Maak kennis met vertaalster Evelyn Hunck-Irving

In dit blog maken we kennis met beëdigd vertaalster Evelyn Hunck-Irving. Zij vertelt onder meer waarom zij voor het vak van vertaler heeft gekozen en hoe zij terugkijkt op het proces om vertaalster te worden en tot slot geeft zij ook een vooruitblik.

1. Kun je iets vertellen over wie je bent en wat je doet?

Mijn naam is Evelyn Hunck-Irving en ik ben geboren en getogen in Scotland, Groot Brittanië. Ik ben als 20-jarige getrouwd met een Nederlandse man en ben in Den Haag komen wonen. Wij hebben samen drie kinderen en zes kleinkinderen.

Ik werk in het dagelijkse leven als beëdigd vertaalster Nederlands-Engels en daarnaast ben ik actief lid van de Raad van Advies van MONA.

2. Waarom heb je voor het vak van vertaler gekozen?

Om de Nederlandse taal te leren heb ik een MAVO-opleiding gevolgd en al gauw heb ik voor vrienden en kennissen vertaalwerk verricht. Sinds 2000, na een opleiding tot juridisch secretaresse, ben ik werkzaam geweest bij de Nederlandse overheid waar ik op juridisch en economisch gebied ook vaak vertaal- en revisiewerk verrichtte.

Hoewel Nederlanders in het algemeen redelijk tot goed Engels spreken, heb ik gemerkt dat velen er toch moeite mee hebben als het gaat om de grammatica. Op kantoor werd ik bijvoorbeeld vaak door zéér hoogopgeleide medewerkers gevraagd om hun Engels na te kijken of een oplossing te zoeken voor een vertaalprobleem.

Toen er bij het departement een vacature werd geplaatst voor een in-house vertaler, heb ik daarop gesolliciteerd. Jammer genoeg werd ik afgewezen omdat ik geen vertaalopleiding had. Die ben ik dan gaan volgen bij de Haagse Hogeschool en ben ik in 2014 afgestudeerd als vertaler Nederlands-Engels.

In 2012 heb ik als zzp’er mijn eigen vertaalbureau opgericht (Irving Language Services) en ben in 2019 beëdigd als vertaler Nederlands-Engels.

3. Wat is jouw specialisatie binnen het vertaalvak?

Als native speaker Engels kreeg ik heel wat vertaalopdrachten. Vanwege mijn ervaring in een juridische/economische werkomgeving, kon ik mij ook goed toeleggen op vertaalwerk op dat gebied. Niet altijd makkelijk, want ik ben geen jurist of econoom.

Na mijn beëdiging in 2019 heb ik verscheidene cursussen bij MONA gevolgd, waardoor ik mijn kennis over juridische kwesties heb verdiept. Andere opleidingen die ik heb gevolgd betreffen psychologie en uiteraard taalgerelateerde trainingen.

Ik vind het belangrijk om mij steeds te blijven ontwikkelen om inzicht in (vooral) juridische onderwerpen te krijgen en een bredere kijk op het werk van vertaler te krijgen.

4. Hoe kijk jij terug op het proces om vertaler te worden?

Voor mij was er veel onduidelijkheid over hoe ik beëdigd moest worden en daarna wat ik allemaal aan moest schaffen om het werk goed te kunnen doen. Gelukkig kon ik via internet informatie vinden. Het handigst vond ik de informatie op de NGTV-website. Daar kreeg ik antwoorden op mijn vragen over, onder andere, hoe een beëdigde vertaling er uit moet zien en wat er moet staan in een vertalersverklaring.

Dan alles wat erbij komt kijken. Het was bijvoorbeeld niet makkelijk om geschikte tools te vinden, zoals de juiste hechtringetjes en het ponsapparaat/de tang waardoor je de beëdigde stukken aan elkaar kunt bevestigen. Er zijn professionele apparaten te koop daarvoor maar die kosten al gauw tussen de € 300,- en € 1.000,-, wat voor mijn kleine bedrijf niet haalbaar is.

Via een collega-vertaler uit Plymouth heb ik vernomen dat het vak van beëdigd vertaler (sworn legal translator) in het Verenigd Koninkrijk niet aan een overheidsopleiding is gebonden. Iedereen kan zich beëdigd vertaler noemen, maar er zijn wel enkele professionele koepelorganisaties die strenge eisen hanteren om cliënten een goede vertaler te helpen vinden. Zij schrijft:

“In France and Spain, you can take government exams that would make you a ‘sworn’ translator – but we have no such standards in the UK.” Natalie Soper, Translator. Zie: 5 things to ask yourself before buying translation services.

5. Hoe zie jij jouw toekomst en die van het vakgebied?

Gelukkig zal het vertalen nodig blijven. Ondanks de beroering over heel de wereld is er nog steeds veel communicatie tussen mensen en bedrijven in heel veel landen. Engels is nog steeds een belangrijke handelstaal – zoals Bill Bryson schrijft:

“The six [now four] member nations of the European Free Trade Association conduct all their business in English, even though not one of them is an English-speaking country.”

En Bryson schreef verder over Iveco, die Engels koos als hun werktaal omdat: “It puts us all at an equal disadvantage.”

Ik ben er daarom zeker van dat vertalingen naar het Engels en andere talen nog lang nodig zullen zijn.

 

Direct tolk reserveren

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030-2919940.

Offerte tolkopdracht

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Offerte vertaalopdracht

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.