Woensdag 6 juli 2022: staking tolken en vertalers

Naar aanleiding van het tweeminutendebat op 6 juli a.s. over tolken en vertalers roept de Orde van Registertolken en -vertalers (ORT&V) tolken en vertalers op om te staken. Op deze dag wil de ORT&V Michiel van Nispen (SP), die het debat heeft aangevraagd, vanuit de publieke tribune van de Tweede Kamer steunen. Deze dag is door de ORT&V bovendien uitgeroepen als ‘werkweigeringsdag’. Opdrachten van overheid of bemiddelaars worden dan niet aangenomen door de actievoerende tolken en vertalers.

Waarom een staking?

De ORT&V strijdt tegen de marktwerking bij de aanbestedingen voor tolken en vertalers omdat deze niet leidt tot verbetering van de kwaliteit en tarieven maar juist het omgekeerde, aldus de orde. Zo vindt de orde dat de gekwalificeerde tolken en vertalers links worden gelaten door de bemiddelaars omdat de lager gekwalificeerde tolken en vertalers lagere tarieven accepteren. De tarieven maar ook de kwaliteit worden omlaag gedrukt omdat de bemiddelaars zoeken naar het laagste tarief, zo stelt de orde.

Hoe zien de acties eruit?

De bedoeling is dat de tolken en vertalers geen opdrachten uitvoeren of accepteren op 6 juli 2022. Verder zullen zij in rood/zwarte kleding aanwezig zijn op de publieke tribune van de Tweede Kamer als het zogeheten tweeminutendebat over tolken en vertalers van start gaat.

Alvorens daar rond 16:10 uur plaats te nemen, verzamelen zij zich om 15:00 uur voor de rechtbank Den Haag om vervolgens richting de Tweede Kamer te lopen. De tolken en vertalers gebruiken geen spandoeken of borden aangezien die niet zijn toegestaan volgens de ORT&V. Om die reden is gekozen voor de rood/zwarte kleding.

Welke opdrachten worden geweigerd?

Op 6 juli a.s. wordt net als op andere werkweigeringsdagen wel al ingeplande opdrachten uitgevoerd maar geen nieuwe opdrachten aanvaard voor die dag vanuit de overheid of bemiddelaars. Ook opdrachten die worden gevraagd op 6 juli 2022 (voor een andere dag) worden niet aanvaard als die vanuit de overheid of bemiddelaars komt. Naar verwachting zal net als bij eerdere acties ook een uitzondering worden gemaakt bij levensbedreigende situaties.

Hoeveel tolken en vertalers gaan staken?

Volgens de ORT&V zijn er 600 leden aangesloten bij de orde en de verwachting is dat de meeste van hen zullen staken. Volgens het jaarverslag van de Raad voor Rechtsbijstand van 2021 zijn er in Nederland 8.029 ingeschreven tolken en vertalers. Bij eerdere stakingen was volgens de media sprake van 1.500 stakende tolken en vertalers. Waarschijnlijk komt dit omdat niet alleen de leden van de ORT&V staken maar ook andere tolken en vertalers.

Dat betekent dat het aantal stakende tolken en vertalers een relatief klein deel vertegenwoordigt van het totale aantal tolken en vertalers in Nederland. De impact is echter wel groot gebleken in het verleden omdat het gaat om opdrachten voor bijvoorbeeld politie, justitie en de rechtspraak die niet of moeilijk vervuld kunnen worden.

Wat als u toch een tolk of vertaler nodig heeft?

Indien u werkzaam bent binnen het domein van de overheid, afnameplichtig bent of om een ander reden gebruik maakt van een door de overheid aanbestede bemiddelaar dan kan het goed zijn dat het lastig wordt om een opdracht te vervullen voor 6 juli a.s.

Indien de bemiddelaar die aanbesteed is door de overheid geen tolk of vertaler kan leveren, kunt u mogelijk uitwijken naar een alternatief tolk- en/of vertaalbureau. Bent u bijvoorbeeld advocaat of mediator dan kunt u uw bemiddelaar vragen om een zogeheten niet-leveringsverklaring waarmee het u vrijstaat om bij het door u gekozen tolkbureau een tolk aan te vragen die vervolgens wordt vergoed door de overheid.

Lees ook: De afnameplicht voor tolk- en vertaaldiensten uitgelegd

 

Direct tolk reserveren

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030-2919940.

Offerte tolkopdracht

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Offerte vertaalopdracht

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.