Berekening

Krijg direct uw offerte op uw scherm

Bereken eenvoudig uw tarief voor onze tolk- en vertaaldiensten en vraag de dienst meteen aan.

Zoekt u een tolk of een vertaler?

Ik zoek een tolk

Klik hier voor meer informatie over onze tolkdiensten. Bij een tolkdienst is de vertaalrichting niet van belang. Het maakt bij een bepaalde talencombinatie daarom niet uit welke taal u opvoert als brontaal en welke als doeltaal.

Brontaal

Kies uw brontaal:

Doeltaal

Kies uw doeltaal:

Spoed of opdracht voor notaris

Toelichting: Spoed: indien wij binnen drie werkdagen voor u aan de slag dienen te gaan. Notariële dienst: een tolkdienst ten behoeve van de notaris.

Hoe lang heeft u de tolk nodig?

Hoe lang heeft u de tolk nodig inclusief de voorbereidingstijd (zoals het bestuderen van stukken)?

Toelichting: De tijd wordt automatisch naar boven afgerond op halve uren (bijv. 0,4 uur = 0,5 uur en 0,9 uur = 1 uur). De voorbereidingstijd voor een notariële tolk is 1 uur.

Op welke wijze vindt de tolksessie plaats?

Kies op welke wijze de tolksessie gaat plaatsvinden:

U heeft gekozen voor een online/telefonische tolksessie

De vertaalsessie zal op een door u te vermelden locatie plaatsvinden. Vul hieronder de enkele reisafstand in.

Toelichting: Vul de enkele reisafstand in kilometers van ons kantoor naar de tolklocatie via Google Maps

Ik zoek een vertaler

Klik hier voor meer informatie over onze vertaaldiensten. Bij een vertaaldienst is naast de talencombinatie ook de vertaalrichting van belang. Het is daarom van belang dat u bij de brontaal de taal kiest waarin de tekst is geschreven en bij de doeltaal de taal waarin deze vertaald dient te worden.

Brontaal

Kies uw brontaal:

Doeltaal

Kies uw doeltaal:

Spoed of opdracht voor notaris

Toelichting: Spoed: het document dient binnen drie werkdagen vertaald te worden. Notarieel document: een document ten behoeve van de notaris.

Hoeveel woorden bevat de te vertalen tekst?

Kies hieronder op welke wijze u het aantal woorden wilt bepalen:

U heeft gekozen om het aantal woorden op te geven. Vul hieronder het aantal woorden in:

Toelichting: Geef het aantal woorden in de brontekst op.

U heeft gekozen om het aantal pagina's op te geven. Vul hieronder het aantal pagina’s in:

Toelichting: Geef het aantal pagina's ter grootte van een A4-pagina op.