Visie

Visie

MONA streeft ernaar om hét tolk- en vertaalbureau te worden in Nederland voor hoogwaardige tolk- en vertaaldiensten. MONA gelooft in het belang van kwalitatieve tolk- en vertaaldiensten in het bijzonder in het juridische domein, het overheidsdomein en het bedrijfsleven.

Specialisatie

De focus van de dienstverlening ligt dan ook op het juridische werkdomein: advocatuur, notariaat, fiscaliteit en het overheidsdomein: rechtspraak, justitie, opsporingsinstanties, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, vreemdelingendiensten, jeugdhulpverlening en uitkeringsdiensten.

Hoge eisen

Om dat te bereiken stellen wij zeer hoge eisen aan onze tolken en vertalers op het terrein van kennis van de bron- en doeltaal, kennis van het werkdomein en integriteit. Al onze tolken en vertalers worden daarom klaargestoomd en permanent bijgeschoold in onze MONA Academy.

Raad van Advies

Ook aan onze eigen dienstverlening stellen wij hoge eisen. Om die reden hebben wij een Raad van Advies waaraan wij al onze ideeën voorleggen en waarvan wij ook het nodige ongevraagde advies krijgen. De Raad van Advies is een vertegenwoordiging van de betrokken stakeholders zoals tolken, vertalers en docenten.

 

Tolken

Klik hier voor het berekenen van de kosten en aanvragen van uw tolkopdracht.

Vertalen

Klik hier voor het berekenen van de kosten en aanvragen van uw vertaalkopdracht.

Trainen

Wilt u zich aanmelden voor een training? Klik hier om de agenda te bekijken met al onze trainingen.