Tolkdienst aanvragen

Tolkdienst aanvragen

Bereken eenvoudig uw tarief voor onze tolk- en vertaaldiensten.

Zoekt u een tolk of een vertaler?

Ik zoek een tolk

Klik hier voor meer informatie over onze tolkdiensten. Bij een tolkdienst is de vertaalrichting niet van belang. Het maakt bij een bepaalde talencombinatie daarom niet uit welke taal u opvoert als brontaal en welke als doeltaal.

Brontaal

Kies uw brontaal:

Doeltaal

Kies uw doeltaal:

Tolken voor de notaris

Zoekt u een tolk voor een notarieel document?

Toelichting: Indien u een tolk nodig heeft om te tolken bij de notaris dan vinkt u deze optie aan.

Hoe lang heeft u de tolk nodig?

Hoe lang heeft u de tolk nodig inclusief de voorbereidingstijd (zoals het bestuderen van stukken)?

Toelichting: De tijd wordt automatisch naar boven afgerond op halve uren (bijv. 0,4 uur = 0,5 uur en 0,9 uur = 1 uur).

Op welke wijze vindt de tolksessie plaats?

Kies op welke wijze de tolksessie gaat plaatsvinden:

U heeft gekozen voor een online/telefonische tolksessie

De vertaalsessie zal op een door u te vermelden locatie plaatsvinden. Vul hieronder de enkele reisafstand in.

Toelichting: Vul de enkele reisafstand in kilometers van ons kantoor naar de tolklocatie via Google Maps

Ik zoek een vertaler

Klik hier voor meer informatie over onze vertaaldiensten. Bij een vertaaldienst is naast de talencombinatie ook de vertaalrichting van belang. Het is daarom van belang dat u bij de brontaal de taal kiest waarin de tekst is geschreven en bij de doeltaal de taal waarin deze vertaald dient te worden.

Brontaal

Kies uw brontaal:

Doeltaal

Kies uw doeltaal:

Vertalen voor de notaris

Zoekt u een vertaler voor een notarieel document?

Toelichting: Indien u een vertaling dient te maken van een document dat gebruikt dient te worden door een notaris of dat afkomstig is van een notaris dan vinkt u deze optie aan.

Hoeveel woorden bevat de te vertalen tekst?

Kies hieronder op welke wijze u het aantal woorden wilt bepalen:

U heeft gekozen om het aantal woorden op te geven. Vul hieronder het aantal woorden in:

Toelichting: Geef het aantal woorden op.

U heeft gekozen om het aantal pagina's op te geven. Vul hieronder het aantal pagina’s in:

Toelichting: Geef het aantal pagina's ter grootte van een A4-pagina op.