Workshops

Workshops

MONA is als PE-aanbieder door het Bureau Wbtv erkend. Dat betekent dat tolken en vertalers automatisch voldoen aan de eisen van permanente educatie (PE) door middel van de scholingsactiviteiten die door MONA worden aangeboden.

Hieronder treft u de ingeplande workshops aan voor de komende periode. Een workshop is een webinar waarbij u collectief een uitleg krijgt van de docent en vervolgens plenair of in zogeheten breakout rooms oefeningen doet met andere deelnemers. Bij deze vorm van bijscholing heeft u niet alleen interactie met de docent maar ook met andere deelnemers.

 

Overzicht workshops

Klik hieronder op een van de workshops voor meer informatie en om u aan te melden.

9 september 2023753PE

Als tolk krijgt u mede vanwege snelle digitalisering van bijvoorbeeld de rechtspraak door de COVID-19-pandemie steeds vaker te maken met online tolken tijdens videoconferenties telefonisch tolken. Niet alleen in juridische procedures zoals bij de politie, rechter, officier van justitie of advocaat maar ook in de gezondheidszorg, het onderwijs en in [...]

16 september 20231004PE

De Nederlandse taal is in de wereld van de tolk en vertaler absoluut niet weg te denken. Het is een voorwaarde voor elke tolk of vertaler om goed Nederlands te kunnen. Het Nederlands is echter geen gemakkelijke taal. Zo kent het geschreven Nederlands een aantal valkuilen waar veel mensen regelmatig [...]

23 september 20231004PE

Het Arabische idioom bestaat uit een grote verscheidenheid aan spreekwoorden, gezegdes en uitdrukkingen met soms heel specifieke en cultuurgebonden betekenissen die bovendien van dialect tot dialect kunnen verschillen. Niet zelden is de vertaling van deze zogeheten idiomatische uitdrukkingen vanuit het Arabisch uitdagend. Niet alleen moet men de achtergrond van een [...]

30 september 20231004PE

Het Berberse idioom bestaat uit een grote verscheidenheid aan spreekwoorden, gezegdes en uitdrukkingen met soms heel specifieke en cultuurgebonden betekenissen. Niet zelden is de vertaling van deze zogeheten idiomatische uitdrukkingen vanuit het Berbers uitdagend. Niet alleen moet men de achtergrond van een een dergelijke uitdrukking goed begrijpen, maar ook is [...]

7 oktober 2023502PE

Intervisie voor tolken is een gestructureerde bespreking tussen tolken geleid door een deskundige gespreksleider (intervisiecoach). In de intervisie worden op vertrouwelijke basis onderwerpen besproken die te maken hebben met de praktijk van de tolk: dilemma’s en uitdagingen waarmee de tolk in zijn dagelijkse werkzaamheden te maken heeft of heeft gekregen. [...]