Wetswijziging eenmanszaak: van btw-nummer naar btw-id

Als zelfstandige tolk of vertaler bent u mogelijk als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. In dat geval heeft u een brief gehad van de Belastingdienst met uw nieuwe btw-id. Wat is een btw-id en wat moet u daarmee doen?

1. Wat is het btw-id?

Het btw-id staat voor het btw-identificatienummer dat alle eenmanszaken vanaf 1 januari 2020 dienen te gebruiken in de communicatie met klanten en leveranciers. Dit nummer komt in de plaats van het huidige btw-nummer.

Btw-nummer

Het huidige btw-nummer bevat uw burgerservicenummer (BSN) voorafgegaan door de landcode ‘NL’ en gevolgd door een volgnummer dat afhankelijk is van de vraag hoeveel eenmanszaken eerder door u zijn ingeschreven.

Als uw BSN 123456789 is en u schrijft een eerste eenmanszaak in dan luidt uw huidige btw-nummer: NL123456789B01. De eerste twee letters staan voor de landcode van Nederland ‘NL’. De volgende negen cijfers (123456789) worden gevormd door uw BSN in dit geval. De laatste code ‘B01’ geeft in dit geval aan dat het uw eerste eenmanszaak is.

Btw-id

Het btw-id is als volgt opgebouwd: de landcode ‘NL’ gevolgd door een nummer van negen cijfers (die niet zijn ontleend aan uw BSN) en tot slot de letter ‘B’ en een controlegetal van twee willekeurige cijfers.

Een voorbeeld van het nieuwe btw-id luidt als volgt: NL000055557B34. De structuur van het nummer is derhalve niet drastisch veranderd maar het btw-id is niet langer meer gekoppeld aan uw BSN.

2. Waarom krijg ik een btw-id?

Het huidige btw-nummer is bezwaarlijk omdat het nummer uw BSN bevat dat u ook privé voor allerhande zaken gebruikt. Dit is in strijd met de Nederlandse en Europese privacyregels.

Het risico op identiteitsfraude wordt bovendien groter wanneer het BSN via uw btw-nummer te achterhalen is.

Door invoering van het btw-id wordt de privacy versterkt en wordt het risico op identiteitsfraude verlaagd.

3. Ik heb geen btw-id gehad?

Indien u de brief van de Belastingdienst met het nieuwe btw-id niet heeft gehad of indien u deze verloren bent dan kunt u een kopie daarvan aanvragen. U kunt daarvoor contact opnemen met de Belastingtelefoon (0800-0543).

4. Wat moet ik met mijn btw-id doen?

Vanaf 1 januari 2020 moet u dit nummer opnemen in uw administratie en dus vermelden op uw facturen en ook op uw website. U vermeldt het nummer ook op uw facturen als u geen btw in rekening brengt.

In feite komt het btw-id in de plaats van het huidige btw-nummer zodat u het btw-nummer op alle plaatsen kunt vervangen door het btw-id.

Dat betekent ook dat u het btw-id dient door te geven aan uw zakelijke relaties die voorheen uw btw-nummer hadden geregistreerd bijvoorbeeld in verband met bestellingen die u doet.

5. Wat gebeurt er met het btw-nummer?

Het huidige btw-nummer wordt met ingang van 1 januari 2020 door de Belastingdienst het omzetbelastingnummer (ob-nummer) genoemd.

Dit nummer blijft u gebruiken in uw contact met de Belastingdienst zoals bij btw-aangifte of het terugvragen van oninbare btw.

Let op: het omzetbelastingnummer bevat niet de landcode ‘NL’. Een omzetbelastingnummer ziet er dus als volgt uit: 123456789B01.

Conclusie

Samengevat betekent het bovenstaande:

  1. Btw-identificatienummer (btw-id): u gebruikt het btw-id in uw contacten met klanten en leveranciers en vermeldt dit nummer op uw facturen en uw website en u geeft het door aan uw zakelijke relaties.
  2. Btw-nummer: het huidige btw-nummer wordt gebruikt als omzetbelastingnummer (ob-nummer) in uw contact met de Belastingdienst waarbij de landcode ‘NL’ vervalt.
  3. Burgerservicenummer (BSN): uw BSN gebruikt u nog altijd voor uw privézaken zoals u dat voorheen ook deed.
 

Tolken

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030-2919940.

Vertalen

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.

Trainen

Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Klik hier om de agenda te bekijken met al onze cursussen.

Dit bericht is geplaatst in Zakelijk.
  • Deel dit bericht via: