live webinar:

Kinderbeschermingsmaatregelen

Wanneer de ontwikkeling van kinderen wordt bedreigd, kan de rechter kinderbeschermingsmaatregelen opleggen. Deze hebben tot doel om het kind te beschermen. In het civiele jeugdrecht zijn de meest voorkomende kinderbeschermingsmaatregelen: de ondertoezichtstelling, de uithuisplaatsing, de voorlopige voogdij en de gezagsbeëindigende maatregel.

In dit compacte webinar worden deze vier onderworpen besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Programma 

09:00 uur Ondertoezichtstelling
10:00 uur Pauze
10:10 uur Uithuisplaatsing
11:10 uur Pauze
11:20 uur Voorlopige voogdij
11:50 uur Gezagsbeëindigende maatregel
12:20 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is gericht op alle tolken en vertalers die in hun werk in aanraking komen met het jeugdrecht ongeacht de talencombinatie waarin zij tolken of vertalen. Gedacht kan worden aan tolken die tolken voor familierechtadvocaten, familierechters, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming etc.

Daarnaast kan worden gedacht aan vertalers die familierechtelijke documenten dienen te vertalen ten behoeve van het jeugdrecht zoals raadsrapporten, verslagen van Veilig Thuis, verslagen van kindgesprekken, verslagen van hoorzittingen, buitenlandse jeugdrechtelijke vonnissen en beschikkingen etc.

Doel

Het doel van deze cursus is drieledig:

  1. Kennis van en inzicht in de plaats van de kinderbeschermingsmaatregel in het jeugd- en familierecht.
  2. Kennis en begrip van de voorwaarden en toepassing van de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing en de wisselwerking daartussen.
  3. Kennis en begrip van de voorwaarden en toepassing van de voorlopige voogdij en gezagsbeëindigende maatregel en de verschillen daartussen.

Werkwijze

Dit webinar is een eendaags webinar waarbij u van 9:00 uur tot 12:20 uur online het webinar volgt met twee pauzes van tien minuten.

Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal. U krijgt de presentaties na het webinar in digitale vorm toegestuurd. De inloggegevens en de instructies krijgt u voor het webinar per e-mail toegezonden.

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

Live Webinar samenvatting

1255PE
Live WebinarKinderbeschermingsmaatregelen
Datum3 september 2024
Tijd9:00 – 12:20 uur
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 125,- (excl. 21% btw)
PE-punten5 (3 contacturen, 40 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
  • Deel dit bericht via: