Wijziging beoordelingskader B2-tolk per 1 januari 2024

Onlangs is door Bureau Wbtv aangekondigd dat er wijzigingen op komst zijn voor het Beoordelingskader Tolk B2. De aanpassingen hebben betrekking op de manier waarop tolkvaardigheid en tolkattitude op B2-niveau worden beoordeeld. In dit artikel bekijken we deze wijzigingen en leggen we uit wat dit betekent voor tolken die op B2-niveau willen worden ingeschreven vanaf 1 januari 2024.
Lees verder

Terugvragen kosten voor specialisatie ‘Interceptietolk’

Tussen 1 september 2021 en 1 oktober 2022 hadden tolken de mogelijkheid om de vermelding ‘Interceptietolk’ aan te vragen. Deze specialisatie is per 1 oktober 2022 ingetrokken. Tolken die kosten hebben gemaakt om deze vermelding te verkrijgen, kunnen nu een kostenvergoeding aanvragen. In dit artikel zullen we bespreken wanneer dat kan en hoe dat moet.
Lees verder

De onmisbare rol van de tolk in het strafproces

Het strafrechtelijke proces kan een complexe en verwarrende aangelegenheid zijn, en het is van cruciaal belang dat iedereen die betrokken is, volledig begrijpt wat er gebeurt en in staat is om zijn of haar standpunt duidelijk te maken. Dit geldt in het bijzonder voor diegenen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. In dit blogartikel gaan we dieper in op de rol en plaats van een tolk in het strafproces, om ervoor te zorgen dat je je rechten begrijpt en weet hoe een tolk je kan helpen.
Lees verder

Tolken geboortezorg vanaf 1 januari 2023 vergoed

Vanaf 1 januari 2023 kunnen verloskundigen en kraamverzorgenden een voor de zorg noodzakelijke tolk declareren. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt hiermee gehoor gegeven aan de roep om zorg in het kader van zwangerschap en geboorte te verlenen in een voor de cliënt begrijpelijke taal. We bespreken in dit blog de belangrijkste voorwaarden voor de inzet van een dergelijke tolk.

Lees verder

Verhoging tolktarief per 1 januari 2023 een goede zaak?

In de Kamerbrieven van 13 april en 22 juni 2022 kondigde de minister van Justitie en Veiligheid aan dat het minimumtarief voor tolken per 1 januari 2023 zou worden verhoogd van € 43,89 naar € 55,–. Op 21 november 2022 werd het besluit ondertekend waarmee het nieuwe tarief per 1 januari 2023 zal gaan gelden. De vraag is of dit de door tolken gewenste ontwikkeling is?

Lees verder

Raad van State: eisen hernieuwde inschrijving ongeldig

Recentelijk heeft de hoogste bestuursrechter in Nederland geoordeeld dat Bureau Wbtv geen bevoegdheid heeft om de verplichtingen op grond van de hernieuwde inschrijving op te leggen. Het gevolg is dat deze regeling onverbindend is verklaard door de rechter. Wat houdt deze regeling in? Waarom is deze onverbindend verklaard? Wat zijn de gevolgen voor u als beëdigd tolk of vertaler? U leest het allemaal in dit blog.

Lees verder

Woensdag 6 juli 2022: staking tolken en vertalers

Naar aanleiding van het tweeminutendebat op 6 juli a.s. over tolken en vertalers roept de Orde van Registertolken en -vertalers (ORT&V) tolken en vertalers op om te staken. Op deze dag wil de ORT&V Michiel van Nispen (SP), die het debat heeft aangevraagd, vanuit de publieke tribune van de Tweede Kamer steunen. Deze dag is door de ORT&V bovendien uitgeroepen als ‘werkweigeringsdag’. Opdrachten van overheid of bemiddelaars worden dan niet aangenomen door de actievoerende tolken en vertalers.

Lees verder