Wijziging regels PE-punten en verlenging inschrijving Rbtv

Mede vanwege het programma Tolken in de Toekomst zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de regels omtrent PE-punten en de voorwaarden voor verlenging van de inschrijving in het Rbtv. Deze wijzigingen worden in dit blogartikel besproken.

We bespreken hierna allereerst de wijziging op het terrein van het behalen van PE-punten. Vervolgens zullen we ingaan op de wijziging van de voorwaarden voor de verlenging van de inschrijving in het Rbtv.

1. Wijziging regels PE-punten

In ons blogartikel Hoe haal je je punten als tolk of vertaler? hebben we uitgebreid stilgestaan bij de eisen rondom het behalen van PE-punten.

De belangrijkste regel is dat geregistreerde tolken en vertalers gedurende hun inschrijvingsperiode 80 PE-punten (opleidingspunten) dienen te registreren om hun inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) te kunnen verlengen.

1.1. Overige activiteiten

Van deze 80 PE-punten dienen ten minste 40 PE-punten op basis van scholingsactiviteiten geregistreerd te zijn welke gevolgd kunnen worden bij erkende PE-aanbieders zoals MONA.

Daarnaast kunnen maximaal 40 van de 80 PE-punten geregistreerd worden in de categorie ‘overige activiteiten’ zoals werkbezoeken, intervisie of het optreden als docent.

1.2. Nieuw: werkervaring

Bureau Wbtv heeft in december 2020 aangegeven dat de categorie ‘overige activiteiten’ wordt uitgebreid met het onderdeel werkervaring. Dat betekent dat u vanaf dat moment ook PE-punten kunt registreren op grond van uw werkervaring als beroepstolk en/of beroepsvertaler.

1.3. PE-punten werkervaring

Voor tolken geldt dat zij per 200 uur tolkuren 1 PE-punt kunnen registreren. Voor vertalers geldt dat zij per 100.000 vertaalde woorden 1 PE-punt kunnen registreren.

U kunt maximaal 5 PE-punten registreren in het onderdeel ‘werkervaring’. U kunt dus maximaal 5 PE-punten als tolk en 5 PE-punten als vertaler registeren op basis van uw werkervaring.

Voorbeeld: PE-punten werkervaring

Stel dat u 1.200 uur werkervaring heeft als tolk dan kunt u 5 PE-punten registreren omdat u met 1.000 uur op het maximum zit van 5 PE-punten.

Als u daarnaast 400.000 worden heeft vertaald dan kunt u daarvoor 4 PE-punten registreren omdat u per 100.000 woorden 1 PE-punt kunt registreren tot een maximum van 5 PE-punten.

2. Wijziging regels verlenging inschrijving

In ons blogartikel Hoe verleng ik mijn inschrijving als tolk of vertaler? stonden wij stil bij de voorwaarden voor verlenging van de inschrijving in het Rbtv.

2.1. Tot 1 juli 2020: 10 professionele werkopdrachten

Om een verlenging te kunnen krijgen van de inschrijving in het Rbtv is het niet alleen vereist dat een tolk of vertaler 80 PE-punten behaalt, maar ook dat hij voldoet aan de eis om tien professionele werkopdrachten te hebben verricht in de inschrijvingsperiode. Deze eis geldt tot 1 juli 2020.

2.2. Vanaf 1 juli 2020: 20 uren/4.000 woorden

Per 1 juli 2020 is ook in deze werkervaringseis verandering gekomen. Vanaf die datum geldt voor tolken dat zij ten minste 20 uren aan professionele werkopdrachten als beëdigde tolk dienen te hebben verricht.

Voor vertalers geldt dat zij vanaf 1 juli 2020 minstens 4.000 woorden aan professionele werkopdrachten als beëdigde vertaler dienen te hebben verricht  om in aanmerking te kunnen komen voor verlenging van de inschrijving.

2.3. Inschrijfdatum vóór 1 juli 2020: keuze

Wanneer geldt nu welke eis? Daarvoor wordt gekeken naar de inschrijfdatum van de verlenging. Indien de inschrijfdatum van de inschrijving vóór 1 juli 2020 ligt dan heeft u de keus.

U mag in dat geval uw verzoek tot verlenging laten beoordelen op basis van de oude voorwaarden waarbij u tien professionele werkopdrachten dient te hebben verricht.

U mag uw verzoek tot verlenging echter ook laten beoordelen op basis van de nieuwe voorwaarden. In dat geval toont u aan dat u minimaal 20 uren aan professionele werkopdrachten als beëdigde tolk heeft gewerkt of ten minste 4.000 woorden aan professionele werkopdrachten als beëdigde vertaler.

2.4. Inschrijfdatum vanaf 1 juli 2020: nieuwe voorwaarden

Indien de inschrijfdatum van de inschrijving die u wilt verlengen op of na 1 juli 2020 ligt dan moet u hoe dan ook voldoen aan de nieuwe voorwaarden voor verlenging.

Dat betekent dat u aantoont dat u minimaal 20 uren aan professionele werkopdrachten als beëdigde tolk heeft gewerkt of ten minste 4.000 woorden aan professionele werkopdrachten als beëdigde vertaler.

De overige eisen voor verlenging van de inschrijving zoals de overlegging van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) die niet ouder is dan drie maanden en het registreren van 80 PE-punten zijn niet gewijzigd. Behalve dat het eerdergenoemd onderdeel ‘werkervaring’ ook als ‘overige activiteit’ kan worden geregistreerd onder de eerder besproken voorwaarden.

3. Conclusie

3.1. Wijziging PE-punten

Vanaf december 2020 kunt u 1 PE-punt registreren per 200 uur tolkuren en als vertaler 1 PE-punt per 100.000 vertaalde woorden. Dit kunt u doen tot een maximum van 5 PE-punten per categorie (tolken of vertalen).

3.2. Inschrijfdatum vóór 1 juli 2020: keuze

Als u inschrijvingsdatum is gelegen vóór 1 juli 2020 dan kunt u voor uw verlening kiezen om tien professionele werkopdrachten aan te tonen. U kunt ook kiezen om aan te tonen dat u minimaal 20 uren aan professionele werkopdrachten als beëdigde tolk heeft gewerkt of ten minste 4.000 woorden aan professionele werkopdrachten als beëdigde vertaler.

3.3. Inschrijfdatum op of na 1 juli 2020: nieuw voorwaarden

Als u inschrijvingsdatum is gelegen op of na 1 juli 2020 dan dient u aan te tonen dat u minimaal 20 uren aan professionele werkopdrachten als beëdigde tolk heeft gewerkt of ten minste 4.000 woorden aan professionele werkopdrachten als beëdigde vertaler.

3.4. Ongewijzigd: 80 PE-punten en VOG

Voor de verlenging van uw inschrijving in het Rbtv is nog altijd vereist dat u 80 PE-punten behaalt en dat u een VOG-verklaring overlegt die niet ouder is dan drie maanden.

 

Direct tolk reserveren

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030-2919940.

Offerte tolkopdracht

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Offerte vertaalopdracht

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.