Vertaler Albanees

Vertaler Albanees

Hieronder treft u alle informatie over onze vertalers Albanees aan.

Klik op een van de onderwerpen om direct meer te lezen:

 1. Talencombinaties
 2. Specialisaties
 3. Vertaaldiensten
 4. Inschrijvingsvormen

1. Talencombinaties

MONA levert vertalers Albanees in de volgende talencombinaties:

 • Nederlands – Albanees
 

2. Specialisaties

Onze vertalers zijn gespecialiseerd in verschillende domeinen. We bespreken hierna drie van de veelgevraagde domeinen.

Juridisch

Onze juridische vertalers worden geselecteerd op talenkennis alsook juridische kennis. Al onze juridische vertalers hebben dan ook kennis van juridische terminologie in het Nederlands alsook de doeltaal. Daarnaast beschikken onze juridische vertalers over kennis over juridische processen en procedures in Nederland alsook in het land van de doeltaal. Onze juridische vertalers zijn in het bijzonder werkzaam voor (internationale) advocatenkantoren, notarissen, fiscalisten, deurwaarders, rechtsbijstandsverzekeraars, bedrijfsjuristen, mediators etc.

Overheid

Onze overheidsvertalers zijn bij uitstek geschikt voor overheidsopdrachten waarbij extra zware eisen worden gesteld aan het taalkundige en juridische kennisniveau alsook de integriteit en vertrouwelijkheid van de vertaler. Onze vertalers zijn in het bijzonder werkzaam voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de AIVD, de MIVD, de JSCU, de IND, Vluchtelingenwerk Nederland, het COA, de Raad voor de Kinderbescherming, gemeenten, het UWV, de SVB etc.

Bedrijfsleven

Onze zakelijke vertalers worden veel gevraagd door het bedrijfsleven waarbij zij met name worden ingezet om marketingteksten, financiële teksten en juridische teksten te vertalen. Dit doen zij voor zzp’ers, het midden- en kleinbedrijf (mkb) alsook grote ondernemingen. Daarbij wordt uiteraard veel aandacht besteed aan de inhoud van de tekst maar onze vertalers houden ook rekening met de doelgroep en het doel van de tekst en passen daarop de stijl en het register aan. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan de layout van de tekst, met name bij marketingteksten (flyers, folders, websites etc.) en bij financiële teksten (jaarrekeningen, jaarverslagen, financiële rapportages etc.).

 

3. Vertaaldiensten

MONA biedt een drietal vertaaldiensten aan die we hierna bespreken.

1. Juridische documenten

Bij juridische documenten kunt u denken aan de volgende soort documenten:

 • Gerechtelijke uitspraken: vonnis, beschikking, arrest
 • Processtukken: dagvaarding, verzoekschrift, conclusie van antwoord, conclusie van repliek, conclusie van dupliek, verweerschrift, beroepschrift, bezwaarschrift, memorie van grieven, memorie van antwoord, getuigenverklaring
 • Notariële akten: koopakte, hypotheekakte, leveringsakte, oprichtingsakte, statuten, huwelijkse voorwaarden, testament, verklaring van erfrecht

2. Zakelijke documenten

Bij zakelijke documenten kunt u denken aan de volgende soort documenten:

 • Marketing: advertentie, flyer, folder, website
 • Financieel: jaarrekening, jaarverslag, financiële rapportage
 • Contracten: algemene voorwaarden, KvK-uittreksel, koopovereenkomst

3. Persoonlijke documenten

Bij persoonlijke documenten kunt u denken aan de volgende soort documenten:

 • Opleiding: diploma, cijferlijst, curriculum vitae (cv), verklaring omtrent het gedrag (VOG)
 • Medisch: artsverklaring, huisartsenjournaal, behandelplan
 • Burgerlijk: huwelijksakte, geboorteakte, overlijdensakte, woonplaatsverklaring
 

4. Inschrijvingsvormen

We kennen voor wat betreft vertalers drie inschrijvingsvormen. Vertalers zijn ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv), staan op de zogeheten Uitwijklijst of hebben geen formele inschrijving.

Beëdigde vertaler

MONA werkt uitsluitend met vertalers die ingeschreven zijn in het Rbtv. In het Rbtv zijn alle vertalers ingeschreven die bevoegd zijn om in Nederland als beëdigde vertaler werkzaam te zijn. Deze beëdigde vertalers voldoen aan wettelijke kwaliteits- en integriteitseisen.

Bovendien is een beëdigde vertaling vereist voor het vertalen van officiële documenten voor officiële instanties zoals huwelijksakten, echtscheidingsakten, geboorteakten, notariële akten, emigratiedocumenten, diploma’s, rijbewijzen, gerechtelijke uitspraken etc.

 

Vertalen

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.