live webinar:

Materieel strafrecht voor tolk en vertaler

Als tolk of vertaler in het strafrecht is actuele kennis van het Nederlandse strafrecht onontbeerlijk. Het strafrecht is namelijk continu in beweging en van u als tolk of vertaler wordt verwacht dat u uw kennis op peilt houdt.

Tolken en vertalers die hun specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ willen verlengen, dienen jaarlijks gemiddeld 4 PE-punten te behalen op het gebied van het strafrecht. Deze punten kunnen ook in een jaar worden behaald. Deze cursus draagt bij aan de verdieping en actualisatie van de kennis over het Nederlandse materiële strafrecht.

In deze cursus schenken wij aandacht aan de belangrijkste regels van het Nederlandse materiële strafrecht. We bespreken wanneer gedrag strafbaar is en wat de betekenis is van termen als causaliteit, wederrechtelijkheid, opzet en schuld. Verder kijken we naar de straffen en maatregelen die de rechter kan opleggen en op welke wijze straf uitgesloten wordt. Tot slot kijken we naar de plaats en betekenis van de poging, voorbereiding, deelneming en samenloop in het strafrecht. Daarbij heeft de cursus een praktische inslag waarbij we kijken naar actuele voorbeelden uit de strafrechtpraktijk en de betekenis daarvan voor uw tolk- en/of vertaalpraktijk.

Deze cursus leidt overigens niet tot het verkrijgen van de specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ maar kan slechts meegenomen worden bij de verlenging van die specialisaties. Voor verkrijging van de genoemde specialisaties dient men zich te wenden tot het Bureau Wbtv.

Programma Webinar I (11 september 2024)

09:00 uur Daderschap, causaliteit en wederrechtelijkheid
10:00 uur Pauze
10:10 uur Opzet en schuld
11:10 uur Pauze
11:20 uur Straffen en maatregelen
12:20 uur Einde

Programma Webinar II (18 september 2024)

09:00 uur Strafuitsluitingsgronden
10:00 uur Pauze
10:10 uur Poging en voorbereiding
11:10 uur Pauze
11:20 uur Deelneming en samenloop
12:20 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is gericht op tolken die tolkdiensten leveren op het terrein van het strafrecht. Gedacht kan worden aan tolken die optreden tijdens strafzaken, politieverhoren, verhoren van bijzondere opsporingsdiensten, strafpiket voor advocaten etc.

Daarnaast richt de cursus zich op vertalers die vertaaldiensten leveren op het terrein van het strafrecht. Daarbij valt te denken aan vertalers die vertalingen maken van dagvaardingen, stukken uit strafdossiers, overige strafrechtelijke processtukken etc.

Doel

Het doel van de cursus is om kennis en inzicht te verschaffen in de belangrijkste regels van het Nederlandse materiële strafrecht zodat de tolk en vertaler beter wordt uitgerust om zijn werk te verrichten als het gaat om strafzaken. De deelnemer heeft na de cursus een diepgaander inzicht in strafrechtelijke aansprakelijkheid, strafbaarheid en uitsluiting daarvan. Daarnaast heeft de deelnemer begrip van de betekenis van strafrechtelijke terminologie als causaliteit, wederrechtelijkheid, opzet, schuld, poging, voorbereiding, deelneming en samenloop.

Werkwijze

Dit live webinar is een tweedaags webinar waarbij u van 9:00 uur tot 12:20 uur online het webinar volgt met twee pauzes van tien minuten.

Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm toegestuurd. Ook de inloggegevens en de instructies krijgt u per e-mail voor het webinar toegezonden.

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

Live Webinar samenvatting

25010PE
Live WebinarMaterieel strafrecht voor tolk en vertaler
Datum11 september - 18 september 2024
Tijd9:00 – 12:20 uur
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 250,- (excl. 21% btw)
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
  • Deel dit bericht via: