Tolkdiensten

Tolkdiensten

Wij leveren de door u gewenste tolk in de talencombinatie die nodig is voor een efficiënt en effectief gesprek.

Tolken van MONA worden niet alleen geselecteerd op uitstekende kennis van de bron- en doeltaal maar ook stellen wij extra hoge eisen aan integriteit en vakinhoudelijke kennis. Wij werken daarom uitsluitend met tolken van het hoogste niveau, de zogeheten C1-tolken. U bent dus verzekerd van zeer betrouwbare en deskundige tolken.

MONA biedt een drietal tolkdiensten aan die we hierna bespreken.

1. Tolk op locatie

Een tolk wordt over het algemeen op locatie ingezet zodat deze lijfelijk aanwezig is bij de spreker(s) en toehoorder(s) voor wie de tolk moet tolken. Bij het tolken op locatie kan zowel simultaan (tolken terwijl de spreker spreekt) als consecutief (tolken na iedere onderbreking door de spreker) worden getolkt afhankelijk van de opdracht.

2. Telefonische tolk

Soms kan een tolk niet op locatie afgewacht worden of vooraf ingepland worden. In dat geval wordt de tolk telefonisch ingezet. In dat geval vertaalt de tolk consecutief op afstand door middel van de telefoon. Over het algemeen luistert de tolk via de luidspreker van de telefoon en geeft hij zijn vertolking via de telefoon zodat zowel de spreker als toehoorder mee kan luisteren.

3. Videotolk

In geval van een videotolk zijn de videotolk en de overige gesprekspartners voor elkaar zichtbaar en hoorbaar via een videoverbinding bijvoorbeeld door middel van FaceTime of Skype. Deze tolkvorm wordt gebruikt in situaties waarin niet alleen de overdracht van de gesproken boodschap van belang is maar ook het beeld van wezenlijk belang is. Door het Openbaar Ministerie wordt deze methode gebruikt indien de officier van justitie officiële mededelingen dient te doen aan een verdachte maar niet tijdig op locatie aanwezig kan zijn of door de rechtspraak bij hoorzittingen, voorgeleidingen of getuigenverhoren.

 

Tolken

Klik hier voor het berekenen van de kosten en aanvragen van uw tolkopdracht.