Tolkdiensten

Tolkdiensten

MONA is gespecialiseerd in de talen en culturen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MONA-regio). Wij leveren zeer betrouwbare tolken die thuis zijn in een van de talen van de MONA-regio alsook de betreffende cultuur.

Tolken van MONA worden niet alleen geselecteerd op uitstekende kennis van de bron- en doeltaal maar ook stellen wij extra hoge eisen aan integriteit en vakinhoudelijke kennis. U bent dus verzekerd van zeer betrouwbare en deskundige tolken.

Klik op een van de onderwerpen om direct meer te lezen:

 1. Talencombinaties
 2. Specialisaties
 3. Tolktechnieken
 4. Tolkvormen
 5. Inschrijvingsvormen

1. Talencombinaties

Wij leveren tolken in de volgende talencombinaties:

Arabische talen

 • Standaard Arabisch
  • Nederlands – Arabisch (Standaard)
 • Arabische talen van de Maghreb
  • Nederlands – Arabisch (Algerijns)
  • Nederlands – Arabisch (Libisch)
  • Nederlands – Arabisch (Marokkaans)
  • Nederlands – Arabisch (Mauritanisch)
  • Nederlands – Arabisch (Tunesisch)
 • Arabische talen van de Mashreq
  • Nederlands – Arabisch (Egyptisch)
  • Nederlands – Arabisch (Irakees)
  • Nederlands – Arabisch (Oman)
  • Nederlands – Arabisch (Palestijns-Jordaans)
  • Nederlands – Arabisch (Saoedisch)
  • Nederlands – Arabisch (Syrisch-Libanees)
  • Nederlands – Arabisch (Soedanees)
 • Arabisch van de Golfregio
  • Nederlands – Arabisch (Golfstaten)

Berbertalen

 • Berbertalen van Marokko
  • Nederlands – Berber (Tamazight)
  • Nederlands – Berber (Tarifit)
  • Nederlands – Berber (Tashelhit)
 • Berbertalen van Algerije
  • Nederlands – Berber (Taqbaylit)
  • Nederlands – Berber (Tashawit)
  • Nederlands – Berber (Touareg)
 • Berbertalen van Libië
  • Nederlands – Berber (Touareg)

Iraanse talen

 • Nederlands – Farsi (Iran)
 • Nederlands – Dari

Koerdische talen

 • Nederlands – Koerdisch (Hawrami)
 • Nederlands – Koerdisch (Sorani)
 • Nederlands – Koerdisch (Zaza)
 • Nederlands – Koerdisch Kermandji (Azerbeidzjan)
 • Nederlands – Koerdisch Kermandji (Syrië/Irak)
 • Nederlands – Koerdisch Kermandji (Turkije)

Turkse talen

 • Turkse talen van Turkije
  • Nederlands – Turks
 • Overige Turkse talen
  • Nederlands – Armeens (Oost)
  • Nederlands – Armeens (West)
  • Nederlands – Azerbeidzjaans (Azerbeidzjan)
  • Nederlands – Azerbeidzjaans (Iran)
  • Nederlands – Turkmeens (Turkmenië, Iran, Afghanistan)

Europese talen

Vanwege de grote vraag naar andere talen dan de talen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika hebben wij onze dienstverlening uitgebreid naar de volgende Europese talen:

 • Nederlands - Duits
 • Nederlands - Engels
 • Nederlands - Frans
 • Nederlands - Italiaans
 • Nederlands - Pools
 • Nederlands - Spaans

 

2. Specialisaties

Onze tolken zijn gespecialiseerd in verschillende domeinen. U leest hierna meer over deze domeinen.

Juridisch

Onze juridische tolken worden geselecteerd op talenkennis alsook juridische kennis. Al onze juridische tolken hebben dan ook kennis van juridische terminologie in het Nederlands alsook de doeltaal. Daarnaast beschikken onze juridische tolken over kennis over juridische processen en procedures in Nederland alsook in het land van de doeltaal. Onze juridische tolken zijn in het bijzonder werkzaam voor (internationale) advocaten, notarissen, fiscalisten, deurwaarders, rechtsbijstandsverzekeraars, bedrijfsjuristen, mediators etc.

Overheid

Onze overheidstolken zijn bij uitstek geschikt voor overheidsopdrachten waarbij extra zware eisen worden gesteld aan het taalkundige en juridische kennisniveau alsook de integriteit en vertrouwelijkheid van de tolk. Onze tolken zijn in het bijzonder werkzaam voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de AIVD, de MIVD, de JSCU, de IND, Vluchtelingenwerk Nederland, het COA, de Raad voor de Kinderbescherming, gemeenten, het UWV, de SVB etc.

 

3. Tolktechnieken

De tolken van MONA kunnen worden ingezet als simultaan tolk, consecutief tolk of taptolk (ook wel interceptietolk). Hieronder bespreken we de verschillen tussen deze tolktechnieken.

Simultaan tolken

Bij simultaan tolken luistert de tolk naar de spreker en vertaalt hij tegelijkertijd vanuit de brontaal, de taal van de spreker, naar de doeltaal, de taal van de toehoorder. Deze vorm van tolken wordt vaak ingezet bij internationale bijeenkomsten maar ook bij rechtszittingen. Er is in die situaties in het algemeen geen ruimte voor de spreker om te pauzeren en te wachten op de vertolking.

Consecutief tolken

Bij consecutief tolken luistert de tolk naar en deel van de boodschap van de spreker om die vervolgens te vertolken vanuit de brontaal naar de doeltaal terwijl de spreker een pauze inlast zodat de tolk het deel kan vertolken. Deze vorm wordt vaak ingezet bij vraaggesprekken zoals verhoren bij de IND of een cliëntoverleg met een advocaat.

Taptolk

Een taptolk luistert naar audio-opnamen afkomstig van afgetapte gesprekken en vertaalt hetgeen hij hoort vervolgens vanuit de brontaal naar de doeltaal. Deze methode wordt veelal gebruikt door de Nationale Politie en veiligheidsdiensten zoals de AIVD en de MIVD.

 

4. Tolkvormen

MONA biedt een drietal tolkvormen aan: tolk op locatie, telefonische tolk en videotolk. We bespreken hieronder de verschillen tussen deze tolkvormen.

Tolk op locatie

Een tolk wordt over het algemeen op locatie ingezet zodat deze lijfelijk aanwezig is bij de spreker(s) en toehoorder(s) voor wie de tolk moet tolken. Bij het tolken op locatie kan zowel simultaan als consecutief worden getolkt afhankelijk van de opdracht.

Telefonische tolk

Soms kan een tolk niet op locatie afgewacht worden of vooraf ingepland worden. In dat geval wordt de tolk telefonisch ingezet. In dat geval vertaalt de tolk consecutief op afstand door middel van de telefoon. Over het algemeen luistert de tolk via de luidspreker van de telefoon en geeft hij zijn vertolking via de telefoon zodat zowel de spreker als toehoorder mee kan luisteren.

Videotolk

In geval van een videotolk zijn de videotolk en de overige gesprekspartners voor elkaar zichtbaar en hoorbaar via een videoverbinding bijvoorbeeld door middel van FaceTime of Skype. Deze tolkvorm wordt gebruikt in situaties waarin niet alleen de overdracht van de gesproken boodschap van belang is maar ook het beeld van wezenlijk belang is. Door het Openbaar Ministerie wordt deze methode gebruikt indien de officier van justitie officiële mededelingen dient te doen aan een verdachte maar niet tijdig op locatie aanwezig kan zijn of door de rechtspraak bij hoorzittingen, voorgeleidingen of getuigenverhoren.

 

5. Inschrijvingsvormen

Naast de tolktechnieken en tolkvormen onderscheiden we de zogeheten inschrijvingsvorm. Tolken zijn ingeschreven in het Rbtv, staan op de Uitwijkijst of hebben geen formele inschrijving.

Rbtv

MONA biedt zowel tolken aan die ingeschreven staan in het Rbtv (Register beëdigde tolken en vertalers) alsook tolken die op de Uitwijklijst staan. In het Rbtv zijn alle tolken ingeschreven die bevoegd zijn om in Nederland als beëdigde tolk werkzaam te zijn. Deze beëdigde tolken voldoen aan wettelijke kwaliteits- en integriteitseisen. De wet bepaalt dat sommige opdrachtgevers verplicht zijn om in eerste instantie een tolk uit het Rbtv in te zetten in strafzaken en vreemdelingenzaken.

Uitwijklijst

Tolken die op de Uitwijklijst staan voldoen aan nagenoeg dezelfde eisen als de beëdigde tolken die ingeschreven staan in het Rbtv. Tolken die op de Uitwijklijst staan, kunnen echter niet direct aantonen dat zij een van de talen waarmee zij werken op het vereiste niveau beheersen omdat daarvoor (nog) geen toetsing bestaat in Nederland.

Overige tolken

Soms is er een tekort aan tolken voor bepaalde talencombinaties zodat er niet tijdig een tolk gevonden kan worden die ingeschreven staat in het Rbtv of zelfs op de Uitwijklijst staat welke registers worden beheerd door het Bureau Wbtv. Voor die gevallen heeft MONA de beschikking over tolken die beschikken over de benodigde kennis en ervaring maar die niet ingeschreven staan in het Rbtv en die ook niet geplaatst zijn op de Uitwijklijst.

 

Tolken

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030 - 2919940.

Vertalen

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.

Trainen

Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Klik hier om de agenda te bekijken met al onze cursussen.