Workshops

Workshops

MONA is als PE-aanbieder door het Bureau Wbtv erkend. Dat betekent dat tolken en vertalers automatisch voldoen aan de eisen van permanente educatie (PE) door middel van de scholingsactiviteiten die door MONA worden aangeboden.

Hieronder treft u de ingeplande workshops aan voor de komende periode. Een workshop is een webinar waarbij u collectief een uitleg krijgt van de docent en vervolgens plenair of in zogeheten breakout rooms oefeningen doet met andere deelnemers. Bij deze vorm van bijscholing heeft u niet alleen interactie met de docent maar ook met andere deelnemers.

 

Overzicht workshops

Binnenkort updaten wij ons cursusoverzicht en treft u hier de workshops aan.