live webinar:

Islamitisch familierecht in de Nederlandse rechtspraktijk

Het komt steeds vaker voor dat de Nederlandse rechtspraktijk in het algemeen en de Nederlandse rechter in het bijzonder geconfronteerd worden met aspecten van het islamitische huwelijk en de islamitische echtscheiding.

Door een toename van het aantal moslims in Nederland groeit ook het aantal scheidingen waarbij het islamitische recht direct of indirect is betrokken. Als tolk of vertaler die te maken heeft met deze materie is kennis van het islamitisch familierecht daarom van grote toegevoegde waarde.

Daarom zet advocaat Jamal el Hannouche het islamitische familierecht helder voor u uiteen in deze cursus. Daarbij brengt hij de toepassing van het islamitische familierecht in de Nederlandse rechtspraktijk overzichtelijk in beeld. Verder worden de uitdagingen voor u als tolk of vertaler besproken met de nodige aandacht voor juridische terminologie.

Programma

09:00 uur Islamitisch huwelijk en huwelijkse voorwaarden
10:00 uur Pauze
10:10 uur Bevoegdheid Nederlandse rechter en bigamie
11:10 uur Pauze
11:20 uur Islamitische scheiding
12:20 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is gericht op tolken die tolkdiensten leveren op het terrein van het (internationale) familierecht aan islamitische cliënten. Gedacht kan worden aan tolken die optreden tijdens familierechtszittingen en/of voor familierechtadvocaten.

Daarnaast richt de cursus zich op vertalers die vertaaldiensten leveren op het terrein van het islamitische familierecht. Daarbij valt te denken aan vertalers die familierechtelijke documenten uit islamitische landen dienen te vertalen ten behoeve van de Nederlandse rechtspraktijk en vice versa.

Doel

Het doel van de cursus is om de deelnemer kennis en inzicht te verschaffen in het islamitische familierecht en de betekenis daarvan binnen de Nederlandse rechtspraktijk. Na de cursus heeft de deelnemer begrip van de verhouding tussen het islamitische en Nederlandse huwelijk en inzicht in de Nederlandse echtscheidingsprocedure waarin het islamitische recht toegepast wordt.

Werkwijze

Dit webinar is een tweedaags webinar waarbij u van 9:00 uur tot 12:20 uur online het webinar volgt met twee pauzes van tien minuten.

Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm toegestuurd. Ook de inloggegevens en de instructies krijgt u per e-mail voor het webinar toegezonden.

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

Live Webinar samenvatting

1255PE
Live WebinarIslamitisch familierecht in de Nederlandse rechtspraktijk
Datum22 mei 2024
Tijd9:00 – 12:20 uur
AanmeldenRegistratie is gesloten
Prijs€ 125,- (excl. 21% btw)
PE-punten5 (3 contacturen, 40 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
  • Deel dit bericht via: