Disclaimer

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Aan het gebruik van deze website zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. Mocht u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaan, dan dient u deze website onmiddellijk te verlaten.

Aansprakelijkheid

De website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. MONA is echter niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website.

De inhoud van deze website is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden beschouwd of gebruikt als professioneel advies. MONA accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade wegens handelen of nalaten naar aanleiding van de op deze website opgenomen informatie.

MONA is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van artikelen (blogs) die door derden zijn vervaardigd en op deze website zijn gepubliceerd met het uitsluitende doel om het betreffende artikel te delen. Voorts is MONA nimmer aansprakelijk voor de door derden ingenomen standpunten welke zijn opgenomen in de door derden vervaardigde artikelen die op deze website zijn gepubliceerd.

Intellectuele eigendomsrechten

MONA behoudt zich alle rechten voor, waaronder auteursrechten, domeinnaamrechten, merkenrechten, databakrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot de via deze website aangeboden teksten, modellen, ontwerpen, logo’s, foto’s, etc.

Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MONA. Het is voorts niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving van deze website te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Deze site kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. MONA staat niet garant voor de beschikbaarheid en het functioneren van deze websites noch is MONA verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. MONA biedt u deze links louter ter informatie aan.

Wijziging disclaimer

MONA behoudt zich het recht voor om deze disclaimer te wijzigen.

 

Vragen over disclaimer?

Indien u vragen heeft over deze disclaimer dan kunt u contact opnemen met ons via info@tvmona.nl.