Blog

Met enige regelmaat publiceren wij blogartikelen over diverse aspecten van het tolken en vertalen maar ook over diverse taalkwesties en weetjes. Klik op een van de artikelen hieronder om verder te lezen.

Als advocaat speelt u een cruciale rol in het waarborgen van de rechtsstaat en het bieden van effectieve toegang tot het recht voor uw cliënten. Een essentieel aspect hiervan is heldere en nauwkeurige communicatie, vooral wanneer u te maken heeft met anderstalige cliënten. In dit artikel bespreken we vijf voordelen [...]

Een mediator heeft als taak om mensen te verbinden die op afstand van elkaar (zijn komen te) staan. Als de partijen door taal- en cultuurverschillen nog meer op afstand van elkaar staan, is het des te belangrijker om een gekwalificeerde en ervaren tolk in te zetten om de communicatie zo [...]

Als notaris kunt u te maken krijgen met een cliënt die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst. In dat geval bent u aangewezen op een notaristolk. In dit blogartikel leest u onder meer wanneer u een dergelijke tolk inzet, aan welke voorwaarden deze dient te voldoen en waar u [...]

In dit blog maken we kennis met vertaalster Lysanne Zago. Zij vertelt onder meer waarom zij gekozen heeft om vertaalster te worden, wat zij zoal meemaakt en hoe zij naar de toekomst kijkt van het vak. 1. Kun je iets vertellen over wie je bent en waarom je vertaalster bent [...]

Op 5 januari 2024 heeft de rechtbank Den Haag het faillissement van SIGV B.V. uitgesproken. Dit nieuws kan ingrijpende gevolgen hebben, met name voor tolken en vertalers die bij SIGV B.V. een opleiding volgden. In dit artikel ontdek je de implicaties van het faillissement en hoe je met deze situatie [...]

Met ingang van 1 februari 2024 treedt een nieuwe gedragscode voor tolken en vertalers in werking. Vanaf deze datum treedt het nieuwe Besluit gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv in werking. We bespreken deze nieuwe ontwikkeling aan de hand van vier vragen. 1. Wat houdt [...]

In 2022 ontving de Klachtencommissie Wbtv elf klachten waarvan er in totaal drie gegrond zijn verklaard. Een van de klachten was het niet vermelden van een datum volgens de zogeheten Gregoriaanse jaartelling in de vertaling van een islamitische huwelijksakte. De vraag is of het vermelden van een huwelijksdatum volgens de [...]

Onlangs is door Bureau Wbtv aangekondigd dat er wijzigingen op komst zijn voor het Beoordelingskader Tolk B2. De aanpassingen hebben betrekking op de manier waarop tolkvaardigheid en tolkattitude op B2-niveau worden beoordeeld. In dit artikel bekijken we deze wijzigingen en leggen we uit wat dit betekent voor tolken die op [...]

Tussen 1 september 2021 en 1 oktober 2022 hadden tolken de mogelijkheid om de vermelding ‘Interceptietolk’ aan te vragen. Deze specialisatie is per 1 oktober 2022 ingetrokken. Tolken die kosten hebben gemaakt om deze vermelding te verkrijgen, kunnen nu een kostenvergoeding aanvragen. In dit artikel zullen we bespreken wanneer dat [...]

Het strafrechtelijke proces kan een complexe en verwarrende aangelegenheid zijn, en het is van cruciaal belang dat iedereen die betrokken is, volledig begrijpt wat er gebeurt en in staat is om zijn of haar standpunt duidelijk te maken. Dit geldt in het bijzonder voor diegenen die de Nederlandse taal niet [...]