Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Wij doen ons best om onze dienstverlening te optimaliseren. Het kan desalniettemin voorkomen dat u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening.

In dat geval kunt u via info@tvmona.nl uw klacht voorleggen of het contactformulier invullen. Wij verzoeken u aan te geven waarop uw klacht betrekking heeft. Indien de klacht betrekking heeft op een door ons geboden tolk- of vertaaldienst dan verzoeken wij u tevens de specificaties op te geven van de betreffende dienst waaronder de naam van de betreffende tolk of vertaler en de datum waarop de opdracht is afgeleverd

U krijgt binnen vier weken schriftelijk antwoord op uw klacht door onze klachtenfunctionaris. In de klachtbeantwoording laten wij u tevens weten of en welke mogelijkheden er zijn om uw klacht na de interne klachtbehandeling door te zetten naar een externe klachtencommissie zoals de Klachtencommissie Wbtv.

 

Vragen over klachtenprocedure?

Indien u vragen heeft over onze klachtenprocedure dan kunt u contact opnemen met ons via info@tvmona.nl.