on-demand webinar:

Syrisch familierecht voor tolk en vertaler

Sinds het uitbreken van het conflict in Syrië in maart 2011 zijn veel Syriërs naar Nederland gekomen als asielmigrant. Na aankomst en vestiging in Nederland blijkt dat veel huwelijken tussen Syriërs geen stand houden. Het aantal echtscheidingen van Syriërs in Nederland is dan ook flink toegenomen.

Zodoende krijgen Nederlandse juridische professionals, overheden en hulpverlening te maken met een groeiend aantal Syrische cliënten. In deze familierechtelijke zaken is meestal de inzet van een professionele tolk of vertaler gewenst. Daarnaast kan het Syrische familierecht ook een rol spelen in de asielprocedure, bijvoorbeeld bij gezinshereniging. Kennis van het Syrische familierecht is daarom onontbeerlijk voor de werkpraktijk van tolken en vertalers in het bijzonder voor de talen Arabisch en Koerdisch.

Jurist en onderzoeker dr. Esther van Eijk zet in deze cursus het Syrische familierecht en de daaraan verwante Syrische burgerlijke stand voor u uiteen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden die zij zowel in Nederland als Syrië heeft ervaren, zal Esther het Syrische familierecht bespreken in de context van de Nederlandse rechtspraktijk. Tijdens de cursus zal er veel ruimte zijn voor vragen en voorbeelden uit de tolk- en vertaalpraktijk.

Programma webinaropname

1. Inleiding in het Syrische familierecht
2. Huwelijk en echtscheiding
3. Ouders en kinderen
4. Huwelijksvermogensrecht
5. Syrische burgerlijke stand

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor tolken en vertalers die beroepshalve te maken hebben of krijgen met het Syrische familierecht. Gedacht kan worden aan tolken die optreden tijdens familierechtszittingen en/of voor familierecht- of asieladvocaten werken.

De cursus richt zich ook op vertalers die vertaaldiensten op het terrein van het Syrische familierecht aanbieden. Te denken valt aan het vertalen van Syrische familierechtelijke documenten en documenten van de Syrische burgerlijke stand ten behoeve van de Nederlandse rechtspraktijk.

Doel

Het doel is om kennis over te dragen over de organisatie en werking van het Syrische familierecht en de daaraan gelieerde Syrische burgerlijke stand. Dit alles voor zover relevant voor de Nederlandse rechtspraktijk en dus voor u als tolk of vertaler.

Op deze manier verkrijgen tolken en vertalers achtergrondkennis over deze materie waarmee zij een adequatere vertaalslag kunnen maken van en naar de doeltaal (veelal Arabisch en Koerdisch).

Werkwijze

Dit on-demand webinar bestaat uit een webinaropname van zes uur die u op elk gewenst moment kunt bekijken binnen een week nadat u deze heeft ontvangen.

Ter voorbereiding op het on-demand webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm tegelijkertijd met de webinaropname toegezonden.

Docent

Esther van Eijk is zelfstandig onderzoeker en adviseur (Van Eijk Research & Consultancy). Haar expertise en interesses liggen op het gebied van Syrië, familie(recht), religie, gender en mensenrechten, in het bijzonder op het kruisvlak tussen wetenschap, beleid en praktijk.

In Leiden heeft Esther een diploma rechten (doctoraal, 2000) en Arabische Talen & Culturen (BA, 2006) afgerond. In 2013 promoveerde zij op het proefschrift ‘Family Law in Syria’ aan de Universiteit Leiden. Ze is auteur van het boek Family Law in Syria: Patriarchy, Pluralism and Personal Status Laws (London: I.B. Tauris, 2016); gebaseerd op intensief, etnografisch veldwerk (2008-2009) in Damascus (Syrië), bestaande uit interviews en observaties in drie (moslim, katholiek en Grieks-orthodox) familierechtbanken.

Tot haar meest recente onderzoeks- en adviesprojecten behoren: (veldwerk)onderzoek onder Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten (in opdracht van een internationale NGO) en het verstrekken van juridisch advies en informatie betreffende Syrisch familierechtelijke kwesties (op verzoek van advocaten, overheidsinstanties en NGOs). Daarnaast geeft Esther regelmatig gastcolleges, presentaties en workshops, niet alleen over het Syrische familierecht maar ook over huwelijkse gevangenschap, informele/religieuze huwelijken in Nederland en aanverwante onderwerpen.

On-demand Webinar samenvatting

25010PE
On-demand WebinarSyrisch familierecht voor tolk en vertaler
Datum1 januari - 31 december 2024
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 250,- (excl. 21% btw)
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
  • Deel dit bericht via: