on-demand webinar:

Notariële aktes voor tolk en vertaler

Moet u wel eens voor de notaris tolken of notariële aktes (à vue) vertalen? Dan weet u als geen ander hoe belangrijk het is begrip te hebben van de materie die de notaris in zijn aktes verwerkt. Zonder die kennis is een goede vertaalslag naar de doeltaal immers niet goed mogelijk. Wij bieden daarom een uniek en compact webinar om kennis op dit terrein op te doen of waar nodig bij te spijkeren.

Aan de hand van enkele belangrijke gebeurtenissen in het leven neemt notaris mr. R. Jabri u mee in de inhoud van de verschillende aktes die daarbij komen kijken. Zo bespreekt hij bij het onderwerp trouwen de huwelijkse voorwaarden. Daarbij komt de vraag aan de orde welke afspraken partners zoal kunnen maken in deze huwelijkse voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden) en de rol van de zogeheten rechtskeuze.

Verder duiken we bij het onderwerp overlijden met mr. Jabri in het testament en zal hij met u bespreken welke zaken daarin doorgaans geregeld worden in Nederland en wat de rechtsgevolgen zijn van bepaalde keuzes ook in fiscale zin.

Ook het kopen van een huis mag gerekend worden tot belangrijke levensgebeurtenissen en ook daar komt de notaris bij kijken. Hij stelt namelijk de akte van levering op waarmee de woning juridisch gezien overgaat van de verkoper naar de koper. Maar ook stelt hij de eventuele hypotheekakte op die van belang is voor de financiering van de woning. In dit onderdeel gaat mr. Jabri in op de belangrijkste zaken die aan de orde komen in deze twee aktes.

Tot slot gaan veel mensen naar de notaris voor het oprichten van een eigen onderneming zoals een bv of een stichting. Bij dit onderwerp staat mr. Jabri stil bij de inhoud van een zogeheten oprichtingsakte van een dergelijke rechtspersoon en kijken we naar de zaken die zoal geregeld worden voor de bv enerzijds en de stichting anderzijds.

Programma webinaropname

1. Trouwen: huwelijkse voorwaarden
2. Overlijden: testament
3. Wonen: akte van levering en hypotheekakte
4 .Ondernemen: oprichtingsakte bv/stichting

Doelgroep

Deze cursus is gericht op alle tolken en vertalers die in hun werk in aanraking komen of kunnen komen met de notaris en diens akten.

Gedacht kan worden aan tolken die tolkdiensten leveren aan cliënten die een tolk nodig hebben bij het passeren van een notariële akte, maar ook bij het tolken voor het notariaat in het algemeen, de advocatuur en de rechtspraak waarbij de inhoud van notariële akten van belang is zoals in het kader van een echtscheidingsprocedure, een verdelingsprocedure, procedures omtrent de erfenis etc.

Daarnaast kan worden gedacht aan vertalers die een notariële akte dienen te vertalen ten behoeve van bijvoorbeeld het notariaat, de advocatuur, de rechtspraak etc.

Tot slot is deze cursus geschikt voor zowel tolken als vertalers die nog niet met deze materie in aanraking zijn gekomen maar die hun werkveld willen verruimen.

Doel

Het doel van de cursus is tweeledig:

  1. Kennis van en inzicht in de belangrijkste aspecten van de meestvoorkomende notariële akten.
  2. Kennis en begrip van de keuzes die naar Nederlands recht kunnen worden gemaakt bij de inrichting van de meestvoorkomende notariële akten en de motieven die daarbij een rol kunnen spelen.

Werkwijze

Dit on-demand webinar bestaat uit een webinaropname van drie uur die u op elk gewenst moment kunt bekijken binnen een week nadat u deze heeft ontvangen.

Ter voorbereiding op het on-demand webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm tegelijkertijd met de webinaropname toegezonden.

Docent

In 1998 werd zijn interesse voor het notariaat aangewakkerd. Hoewel mr. R. Jabri toen pas veertien was, ontstond op dat moment zijn liefde voor het ambt. Op initiatief van zijn vader werd mr. Jabri de mogelijkheid geboden om een werkdag mee te lopen met een notaris. Zowel de juridische als maatschappelijke rol die een notaris vervult, waarbij de onpartijdigheid en onafhankelijkheid voorop staan, waren voor hem doorslaggevend om vol voor het notariaat te gaan. Met veel passie oefent mr. Jabri dit ambt iedere dag uit en is hij zijn klanten graag van dienst tijdens de diverse belangrijke momenten in hun leven.

De notariële loopbaan van mr. Jabri begon in 2004. Tijdens zijn studie aan de Universiteit van Utrecht werkte hij twee jaar op één van de grotere notariskantoren van Utrecht. Na zijn afstuderen in 2006 is hij als kandidaat-notaris begonnen op een kantoor in Bilthoven. Daarna volgde een driejarige periode op een praktijk in Veenendaal alvorens hij in 2009 de overstap maakte naar Het Gooi. Naast zijn arbeidsleven is hij graag betrokken bij maatschappelijke initiatieven. Zo bekleed hij diverse bestuursfuncties bij stichtingen en verenigingen en is hij lid van de Juniorkamer (JCI het Gooi).

De rechtsgebieden binnen het notariaat zijn divers. De interesse van mr. Jabri en aandacht gaan uit naar al deze rechtsgebieden. Zo stelt hij testamenten op, maar ook is hij betrokken bij de aankoop van woningen, maar ook voor een ingewikkelde herstructurering van ondernemingen of estate planningsvraagstukken staat hij graag zijn klanten bij. Iedere opdracht behandelt mr. Jabri met de grootst mogelijke zorg, waarbij hij zijn klanten centraal stelt. Iedere klant heeft immers zijn eigen verhaal en daar luister mr. Jabri graag naar.

On-demand Webinar samenvatting

1255PE
On-demand WebinarNotariële aktes voor tolk en vertaler
Datum1 januari - 31 december 2024
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 125,- (excl. 21% btw)
PE-punten5 (3 contacturen, 40 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
  • Deel dit bericht via: