Erkenning Nederlandse scheiding in Marokko in 5 stappen

Als u gescheiden bent in Nederland en ook gehuwd bent naar Marokkaans recht, dient u de echtscheiding in Marokko te erkennen. Hieronder leggen wij uit in welke vijf stappen u dit kunt doen en wat MONA in dat kader kan betekenen voor u.

De vijf stappen luiden als volgt en worden hierna toegelicht:

 1. Aanvragen huwelijksakte
 2. Aanvragen onherroepelijkheidsverklaring
 3. Documenten laten vertalen
 4. Apostille door de rechtbank verzoeken
 5. Erkenningsprocedure in Marokko opstarten

1. Aanvragen huwelijksakte

De echtscheidingsbeschikking (de uitspraak van de rechtbank) wordt definitief door inschrijving daarvan in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent getrouwd of de gemeente Den Haag als u in het buitenland bent gehuwd en uw huwelijk is geregistreerd bij de gemeente Den Haag. Dit regelt uw advocaat voor u.

Nadat deze is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand kunt u een afschrift opvragen van de huwelijksakte waarop de echtscheiding als latere vermelding is opgenomen. Dat is het bewijs dat uw echtscheiding is ingeschreven. Deze Nederlandse huwelijksakte heeft u nodig voor de erkenning van uw echtscheiding.

2. Aanvragen onherroepelijkheidsverklaring

Vervolgens dient u een zogeheten onherroepelijkheidsverklaring (ook wel verklaring van non-appel of griffiersverklaring) aan te vragen. Deze onherrroepelijkheidsverklaring is een verklaring waaruit blijkt dat er geen rechtsmiddel is aangewend (hoger beroep of cassatieberoep) tegen de echtscheiding.

Deze onherroepelijkheidsverklaring vraagt u aan bij de rechtbank die u echtscheiding heeft uitgesproken of bij de Hoge Raad indien uw echtscheiding door het gerechtshof is uitgesproken of bevestigd.

Persoonlijk aanvragen

Als u de onherroepelijkheidsverklaring persoonlijk aanvraagt, dient u de originele echtscheidingsbeschikking te overleggen aan de rechtbank of de Hoge Raad indien uw echtscheiding is uitgesproken of bevestigd door het gerechtshof.

U herkent een originele echtscheidingsbeschikking aan de originele (vaak blauwe) stempel bovenaan de beschikking en de vermelding bovenaan van de woorden: ‘In naam des Konings’. U dient ook uw legitimatiebewijs mee te nemen en uw verzoek op papier te zetten en te ondertekenen.

Bij de centrale balie van de rechtbank (of de Hoge Raad) verzoekt u vervolgens om afgifte van de onherroepelijkheidsverklaring. In deze onherroepelijkheidsverklaring verklaart de griffier van de rechtbank (of de Hoge Raad) dat er geen hoger beroep (of cassatieberoep) is ingesteld tegen de echtscheiding.

Schriftelijk aanvragen

U kunt uw verzoek ook schriftelijk indienen. In dat geval dient u uw schriftelijke verzoek samen met een kopie van uw paspoort en de originele echtscheidingsbeschikking per post te sturen naar de betreffende rechtbank (of de Hoge Raad). U ontvangt binnen enkele weken de onherroepelijkheidsverklaring tezamen met de originele echtscheidingsbeschikking.

3. Documenten laten vertalen

Vervolgens dient u de echtscheidingsbeschikking, het afschrift van de huwelijksakte en de onherroepelijkheidsverklaring te laten vertalen van het Nederlands naar het standaard Arabisch (ook wel Modern Standaard Arabisch, kortweg MSA) door een beëdigd vertaler. Let op: de onherroepelijkheidsverklaring is soms geen apart document maar slechts een stempel aan het eind van de tekst van de echtscheidingsbeschikking.

Vertaling MONA

Ons bureau kan te allen tijde de beëdigde vertaling voor u regelen. Indien u een offerte wenst voor de vertaling van uw documenten dan klikt u hier.

4. Apostille door de rechtbank verzoeken

De beëdigd vertaler vertaalt de echtscheidingsbeschikking, de onherroepelijkheidsverklaring en het afschrift van de huwelijksakte naar het Arabisch (Standaard) en voorziet deze documenten van zijn stempel en handtekening.

De handtekening dient u vervolgens te laten legaliseren door de vertaling te laten voorzien van een apostillestempel door de rechtbank.

Lees ook: De legalisatie van officiële documenten

Persoonlijk aanvragen

De apostille is bedoeld om de echtheid van de handtekening van de vertaler te bevestigen. Een apostillestempel kunt u krijgen bij iedere rechtbank in Nederland. U dient zich daarvoor te melden bij de (centrale) balie van de rechtbank met het verzoek om de handtekening van de vertaler te voorzien van een apostillestempel. De kosten dient u aan de balie te voldoen.

Schriftelijk aanvragen

Deze apostille kunt u ook schriftelijk verzoeken. U dient de beëdigde vertaling van de echtscheidingsbeschikking, de onherroepelijkheidsverklaring en het afschrift van de huwelijksakte samen met de originele stukken per post te versturen naar het postadres van de rechtbank.

U ontvangt vervolgens een factuur op uw huisadres. Nadat de factuur is voldaan, ontvangt u binnen enkele weken de originele stukken en vertaling van de echtscheidingsbeschikking, onherroepelijkheidsverklaring en het afschrift van de huwelijksakte voorzien van een apostillestempel van de rechtbank.

5. Erkenningsprocedure in Marokko opstarten

Nadat u bovengenoemde stappen hebt doorlopen, dient u de echtscheiding te laten erkennen in Marokko. Dit doet u door tussenkomst van een Marokkaanse advocaat. In principe maakt het niet uit in welke plaats de advocaat zijn kantoor heeft of waar hij ingeschreven staat.

Het is van belang dat u de volgende stukken meestuurt waarbij u ook goed dient op te letten of de stukken ook origineel zijn:

 1. Echtscheidingsbeschikking: de originele echtscheidingsbeschikking inclusief Arabische vertaling welke door de rechtbank is voorzien van een apostillestempel (slechts een apostillestempel is nodig indien alle documenten aan elkaar zijn gehecht);
 2. Nederlandse huwelijksakte: het originele afschrift van de huwelijksakte met vermelding van de echtscheiding inclusief Arabische vertaling welke door de rechtbank is voorzien van een apostillestempel (slechts een apostillestempel is nodig indien alle documenten aan elkaar zijn gehecht);
 3. Onherroepelijkheidsverklaring: de originele onherroepelijkheidsverklaring inclusief Arabische vertaling welke door de rechtbank is voorzien van een apostillestempel (slechts een apostillestempel is nodig indien alle documenten aan elkaar zijn gehecht);
 4. Marokkaanse huwelijksakte: een kopie van uw Marokkaanse huwelijksakte.

Conclusie

Concluderend dient u de volgende stappen te nemen om uw Nederlandse echtscheiding in Marokko te laten erkennen:

 1. Echtscheidingsbeschikking: u vraagt de originele echtscheidingsbeschikking op bij uw advocaat tenzij u die al heeft en anders bij de rechtbank indien ook uw advocaat die niet meer heeft;
 2. Nederlandse huwelijksakte: u vraagt een afschrift van de Nederlandse huwelijksakte op bij de gemeente waar u bent gehuwd of bij de gemeente Den Haag als u in het buitenland was gehuwd;
 3. Onherroepelijkheidsverklaring: u vraagt de rechtbank waar u bent gescheiden om een onherroepelijkheidsverklaring;
 4. Vertaling: u laat de documenten van het Nederlands naar het Arabisch (Standaard) vertalen door een beëdigd vertaler zoals MONA;
 5. Apostille: u vraagt een Nederlandse rechtbank vervolgens om een apostillestempel te zetten op de vertaling waarbij u slechts een apostille laat zetten omdat u alle eerdergenoemde documenten aan elkaar hebt laten hechten door de vertaler;
 6. Verzending/indiening documenten: u stuurt de vertaalde documenten en een kopie van uw Marrokkaanse huwelijksakte naar een advocaat in Marokko of geeft deze af aan die advocaat;
 7. Verzoekschrift advocaat: de Marokkaanse advocaat dient een verzoek tot erkenning bij de Marokkaanse rechtbank in;
 8. Uitspraak rechtbank: de Marokkaanse advocaat stuurt u naderhand de erkenningsbeschikking toe nadat deze door de Marokkaanse rechter is afgegeven.
 

Tolken

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030-2919940.

Vertalen

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.

Trainen

Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Klik hier om de agenda te bekijken met al onze cursussen.