on-demand webinar:

Islamitisch strafrecht voor tolk en vertaler

Als tolk of vertaler in het strafrecht is kennis van het vreemdtalige strafrecht van onmisbare waarde. Om een adequate vertaalslag te kunnen maken naar de Nederlandse strafrechtterminologie is deze achtergrondkennis en kennis van de vreemdtalige terminologie onontbeerlijk.

In deze cursus staat het klassieke islamitische strafrecht centraal dat deels of grotendeels, theoretisch of praktisch, wordt toegepast in islamitische landen zoals Saoedie-Arabië, Jemen, Libië, Soedan, Iran, Noord-Nigeria, Pakistan en Afghanistan. Deze cursus is dan ook in het bijzonder gericht op tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in een of meerdere talen van het Midden-Oosten en/of Noord-Afrika (Arabisch, Berbers, Dari, Farsi, Koerdisch etc.) en die gespecialiseerd zijn of willen zijn in strafzaken.

Tolken en vertalers die hun specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ willen verlengen, dienen jaarlijks gemiddeld 4 PE-punten te behalen op het gebied van het strafrecht. Deze punten kunnen ook in een jaar worden behaald. Deze cursus draagt bij aan de verwerving van de kennis over het vreemdtalige strafrecht om zo een adequate vertaalslag te kunnen maken van het culturele referentiekader van cliënten uit het Midden-Oosten en/of Noord-Afrika naar de Nederlandse rechtspraktijk en vice versa.

In deze cursus schenken wij aandacht aan de belangrijkste aspecten van het islamitische strafrechtelijke systeem waarbij tevens wordt voortgeborduurd op de reeds opgedane kennis over dit vreemdtalige strafrecht in het kader van het verkrijgen van de specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’. Er zal tevens aandacht zijn voor belangrijke beginselen van het islamitische strafrechtsysteem en de bijbehorende terminologie mede met het oog op tolken en vertalers die nog geen specialisatie hebben verkregen.

Deze cursus leidt overigens niet tot het verkrijgen van de specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ maar kan slechts meegenomen worden bij de verlenging van die specialisaties. Voor verkrijging van de genoemde specialisaties dient men zich te wenden tot het Bureau Wbtv.

Programma webinaropname

1. Bronnen en doelen
2. Vervolging en berechting
3. Straffen en maatregelen
4. Qisâs en hudûd-misdrijven
5. Ta‘zîr- en siyâsa-misdrijven

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in een of meerdere talen van het Midden-Oosten en/of Noord-Afrika (Arabisch, Berbers, Dari, Farsi, Koerdisch etc.) en die een strafrechtspecialisatie op hun naam hebben staan of dat zouden willen.

Deze cursus leidt niet tot het verkrijgen van de specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ maar kan slechts meegenomen worden bij de verlenging van die specialisaties. Voor verkrijging van de genoemde specialisaties dient men zich te wenden tot het Bureau Wbtv.

Doel

Het doel van deze cursus is om kennis over te dragen over het klassieke islamitische strafrecht om meer begrip te kunnen krijgen van de overeenkomsten en verschillen tussen het Nederlandse strafrechtsysteem enerzijds en het strafrechtstelsel van diverse islamitische landen anderzijds.

Deze achtergrondkennis is met name van belang voor tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in het strafrecht en regelmatig te maken hebben met strafrechtelijke context en terminologie.

Werkwijze

Dit on-demand webinar bestaat uit een webinaropname van zes uur die u op elk gewenst moment kunt bekijken binnen een week nadat u deze heeft ontvangen.

Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm tegelijkertijd met de webinaropname toegezonden.

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

On-demand Webinar samenvatting

25010PE
On-demand WebinarIslamitisch strafrecht voor tolk en vertaler
Datum1 januari - 31 december 2024
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 250,- (excl. 21% btw)
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
  • Deel dit bericht via: