Blog

Met enige regelmaat publiceren wij blogartikelen over diverse aspecten van het tolken en vertalen maar ook over diverse taalkwesties en weetjes. Klik op een van de artikelen hieronder om verder te lezen.

Het strafrechtelijke proces kan een complexe en verwarrende aangelegenheid zijn, en het is van cruciaal belang dat iedereen die betrokken is, volledig begrijpt wat er gebeurt en in staat is om zijn of haar standpunt duidelijk te maken. Dit geldt in het bijzonder voor diegenen die de Nederlandse taal niet [...]

In dit blog maken we kennis met beëdigd vertaalster Jamila Ajabbad-Brinkman. Zij vertelt onder meer waarom zij gekozen heeft om vertaalster te worden, hoe het is om remote te werken vanuit het buitenland en wat zij toekomstige vertalers adviseert. 1. Kun je iets vertellen over wie je bent en wat [...]

Vanaf 1 januari 2023 kunnen verloskundigen en kraamverzorgenden een voor de zorg noodzakelijke tolk declareren. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt hiermee gehoor gegeven aan de roep om zorg in het kader van zwangerschap en geboorte te verlenen in een voor de cliënt begrijpelijke taal. We bespreken in dit blog [...]

In dit blog maken we kennis met beëdigd vertaalster Evelyn Hunck-Irving. Zij vertelt onder meer waarom zij voor het vak van vertaler heeft gekozen en hoe zij terugkijkt op het proces om vertaalster te worden en tot slot geeft zij ook een vooruitblik. 1. Kun je iets vertellen over wie [...]

In de Kamerbrieven van 13 april en 22 juni 2022 kondigde de minister van Justitie en Veiligheid aan dat het minimumtarief voor tolken per 1 januari 2023 zou worden verhoogd van € 43,89 naar € 55,–. Op 21 november 2022 werd het besluit ondertekend waarmee het nieuwe tarief per 1 [...]

Recentelijk heeft de hoogste bestuursrechter in Nederland geoordeeld dat Bureau Wbtv geen bevoegdheid heeft om de verplichtingen op grond van de hernieuwde inschrijving op te leggen. Het gevolg is dat deze regeling onverbindend is verklaard door de rechter. Wat houdt deze regeling in? Waarom is deze onverbindend verklaard? Wat zijn [...]

In een nieuwsbericht liet Bureau Wbtv onlangs weten dat tolken niet meer kunnen verzoeken om een vermelding van de specialisatie interceptietolk. Wat is de reden hiervan? Wat gebeurt er met de lopende aanvragen? Hoe zit het met de al toegekende vermeldingen? Het antwoord op deze en andere vragen leest u [...]

Naar aanleiding van het tweeminutendebat op 6 juli a.s. over tolken en vertalers roept de Orde van Registertolken en -vertalers (ORT&V) tolken en vertalers op om te staken. Op deze dag wil de ORT&V Michiel van Nispen (SP), die het debat heeft aangevraagd, vanuit de publieke tribune van de Tweede [...]

Op 20 mei 2022 werd het jaarverslag van de Klachtencommissie Wbtv over 2021 gepubliceerd. Hierin lezen we dat in 2021 vier klachten gegrond zijn verklaard terwijl dat er in 2020 drie waren. Dit is een stijging van een derde. Het totaal aantal klachten dat de Klachtencommissie Wbtv behandelde, is gestegen [...]

De wet bepaalt dat bepaalde afnemers van tolk- en vertaaldiensten verplicht zijn om tolken en vertalers uit het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) af te nemen. Dit wordt de afnameplicht genoemd. In dit blog bespreken we wat deze afnameplicht inhoudt, voor wie deze geldt en hoe deze wordt gehandhaafd. [...]