Vertaaldiensten

Vertaaldiensten

MONA is gespecialiseerd in talen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MONA-regio). Wij leveren zeer betrouwbare vertalers die thuis zijn in een van de talen van de MONA-regio alsook de betreffende cultuur.

Vertalers van MONA worden niet alleen geselecteerd op uitstekende kennis van de bron- en doeltaal maar ook stellen wij extra hoge eisen aan integriteit en vakinhoudelijke kennis. U bent dus verzekerd van zeer betrouwbare en deskundige vertalers.

Klik op een van de onderwerpen om direct meer te lezen:

 1. Talencombinaties
 2. Specialisaties
 3. Vertaaldiensten

Talencombinaties

Wij verzorgen vertalingen in de volgende talencombinaties:

Arabisch

 • Nederlands – Arabisch (Standaard)
 • Arabisch (Standaard) - Nederlands

Iraanse talen

 • Nederlands – Farsi (Iran)
 • Farsi (Iran) – Nederlands
 • Nederlands – Dari
 • Dari – Nederlands

Koerdische talen

 • Nederlands – Koerdisch (Hawrami)
 • Koerdisch (Hawrami) – Nederlands
 • Nederlands – Koerdisch (Sorani)
 • Koerdisch (Sorani) – Nederlands
 • Nederlands – Koerdisch (Zaza)
 • Koerdisch (Zaza) – Nederlands
 • Nederlands – Koerdisch Kermandji (Azerbeidzjan)
 • Koerdisch Kermandji (Azerbeidzjan) – Nederlands
 • Nederlands – Koerdisch Kermandji (Syrië/Irak)
 • Koerdisch Kermandji (Syrië/Irak) – Nederlands
 • Nederlands – Koerdisch Kermandji (Turkije)
 • Koerdisch Kermandji (Turkije) – Nederlands

Turkse talen

 • Nederlands – Turks
 • Turks – Nederlands
 • Nederlands – Armeens (Oost)
 • Armeens (Oost) – Nederlands
 • Nederlands – Armeens (West)
 • Armeens (West) – Nederlands
 • Nederlands – Azerbeidzjaans (Azerbeidzjan)
 • Azerbeidzjaans (Azerbeidzjan) – Nederlands
 • Nederlands – Azerbeidzjaans (Iran)
 • Azerbeidzjaans (Iran) – Nederlands
 • Nederlands – Turkmeens (Turkmenië, Iran, Afghanistan)
 • Turkmeens (Turkmenië, Iran, Afghanistan) – Nederlands

Europese talen

Vanwege de grote vraag naar andere talen dan de talen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika hebben wij onze dienstverlening uitgebreid naar de volgende Europese talen:

 • Nederlands - Duits
 • Duits - Nederlands
 • Nederlands - Engels
 • Engels - Nederlands
 • Nederlands - Frans
 • Frans - Nederlands
 • Nederlands - Italiaans
 • Italiaans - Nederlands
 • Nederlands - Pools
 • Pools - Nederlands
 • Nederlands - Spaans
 • Spaans - Nederlands

 

Specialisaties

Onze vertalers zijn gespecialiseerd in verschillende domeinen. U lees hierna meer over deze domeinen.

Juridisch

Onze juridische vertalers worden geselecteerd op talenkennis alsook juridische kennis. Al onze juridische vertalers hebben dan ook kennis van juridische terminologie in het Nederlands alsook de doeltaal. Daarnaast beschikken onze juridische vertalers over kennis over juridische processen en procedures in Nederland alsook in het land van de doeltaal. Onze juridische vertalers zijn in het bijzonder werkzaam voor (internationale) advocatenkantoren, notarissen, fiscalisten, deurwaarders, rechtsbijstandsverzekeraars, bedrijfsjuristen, mediators etc.

Overheid

Onze overheidsvertalers zijn bij uitstek geschikt voor overheidsopdrachten waarbij extra zware eisen worden gesteld aan het taalkundige en juridische kennisniveau alsook de integriteit en vertrouwelijkheid van de vertaler. Onze vertalers zijn in het bijzonder werkzaam voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de AIVD, de MIVD, de JSCU, de IND, Vluchtelingenwerk Nederland, het COA, de Raad voor de Kinderbescherming, gemeenten, het UWV, de SVB etc.

 

Vertaaldiensten

Wij beschikken over vertalers die zijn ingeschreven in het Rbtv, vertalers die op de Uitwijklijst staan maar ook vertalers zonder inschrijving. Hieronder leest u meer over beide vertaaldiensten.

Beëdigde vertaling

De beëdigde vertalingen van MONA worden vervaardigd door vertalers die ingeschreven staan in het Rbtv (Register beëdigde tolken en vertalers). In het Rbtv zijn alle vertalers ingeschreven die bevoegd zijn om in Nederland als beëdigd vertaler werkzaam te zijn. Deze beëdigde vertalers voldoen aan wettelijke kwaliteits- en integriteitseisen.

De wet bepaalt dat sommige opdrachtgevers verplicht zijn om in eerste instantie een vertaler uit het Rbtv in te zetten in strafzaken en vreemdelingenzaken. Verder is een beëdigde vertaling vereist voor het vertalen van officiële documenten voor officiële instanties zoals huwelijksakten, echtscheidingsakten, geboorteakten, notariële akten, emigratiedocumenten, diploma’s, rijbewijzen, gerechtelijke uitspraken etc.

Niet-beëdigde vertaling

De niet-beëdigde vertalingen van MONA worden in beginsel vervaardigd door vertalers die op de Uitwijklijst staan. Deze Uitwijklijst wordt net als het Rbtv beheerd door het Bureau Wbtv. De vertalers op de Uitwijklijst voldoen aan nagenoeg dezelfde eisen als de beëdigde vertalers die ingeschreven staan in het Rbtv. Vertalers die op de Uitwijklijst staan kunnen echter niet direct aantonen dat zij een van de talen waarmee zij werken op het vereiste niveau beheersen omdat daarvoor (nog) geen toetsing bestaat in Nederland.

Geen inschrijving

Soms is er een tekort aan vertalers voor bepaalde talencombinaties zodat er niet tijdig een vertaler gevonden kan worden die ingeschreven staat in het Rbtv of geplaatst is op de Uitwijklijst. Voor die gevallen heeft MONA de beschikking over vertalers die beschikken over de benodigde kennis en ervaring maar die niet ingeschreven staan in het Rbtv en die ook niet geplaatst zijn op de Uitwijklijst.

 

Tolken

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030 - 2919940.

Vertalen

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.

Trainen

Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Klik hier om de agenda te bekijken met al onze cursussen.