Terugvragen kosten voor specialisatie ‘Interceptietolk’

Tussen 1 september 2021 en 1 oktober 2022 hadden tolken de mogelijkheid om de vermelding ‘Interceptietolk’ aan te vragen. Deze specialisatie is per 1 oktober 2022 ingetrokken. Tolken die kosten hebben gemaakt om deze vermelding te verkrijgen, kunnen nu een kostenvergoeding aanvragen. In dit artikel zullen we bespreken wanneer dat kan en hoe dat moet.

1. Aanleiding kostenvergoeding

Sinds 1 september 2021 was het mogelijk om een aanvraag in te dienen om vermelding van de nieuwe specialisatie ‘Interceptierolk’. Na iets meer dan een jaar kwam er echter een eind aan de mogelijkheid om een vermelding als ‘Interceptietolk’ te verkrijgen. Vanaf 1 oktober 2022 is het namelijk niet meer mogelijk om een verzoek te doen tot vermelding van de specialisatie ‘Interceptietolk’.

Tolken hebben echter wel kosten gemaakt met het oog op verkrijging van de vermelding ‘Interceptietolk’. Bureau Wbtv heeft besloten om bepaalde kosten die in dat kader zijn gemaakt te vergoeden. Het is niet relevant of de specialisatievermelding ‘Interceptietolk’ daadwerkelijk is behaald. Hieronder bespreken we welke kosten wel en welke niet voor vergoeding in aanmerking komen en onder welke voorwaarden bepaalde kosten in aanmerking komen voor vergoeding.

Lees ook: Specialisatie interceptietolk ingetrokken

Lees ook: Nieuwe specialisaties voor tolken: verhoortolk en interceptietolk

2. Kosten die vergoed worden

De volgende kosten die u heeft gemaakt om de vermelding ‘Interceptietolk’ te verkrijgen, kunnen wel worden vergoed:

  • Kosten voor de (opfris)cursus en trainingsdagen voor interceptietolken.
  • Kosten voor het examen van de cursus interceptietolk.
  • Kosten voor het inzage-moment van het examen interceptietolk.
  • Kosten voor het herexamen van de cursus interceptietolk.

Deze kosten moeten zijn betaald tussen 1 september 2021 en 30 september 2022 en moeten gericht zijn op het voldoen aan de voorwaarden voor de vermelding ‘Interceptietolk’ bij uw inschrijving in het Rbtv op dat moment.

3. Kosten die mogelijk worden vergoed

De volgende kosten die u heeft gemaakt om de vermelding ‘Interceptietolk’ te verkrijgen, kunnen onder bepaalde omstandigheden worden vergoed:

  • Btw.

De btw wordt alleen vergoed als u deze niet op een andere manier heeft ontvangen of kunt ontvangen. Als u bijvoorbeeld een KvK-nummer heeft, kunt u de btw terugvorderen van de Belastingdienst. U wordt aangeraden om daarover in overleg te treden met uw boekhouder of accountant.

4. Kosten die niet worden vergoed

De volgende kosten die u heeft gemaakt om de vermelding ‘Interceptietolk’ te verkrijgen, worden niet vergoed volgens de informatie van Bureau Wbtv:

  • Reiskosten.
  • Parkeerkosten.
  • Overnachtingskosten (hotel, enz.).
  • Maaltijdkosten.
  • Inkomstenverlies (lees: gederfde winst).

Deze lijst is overigens niet uitputtend. Er kunnen andere kosten zijn die voor rekening van de tolk komen en die hier niet zijn vermeld, aldus Bureau Wbtv.

Verder is het belangrijk om te vermelden dat dit overzicht van Bureau Wbtv afkomstig is en dat in uw geval sprake kan zijn van bijzondere omstandigheden waardoor u toch in aanmerking zou kunnen komen voor vergoeding van bepaalde kosten die in dit overzicht worden opgesomd. U dient daarvoor een gespecialiseerde advocaat te raadplegen.

5. Aanvragen kostenvergoeding

Om een kostenvergoeding aan te vragen, dient u het formulier ‘Formulier Kostenvergoeding interceptietolk’ in te vullen en in te dienen via de website van Bureau Wbtv.

6. Deadline kostenvergoeding

We raden u aan uw verzoek voor kostenvergoeding zo snel mogelijk in te dienen. Bureau Wbtv heeft tijdelijk de bevoegdheid om te beslissen over verzoeken voor kostenvergoeding, en deze bevoegdheid vervalt op 30 mei 2024, zo valt op de website te lezen.

Verzoeken die na deze datum zijn ingediend, kunnen niet meer worden overwogen, aldus Bureau Wbtv. Of er na de deadline van 30 mei 2024 nog andere mogelijkheden zijn om toch uw kosten vergoed te krijgen, dient u te bespreken met uw advocaat.

7. Behoud PE-punten

Ondanks het intrekken van het beleid rondom de specialisatie ‘Interceptietolk’ blijven de scholingsactiviteiten die u heeft gevolgd om de vermelding ‘Interceptietolk’ te behalen waardevol volgens de informatie van Bureau Wbtv. U wordt om die reden door Bureau Wbtv aangeraden om PE-punten te registreren voor deze scholingsactiviteiten door het formulier ‘Formulier PE-punten Scholingsactiviteit’ in te vullen en in te dienen.

Lees ook: Hoe haal je je PE-punten als tolk of vertaler?

8. Bezwaar maken

Indien u een besluit ontvangt van Bureau Wbtv in het kader van de kostenvergoeding dan kunt u daartegen in principe bezwaar maken indien u het daarmee niet eens zou zijn. Laat u zich altijd vooraf adviseren door een gespecialiseerde advocaat om te beoordelen of in uw geval sprake is van een besluit waartegen bezwaar openstaat, of een bezwaarprocedure haalbaar is en welke eventuele andere wegen bewandeld kunnen worden om de beslissing aan te vechten.

Lees ook: Niet eens met Bureau Wbtv: wat te doen?

 

Tolken

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030-2919940.

Vertalen

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.

Trainen

Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Klik hier om de agenda te bekijken met al onze cursussen.