Vertaaldiensten

Vertaaldiensten

Wij leveren de door u gewenste vertaler in de vertaalrichting die nodig is voor de perfecte vertaling.

Vertalers van MONA worden niet alleen geselecteerd op uitstekende kennis van de bron- en doeltaal maar ook stellen wij extra hoge eisen aan integriteit en vakinhoudelijke kennis. Wij werken daarom uitsluitend met beëdigde vertalers. U bent dus verzekerd van zeer betrouwbare en deskundige vertalers.

MONA biedt een drietal vertaaldiensten aan die we hierna bespreken.

1. Juridische documenten

Bij juridische documenten kunt u denken aan de volgende soort documenten:

  • Gerechtelijke uitspraken: vonnis, beschikking, arrest
  • Processtukken: dagvaarding, verzoekschrift, conclusie van antwoord, conclusie van repliek, conclusie van dupliek, verweerschrift, beroepschrift, bezwaarschrift, memorie van grieven, memorie van antwoord, getuigenverklaring
  • Notariële akten: koopakte, hypotheekakte, leveringsakte, oprichtingsakte, statuten, huwelijkse voorwaarden, testament, verklaring van erfrecht

2. Zakelijke documenten

Bij zakelijke documenten kunt u denken aan de volgende soort documenten:

  • Marketing: advertentie, flyer, folder, website
  • Financieel: jaarrekening, jaarverslag, financiële rapportage
  • Contracten: algemene voorwaarden, KvK-uittreksel, koopovereenkomst

3. Persoonlijke documenten

Bij persoonlijke documenten kunt u denken aan de volgende soort documenten:

  • Opleiding: diploma, cijferlijst, curriculum vitae (cv), verklaring omtrent het gedrag (VOG)
  • Medisch: artsverklaring, huisartsenjournaal, behandelplan
  • Burgerlijk: huwelijksakte, geboorteakte, overlijdensakte, woonplaatsverklaring

 

Vertalen

Klik hier voor het berekenen van de kosten en aanvragen van uw vertaalopdracht.