live webinar:

Kinderrechten in het islamitische recht

In de Nederlandse rechtspraktijk worden diverse rechtstelsels van islamitische landen toegepast zoals het Syrische, Iraakse, Egyptische of Marokkaanse recht. Als tolk of vertaler krijgt u onder meer langs die weg te maken met regels van het islamitische familierecht in het algemeen en islamitische kinderrechten in het bijzonder.

Deze cursus is bedoeld om u als tolk of vertaler kennis en inzicht te bieden in de regels van het islamitische familierecht ten aanzien van kinderen en u een inkijk te bieden in de wijze waarop deze regels in de Nederlandse rechtspraktijk een rol spelen.

Daarnaast wordt gekeken naar de wijze waarop men omgaat met deze regels binnen de Nederlandse context. Om deze reden wordt niet alleen de theorie van het islamitische familierecht behandeld maar ook juridische adviezen (Ar.: fatâwa) van Nederlandse islamitische geleerden over verschillende onderwerpen op het gebied van de islamitische kinderrechten.

Programma

09:00 uur Afstamming en gezag
10:00 uur Pauze
10:10 uur Omgang, verzorging en onderhoud
11:10 uur Pauze
11:20 uur Echtscheiding
12:20 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor tolken en vertalers die te maken hebben met cliënten met een islamitische achtergrond in de context van kinderrechten. Te denken valt aan tolken die tolken in het kader van familierechtszaken, vertalers die documenten dienen te vertalen zoals uitspraken van rechters van islamitische landen, islamitische huwelijks- of echtscheidingsaktes etc.

Doel

Het doel is om kennis over te dragen over en inzicht te geven in de wijze waarop het islamitische familierecht functioneert in theorie en in praktijk als het gaat om de rechten van het kind. Op deze manier kan een adequatere vertaalslag gemaakt worden van en naar doeltalen in de context van het (islamitische) familierecht. Dit gaat verder dan de talen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Denk bijvoorbeeld aan talen die gesproken worden in het overwegend islamitische Indonesië, Maleisië, maar ook India met meer dan 170 miljoen moslims.

Werkwijze

Dit webinar volgt u live van 9:00 uur tot 12:20 uur met twee pauzes van tien minuten.

Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal. U krijgt de presentatie na het webinar in digitale vorm toegestuurd. Ook de inloggegevens en de instructies krijgt u per e-mail voor het webinar toegezonden.

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

Live Webinar samenvatting

1005PE
Live WebinarKinderrechten in het islamitische recht
Datum7 mei 2024
Tijd9:00 – 12:20 uur
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 125,- (excl. 21% btw)
PE-punten5 (3 contacturen, 40 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
  • Deel dit bericht via: