Agenda

Agenda

Hieronder treft u de ingeplande cursussen aan voor de komende periode. Klik op een van de cursussen voor meer informatie of om u aan te melden.

22 augustus - 29 augustus 202024910PE

Als tolk of vertaler in het strafrecht is actuele kennis van het Nederlandse strafrecht onontbeerlijk. Het strafrecht is namelijk continu in beweging en van u als tolk of vertaler wordt verwacht dat u uw kennis op peilt houdt. Tolken en vertalers die hun specialisatie ‘tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in [...]

12 september 202024910PE

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) is het aantal migranten explosief gegroeid de afgelopen decennia als gevolg van globalisering. Voor Nederland heeft dit ook gevolgen voor het uitgebreide sociaal zekerheidsstelsel. Deze regelgeving is namelijk complexer en internationaler geworden. Kennis van het internationaal uitkeringsrecht is dan ook onontbeerlijk wanneer u te maken [...]

18 september 2020994PE

Intervisie voor tolken is een gestructureerde bespreking tussen tolken geleid door een deskundige gespreksleider. In de intervisie worden op vertrouwelijke basis onderwerpen besproken die te maken hebben met de praktijk van de tolk: dilemma’s en uitdagingen waarmee de tolk in zijn dagelijkse werkzaamheden te maken heeft of heeft gekregen. De [...]

19 september 202024910PE

Sinds het uitbreken van het conflict in Syrië in maart 2011 zijn veel Syriërs naar Nederland gekomen als asielmigrant. Na aankomst en vestiging in Nederland blijkt dat veel huwelijken tussen Syriërs geen stand houden. Het aantal echtscheidingen van Syriërs in Nederland is dan ook flink toegenomen. Zodoende krijgen Nederlandse juridische [...]

21 september 2020994PE

Intervisie voor vertalers is een gestructureerde bespreking tussen vertalers geleid door een deskundige gespreksleider. In de intervisie worden op vertrouwelijke basis onderwerpen besproken die te maken hebben met de praktijk van de vertaler: dilemma’s en uitdagingen waarmee de vertaler in zijn dagelijkse werkzaamheden te maken heeft of heeft gekregen. De [...]