on-demand webinar:

Arbeidsrecht voor tolk en vertaler: de arbeidsovereenkomst

Als tolk of vertaler die te maken heeft of krijgt met het arbeidsrecht is kennis van het Nederlandse arbeidsrecht onontbeerlijk. Om een adequate vertaalslag te kunnen maken van en naar de Nederlandse arbeidsrechtelijke terminologie is deze achtergrondkennis onmisbaar. In dit webinar staan we daarom stil bij de arbeidsovereenkomst en alles wat daarbij komt kijken.

Om te beginnen zal arbeidsrechtadvocaat mr. R. (Rachid) Aolad-Si M’hammad met u ingaan op de vraag wat een arbeidsovereenkomst nu precies is en dus ook wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst maar ook het verschil met een overeenkomst van opdracht zal aan de orde komen.

Vervolgens wordt ingegaan op de vraag in hoeverre werkgever en werknemer de vrijheid hebben om de arbeidsovereenkomst vorm te geven naar eigen inzicht, wat de rol is van het zogeheten dwingende recht maar ook de rol van de cao waaraan de meeste arbeidsovereenkomsten in Nederland zijn onderworpen.

In het kader van de vraag naar de geldigheid van afspraken die werkgever en werknemer kunnen maken zal ook worden stilgestaan bij enkele bijzondere afspraken of bedingen zoals het concurrentiebeding, relatiebeding en boetebeding. Tot slot wordt ingegaan op de vraag of en wanneer een (eenzijdige) wijziging van het arbeidscontract toelaatbaar is en wat de rol is van de ketenregeling bij verlenging van de arbeidsovereenkomst.

Programma webinaropname

1. Totstandkoming en verschil met overeenkomst van opdracht
2. Contractvrijheid, dwingend recht en cao
3. Bijzondere bedingen: concurrentie-, relatie- en boetebeding
4. Wijziging en verlenging (ketenregeling)

Doelgroep

Deze cursus is gericht op alle tolken en vertalers die in hun werk in aanraking komen of kunnen komen met het arbeidsrecht ongeacht de talencombinatie waarin zij tolken of vertalen.

Gedacht kan worden aan tolken die tolkdiensten leveren op het terrein van het arbeidsrecht aan (arbeidsrecht)advocaten, rechtbanken en andere rechtscolleges, vakbonden, uitkeringsinstanties als het UWV, maatschappelijk werkers etc.

Daarnaast kan worden gedacht aan vertalers die documenten dienen te vertalen ten behoeve van (arbeidsrecht)advocaten, de rechtspraak, het UWV, vakbonden etc. Gedacht kan worden aan het vertalen van arbeidsovereenkomsten, cao’s, het vertalen van rechterlijke uitspraken, het vertalen van buitenlandse bewijsstukken, verslagen, adviezen en onderzoeksresultaten etc.

Tot slot is deze cursus geschikt voor zowel tolken als vertalers die nog niet met deze materie in aanraking zijn gekomen maar die hun werkveld willen verruimen.

Doel

Het doel van de cursus is tweeledig:

  1. Kennis van en inzicht in de regels omtrent de arbeidsovereenkomst.
  2. Kennis en begrip van de meestvoorkomende geschillen rondom de arbeidsovereenkomst.

Werkwijze

Dit on-demand webinar bestaat uit een webinaropname van drie uur die u op elk gewenst moment kunt bekijken binnen een week nadat u deze heeft ontvangen.

Ter voorbereiding op het on-demand webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm tegelijkertijd met de webinaropname toegezonden.

Docent

Rachid is ruim 14 jaar advocaat in het arbeidsrecht, privacyrecht en strafrecht. Met zijn advocatenkantoor staat hij veel jonge ondernemers, creatievelingen en werknemers bij in de retail, zorg, IT en zakelijke dienstverlening bij.

Als trusted advisor is Rachid in staat om mee te denken met de business van zijn clientèle zodat zij zich kunnen focussen op hun core activiteiten.

Naast advocaat is Rachid ook mediator, privacy officer, intervisiebegeleider, reviewer en docent arbeidsrecht. Als docent richt Rachid zich zowel op juristen als gerechtstolken en juridisch vertalers.

On-demand Webinar samenvatting

1255PE
On-demand WebinarArbeidsrecht voor tolk en vertaler: de arbeidsovereenkomst
Datum1 januari - 31 december 2024
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 125,- (excl. 21% btw)
PE-punten5 (3 contacturen, 40 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
  • Deel dit bericht via: