Tolk Roemeens

Tolk Roemeens

Hieronder treft u alle informatie over onze tolken Roemeens aan.

Klik op een van de onderwerpen om direct meer te lezen:

  1. Talencombinaties
  2. Specialisaties
  3. Tolktechnieken
  4. Tolkvormen
  5. Inschrijvingsvormen

1. Talencombinaties

MONA levert tolken Roemeens in de volgende talencombinaties:

  • Nederlands – Roemeens
 

2. Specialisaties

Onze tolken zijn gespecialiseerd in verschillende domeinen. We bespreken hierna twee van de veelgevraagde domeinen.

Juridisch

Onze juridische tolken worden geselecteerd op talenkennis alsook juridische kennis. Al onze juridische tolken hebben dan ook kennis van juridische terminologie in het Nederlands alsook de doeltaal. Daarnaast beschikken onze juridische tolken over kennis over juridische processen en procedures in Nederland alsook in het land van de doeltaal. Onze juridische tolken zijn in het bijzonder werkzaam voor (internationale) advocaten, notarissen, fiscalisten, deurwaarders, rechtsbijstandsverzekeraars, bedrijfsjuristen, mediators etc.

Overheid

Onze overheidstolken zijn bij uitstek geschikt voor overheidsopdrachten waarbij extra zware eisen worden gesteld aan het taalkundige en juridische kennisniveau alsook de integriteit en vertrouwelijkheid van de tolk. Onze tolken zijn in het bijzonder werkzaam voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de AIVD, de MIVD, de JSCU, de IND, Vluchtelingenwerk Nederland, het COA, de Raad voor de Kinderbescherming, gemeenten, het UWV, de SVB etc.

 

3. Tolktechnieken

De tolken van MONA kunnen worden ingezet als simultaan tolk, consecutief tolk of taptolk (ook wel interceptietolk). Hieronder bespreken we de verschillen tussen deze tolktechnieken.

Simultaan tolken

Bij simultaan tolken luistert de tolk naar de spreker en vertaalt hij tegelijkertijd vanuit de brontaal, de taal van de spreker, naar de doeltaal, de taal van de toehoorder. Deze vorm van tolken wordt vaak ingezet bij internationale bijeenkomsten maar ook bij rechtszittingen. Er is in die situaties in het algemeen geen ruimte voor de spreker om te pauzeren en te wachten op de vertolking.

Consecutief tolken

Bij consecutief tolken luistert de tolk naar en deel van de boodschap van de spreker om die vervolgens te vertolken vanuit de brontaal naar de doeltaal terwijl de spreker een pauze inlast zodat de tolk het deel kan vertolken. Deze vorm wordt vaak ingezet bij vraaggesprekken zoals verhoren bij de IND of een cliëntoverleg met een advocaat.

Taptolk

Een taptolk luistert naar audio-opnamen afkomstig van afgetapte gesprekken en vertaalt hetgeen hij hoort vervolgens vanuit de brontaal naar de doeltaal. Deze methode wordt veelal gebruikt door de Nationale Politie en veiligheidsdiensten zoals de AIVD en de MIVD.

 

4. Tolkvormen

MONA biedt een drietal tolkvormen aan: tolk op locatie, telefonische tolk en videotolk. We bespreken hieronder de verschillen tussen deze tolkvormen.

Tolk op locatie

Een tolk wordt over het algemeen op locatie ingezet zodat deze lijfelijk aanwezig is bij de spreker(s) en toehoorder(s) voor wie de tolk moet tolken. Bij het tolken op locatie kan zowel simultaan als consecutief worden getolkt afhankelijk van de opdracht.

Telefonische tolk

Soms kan een tolk niet op locatie afgewacht worden of vooraf ingepland worden. In dat geval wordt de tolk telefonisch ingezet. In dat geval vertaalt de tolk consecutief op afstand door middel van de telefoon. Over het algemeen luistert de tolk via de luidspreker van de telefoon en geeft hij zijn vertolking via de telefoon zodat zowel de spreker als toehoorder mee kan luisteren.

Videotolk

In geval van een videotolk zijn de videotolk en de overige gesprekspartners voor elkaar zichtbaar en hoorbaar via een videoverbinding bijvoorbeeld door middel van FaceTime of Skype. Deze tolkvorm wordt gebruikt in situaties waarin niet alleen de overdracht van de gesproken boodschap van belang is maar ook het beeld van wezenlijk belang is. Door het Openbaar Ministerie wordt deze methode gebruikt indien de officier van justitie officiële mededelingen dient te doen aan een verdachte maar niet tijdig op locatie aanwezig kan zijn of door de rechtspraak bij hoorzittingen, voorgeleidingen of getuigenverhoren.

 

5. Inschrijvingsvormen

Naast de tolktechnieken en tolkvormen onderscheiden we de zogeheten inschrijvingsvorm. Tolken zijn ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv), staan op de zogeheten Uitwijklijst of hebben geen formele inschrijving.

Beëdigde tolk

MONA werkt uitsluitend met tolken die ingeschreven zijn in het Rbtv. In het Rbtv zijn alle tolken ingeschreven die bevoegd zijn om in Nederland als beëdigde tolk werkzaam te zijn. Deze beëdigde tolken voldoen aan wettelijke kwaliteits- en integriteitseisen.

C1-tolk

In Nederland kennen we twee inschrijvingsniveaus: B2 en C1. C1-tolken hebben het hoogste niveau. B2-tolken hebben een niveau, wat betreft de brontaal en doeltaal, dat lager ligt dan dat van de C1-tolk. MONA werkt uitsluitend met C1-tolken die zijn ingeschreven in het Rbtv zodat wij u de hoogste kwaliteit kunnen garanderen.

 

Tolken

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.