Tolken geboortezorg vanaf 1 januari 2023 vergoed

Vanaf 1 januari 2023 kunnen verloskundigen en kraamverzorgenden een voor de zorg noodzakelijke tolk declareren. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt hiermee gehoor gegeven aan de roep om zorg in het kader van zwangerschap en geboorte te verlenen in een voor de cliënt begrijpelijke taal. We bespreken in dit blog de belangrijkste voorwaarden voor de inzet van een dergelijke tolk.

1. Noodzaak inzet

De toeslag voor de inzet van een tolk geldt voor cliënten met een dusdanige taalbarrière dat de zorg in het kader van zwangerschap of geboorte anders niet effectief ontvangen kan worden.

De inzet van de tolk dient dus noodzakelijk te zijn ten behoeve van de zorgverlening en wordt dan ook ingezet tijdens de directe zorgverlening van de betreffende zorgaanbeider aan de cliënt.

Daarbij is het van belang dat de tolk conform het ‘Inhoudelijk kader inzet tolken anderstaligen’ wordt ingezet. Vanuit dit kader kan telkens de vraag worden beantwoord wanneer het gepast is een tolk voor anderstaligen in te zetten.

2. Professionaliteit

Verder dient de erkende tolk conform de kwaliteitsstandaard professioneel tolk te handelen. Volgens de kwaliteitsstandaarden professionele tolk dient de ingezette tolk een beëdigde tolk te zijn.

Dat betekent dat deze tolk ingeschreven dient te zijn (voor de betreffende talencombinatie) in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Dit is vanwege kwaliteits- en integriteitsnormen in de branche heel belangrijk, aldus de standaard.

Op grond van deze standaard lijkt het erop dat ook een B2-tolk volstaat zodat het niet is vereist dat de tolk ingeschreven is op het hoogste (C1) niveau.

3. Hoogte toeslag

De kosten voor de tolk mogen per vijftien minuten worden gedeclareerd. Deze tijdelijke toeslag voor de inzet van een tolk bedraagt per 15 minuten maximaal € 25,14.

4. Duur toeslag

De toeslag is ontwikkeld op verzoek van het Ministerie van VWS. De toeslag loopt vooruit op de uitvoering van de zogeheten motie Paulusma met betrekking tot de inzet van tolken in de zorg.

Daarom kent deze toeslag een tijdelijk karakter en zal deze van kracht zijn totdat de uitvoering van de motie Paulusma voltooid is.

 

Direct tolk reserveren

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030-2919940.

Offerte tolkopdracht

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Offerte vertaalopdracht

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.