We are closing on October 20 to stop the genocide in Palestine

The humanitarian crisis in Gaza is known to all. However, not everyone knows how to address it. It is undeniable that we currently have an urgent moral obligation to advocate for the Palestinians who have been treated unjustly for 75 years, and this injustice has now reached a climax. Therefore, we are responding to an international call, #PauseAndStrikeForPalestine, to close our doors on October 20, 2023, and refrain from engaging in any other economic activities. Below, we explain what we aim to achieve with this.

Lees verder

Wij sluiten op 20 oktober om de genocide in Palestina te stoppen

De humanitaire crisis in Gaza is eenieder bekend. Niet iedereen weet echter hoe hiermee om te gaan. Vaststaat dat wij momenteel een dringende morele verplichting hebben om op te komen voor de Palestijnen die al 75 jaar onrechtvaardig worden behandeld welke onrechtvaardigheid nu een climax heeft bereikt. Wij geven daarom gehoor aan een internationale oproep #PauseAndStrikeForPalestine om op 20 oktober 2023 onze deuren te sluiten en ook geen andere economische activiteiten te verrichten. Hieronder leggen wij uit wat wij daarmee willen bereiken.
Lees verder

Nieuwe specialisaties voor tolken: verhoortolk en interceptietolk

Vanaf 1 september 2021 is het mogelijk om als tolk een specialisatie aan te vragen voor verhoortolk of interceptietolk. Op deze datum is het nieuwe ‘Besluit aanwijzen specialisaties’ in werking getreden waarin dit is geregeld. Momenteel zijn er zoveel aanvragen voor deze specialisaties dat Bureau Wbtv tolken vraagt om rekening te houden met langere doorlooptijden. We bespreken in dit blog de negen belangrijkste vragen hierover.

Lees verder

De legalisatie van officiële documenten

Het legaliseren van officiële documenten is bedoeld om een document bruikbaar te maken in andere landen dan het land dat dit document heeft afgegeven. De legalisatie kan werkgerelateerd zijn, maar ook kan het gaan om persoonlijke documenten zoals huwelijksaktes, echtscheidingsaktes, geboorteaktes, diploma’s en cijferlijsten etc. Veelal behoeven deze documenten een vertaling en dienen deze vervolgens te worden gelegaliseerd. De voorwaarden die gelden voor het legaliseren van een officieel document verschillen per land. Hoe legalisatie werkt van officiële documenten voor gebruik in het buitenland zal worden uitgelegd in dit blog.

Lees verder

Tolk krijgt na 40 jaar dienst geen verlenging

Een tolk met een lange staat van dienst krijgt geen verlenging van zijn inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) omdat hij zijn PE-punten niet heeft behaald. Dit blijkt uit een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. In dit artikel bespreken we hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Lees verder