Wijziging beoordelingskader B2-tolk per 1 januari 2024

Onlangs is door Bureau Wbtv aangekondigd dat er wijzigingen op komst zijn voor het Beoordelingskader Tolk B2. De aanpassingen hebben betrekking op de manier waarop tolkvaardigheid en tolkattitude op B2-niveau worden beoordeeld. In dit artikel bekijken we deze wijzigingen en leggen we uit wat dit betekent voor tolken die op B2-niveau willen worden ingeschreven vanaf 1 januari 2024.

1. Huidige situatie: PE-punten en tolkervaring

Op dit moment kunnen tolken hun tolkvaardigheid en -attitude op B2-niveau aantonen door middel van een combinatie van 40 PE-punten en 200 uur tolkervaring in de relevante talencombinatie. Dit systeem biedt flexibiliteit, maar er staat een transitie voor de deur.

2. Vanaf 1 januari 2024: toetsing als nieuwe norm

Per 1 januari 2024 wordt het beoordelingskader voor B2-tolken namelijk gewijzigd zodat het niet langer mogelijk is om tolkvaardigheid en -attitude op B2-niveau aan te tonen met PE-punten en tolkervaring alleen. In plaats daarvan moeten tolken gebruikmaken van gestandaardiseerde toetsingsmethoden.

3. Nieuwe eisen

Om te voldoen aan de nieuwe vereisten moeten tolken aantonen dat ze over tolkvaardigheid en -attitude op B2-niveau beschikken door middel van een van de navolgende wijzen:

  1. Diploma van een tolkopleiding: deze tolkopleiding dient minimaal een B2-niveau te hebben als eindniveau in termen van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK).
  2. Certificaat van een tolktoets: deze tolktoetst die op minimaal B2-niveau van het ERK dient te toetsen, dient te voldoen aan het ‘Kader voor tolk- en vertaaltoetsen’.
  3. Certificaat van een tolkvaardigheidstoets: deze tolkvaardighedentoets dient te voldoen aan het ‘Kader voor toetsing van tolkvaardigheid en tolkattitude’.
  4. Certificaat van de taaloverstijgende module Algemene Tolktechnieken (ATT): deze module wordt aangeboden door ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen.
  5. Competentiebewijs van de tolkvaardigheidstoets: dit competentiebewijs wordt verstrekt door KTV Toetsing BV.

4. Overgangsperiode

Voor tolken die al een verzoek tot inschrijving op B2-niveau hebben ingediend vóór 1 januari 2024, blijft het oude beoordelingskader van kracht. Zij kunnen nog steeds aantonen dat ze over tolkvaardigheid en tolkattitude beschikken met behulp van PE-punten (40 PE-punten) en tolkervaring (200 uur). Het is belangrijk om te beseffen dat deze veranderingen alleen van toepassing zijn op nieuwe verzoeken tot inschrijving als tolk op B2-niveau.

5. Conclusie

De wijziging van het Beoordelingskader Tolk B2 weerspiegelt de constante inzet om de kwaliteit van tolkdiensten te waarborgen en aan te passen aan veranderende normen en inzichten. Tolkprofessionals worden dan ook aangemoedigd zich voor te bereiden op deze wijzigingen en te kiezen voor de toetsingsmethode die het beste bij hun situatie past.

 

Tolken

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030-2919940.

Vertalen

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.

Trainen

Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Klik hier om de agenda te bekijken met al onze cursussen.

Dit bericht is geplaatst in Tolken, Trainen.
  • Deel dit bericht via: