We are closing on October 20 to stop the genocide in Palestine

The humanitarian crisis in Gaza is known to all. However, not everyone knows how to address it. It is undeniable that we currently have an urgent moral obligation to advocate for the Palestinians who have been treated unjustly for 75 years, and this injustice has now reached a climax. Therefore, we are responding to an international call, #PauseAndStrikeForPalestine, to close our doors on October 20, 2023, and refrain from engaging in any other economic activities. Below, we explain what we aim to achieve with this.

Lees verder

Wij sluiten op 20 oktober om de genocide in Palestina te stoppen

De humanitaire crisis in Gaza is eenieder bekend. Niet iedereen weet echter hoe hiermee om te gaan. Vaststaat dat wij momenteel een dringende morele verplichting hebben om op te komen voor de Palestijnen die al 75 jaar onrechtvaardig worden behandeld welke onrechtvaardigheid nu een climax heeft bereikt. Wij geven daarom gehoor aan een internationale oproep #PauseAndStrikeForPalestine om op 20 oktober 2023 onze deuren te sluiten en ook geen andere economische activiteiten te verrichten. Hieronder leggen wij uit wat wij daarmee willen bereiken.
Lees verder

Terugvragen kosten voor specialisatie ‘Interceptietolk’

Tussen 1 september 2021 en 1 oktober 2022 hadden tolken de mogelijkheid om de vermelding ‘Interceptietolk’ aan te vragen. Deze specialisatie is per 1 oktober 2022 ingetrokken. Tolken die kosten hebben gemaakt om deze vermelding te verkrijgen, kunnen nu een kostenvergoeding aanvragen. In dit artikel zullen we bespreken wanneer dat kan en hoe dat moet.
Lees verder

Tolken geboortezorg vanaf 1 januari 2023 vergoed

Vanaf 1 januari 2023 kunnen verloskundigen en kraamverzorgenden een voor de zorg noodzakelijke tolk declareren. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt hiermee gehoor gegeven aan de roep om zorg in het kader van zwangerschap en geboorte te verlenen in een voor de cliënt begrijpelijke taal. We bespreken in dit blog de belangrijkste voorwaarden voor de inzet van een dergelijke tolk.

Lees verder

Verhoging tolktarief per 1 januari 2023 een goede zaak?

In de Kamerbrieven van 13 april en 22 juni 2022 kondigde de minister van Justitie en Veiligheid aan dat het minimumtarief voor tolken per 1 januari 2023 zou worden verhoogd van € 43,89 naar € 55,–. Op 21 november 2022 werd het besluit ondertekend waarmee het nieuwe tarief per 1 januari 2023 zal gaan gelden. De vraag is of dit de door tolken gewenste ontwikkeling is?

Lees verder

Tolk krijgt na 40 jaar dienst geen verlenging

Een tolk met een lange staat van dienst krijgt geen verlenging van zijn inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) omdat hij zijn PE-punten niet heeft behaald. Dit blijkt uit een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. In dit artikel bespreken we hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Lees verder