live webinar:

Marokkaans familierecht

Het aantal echtscheidingen onder Marokkanen in Nederland is statistisch gezien onevenredig hoog. Dit is ook terug te zien in het aantal echtscheidingszaken waarin een van de partijen een Marokkaanse achtergrond heeft.

Ook het aantal zaken waarin het Marokkaanse recht een rol speelt neemt daardoor toe. Als tolk of vertaler die te maken heeft met deze materie is kennis van het Marokkaanse familierecht daarom van grote toegevoegde waarde.

Daarom zet advocaat Jamal el Hannouche het Marokkaanse familierecht helder voor u uiteen in deze cursus. Daarbij brengt hij de toepassing van het Marokkaanse familierecht in de Nederlandse rechtspraktijk overzichtelijk in beeld.

Programma

09:00 uur Erkenning Marokkaans huwelijk
10:00 uur Pauze
10:10 uur Huwelijksvermogen
11:10 uur Pauze
11:20 uur Kinderalimentatie en erkenning echtscheiding
12:20 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is gericht op tolken die tolkdiensten leveren op het terrein van het (internationale) familierecht waarin Marokkaanse partijen dan wel het Marokkaanse zijn betrokken. Gedacht kan worden aan tolken die optreden tijdens familierechtszittingen en/of voor familierechtadvocaten.

Daarnaast richt de cursus zich op vertalers die vertaaldiensten leveren op het terrein van het Marokkaanse familierecht. Daarbij valt te denken aan vertalers die familierechtelijke documenten uit Marokko dienen te vertalen ten behoeve van de Nederlandse rechtspraktijk en vice versa.

Doel

Het doel van de cursus is om de deelnemer kennis en inzicht te verschaffen in het Marokkaanse familierecht en de betekenis daarvan binnen de Nederlandse rechtspraktijk. Na de cursus heeft de deelnemer begrip van de verhouding tussen het Marokkaanse en Nederlandse huwelijk en inzicht in de Nederlandse echtscheidingsprocedure waarin het Marokkaanse recht toegepast wordt.

Werkwijze

Dit webinar volgt u live van 9:00 uur tot 12:20 uur met twee pauzes van tien minuten.

Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal. U krijgt de presentatie na het webinar in digitale vorm toegestuurd. Ook de inloggegevens en de instructies krijgt u per e-mail voor het webinar toegezonden.

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

Live Webinar samenvatting

1255PE
Live WebinarMarokkaans familierecht
Datum6 september 2024
Tijd9:00 – 12:20 uur
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 125,- (excl. 21% btw)
PE-punten5 (3 contacturen, 40 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
  • Deel dit bericht via: