Visie

Visie

MONA streeft ernaar om hét tolk- en vertaalbureau te worden in Nederland in het taaldomein van het Midden-Oosten en Noord-Afrika (Arabische talen, Berbertalen, Iraanse talen, Koerdische talen en Turkse talen).

Specialisatie

De focus van de dienstverlening zal daarbij liggen op het juridische werkdomein: advocatuur, notariaat, fiscaliteit en overige juridische dienstverlening en overheidsdomein: rechtspraak, justitie, opsporingsinstanties, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, vreemdelingendiensten, jeugdhulpverlening en uitkeringsdiensten.

Hoge eisen

Om dat te bereiken stellen wij zeer hoge eisen aan onze tolken en vertalers op het terrein van kennis van de bron- en doeltaal, kennis van het werkdomein en integriteit. Al onze tolken en vertalers worden daarom klaargestoomd en permanent bijgeschoold in onze MONA Academy.

Raad van Advies

Ook aan onze eigen dienstverlening stellen wij hoge eisen. Om die reden hebben wij een Raad van Advies waaraan wij al onze ideeën voorleggen en waarvan wij ook het nodige ongevraagde advies krijgen. De Raad van Advies is een vertegenwoordiging van de betrokken stakeholders zoals tolken, vertalers en docenten.

 

Tolken

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030 - 2919940.

Vertalen

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.

Trainen

Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Klik hier om de agenda te bekijken met al onze cursussen.