We are closing on October 20 to stop the genocide in Palestine

The humanitarian crisis in Gaza is known to all. However, not everyone knows how to address it. It is undeniable that we currently have an urgent moral obligation to advocate for the Palestinians who have been treated unjustly for 75 years, and this injustice has now reached a climax. Therefore, we are responding to an international call, #PauseAndStrikeForPalestine, to close our doors on October 20, 2023, and refrain from engaging in any other economic activities. Below, we explain what we aim to achieve with this.

Lees verder

Wij sluiten op 20 oktober om de genocide in Palestina te stoppen

De humanitaire crisis in Gaza is eenieder bekend. Niet iedereen weet echter hoe hiermee om te gaan. Vaststaat dat wij momenteel een dringende morele verplichting hebben om op te komen voor de Palestijnen die al 75 jaar onrechtvaardig worden behandeld welke onrechtvaardigheid nu een climax heeft bereikt. Wij geven daarom gehoor aan een internationale oproep #PauseAndStrikeForPalestine om op 20 oktober 2023 onze deuren te sluiten en ook geen andere economische activiteiten te verrichten. Hieronder leggen wij uit wat wij daarmee willen bereiken.
Lees verder

Terugvragen kosten voor specialisatie ‘Interceptietolk’

Tussen 1 september 2021 en 1 oktober 2022 hadden tolken de mogelijkheid om de vermelding ‘Interceptietolk’ aan te vragen. Deze specialisatie is per 1 oktober 2022 ingetrokken. Tolken die kosten hebben gemaakt om deze vermelding te verkrijgen, kunnen nu een kostenvergoeding aanvragen. In dit artikel zullen we bespreken wanneer dat kan en hoe dat moet.
Lees verder