Faillissement SIGV: wat betekent dit voor tolken en vertalers?

Op 5 januari 2024 heeft de rechtbank Den Haag het faillissement van SIGV B.V. uitgesproken. Dit nieuws kan ingrijpende gevolgen hebben, met name voor tolken en vertalers die bij SIGV B.V. een opleiding volgden. In dit artikel ontdek je de implicaties van het faillissement en hoe je met deze situatie kunt omgaan.

1. Faillissement en curator

Op 5 januari 2024 werd SIGV B.V., onderdeel van de failliet verklaarde WCS Group B.V., officieel failliet verklaard. In dat verband is mr. M.M. Hoving aangestelde als curator. Het Centraal Insolventieregister bevat meer details over het faillissement.

2. Indienen van vorderingen

Indien je nog openstaande vorderingen hebt bij SIGV B.V., biedt de curator de mogelijkheid deze in te dienen. Een specifieke link is beschikbaar voor het indienen van vorderingen, waarbij het belangrijk is om alle onderliggende stukken mee te sturen: https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/1891.

3. Rol Bureau Wbtv

Voor veel professionals roept het faillissement vragen op met betrekking tot de rol van Bureau Wbtv. Het bureau benadrukt echter geen partij te zijn in het faillissement van SIGV B.V. Diploma’s en certificaten blijven waardevol, maar Bureau Wbtv heeft geen inspraak in de afhandeling van het faillissement.

4. Gevolgen faillissement

Met het faillissement van SIGV B.V. komt een abrupt einde aan de mogelijkheid om opleidingen of PE-cursussen te volgen via SIGV B.V. Tolken en vertalers kunnen geen examens meer afleggen, en ook het PE-aanbod van SIGV B.V. is van de website van Bureau Wbtv verwijderd.

Een direct gevolg is dat sommige taalprofessionals hebben betaald voor opleidingen die zij niet hebben kunnen volgen. Ook is het mogelijk dat docenten opleidingen hebben verzorgd waarvoor zij niet betaald hebben gekregen. In deze gevalen is het aan te bevelen om contact op te nemen met de curator.

5. Behoud van waarde oude diploma’s

Een geruststellend aspect is dat alle eerder behaalde diploma’s, certificaten of deelnamebewijzen hun waarde behouden. Deze kunnen nog steeds worden ingediend bij inschrijvings- of verlengingsverzoeken.

6. Hulp voor tolken en vertalers

Voor degenen die hun opleiding bij SIGV B.V. niet konden afronden, kan het lastig zijn om aan de vereiste documenten te komen. Bureau Wbtv staat klaar om te helpen. Tolk- en vertaalprofessionals worden aangemoedigd om contact op te nemen, zodat gezamenlijk naar mogelijke oplossingen kan worden gezocht.

7. Conclusie

Het faillissement van SIGV B.V. kan de nodige gevolgen hebben voor tolken en vertalers. Echter, met het behoud van de waarde van oude diploma’s en de ondersteuning van Bureau Wbtv, is de verwachting dat de gevolgen zoveel mogelijk worden verzacht.

Vorderingen op SIGV B.V. kunnen bij de curator worden indienen. Het is mogelijk dat de schuldeisers (met voorrang) dusdanige vorderingen hebben dat sommige of alle (concurrente) vorderingen niet betaald kunnen worden uit de failliete boedel.

Wanneer een opleiding deels of volledig is gevolgd maar daarvan geen of onvoldoende stukken beschikbaar zijn, is het raadzaam om contact op te nemen met Bureau Wbtv om een oplossing te vinden.

 

Tolken

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030-2919940.

Vertalen

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.

Trainen

Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Klik hier om de agenda te bekijken met al onze cursussen.