Agenda

Agenda

Hieronder treft u de ingeplande cursussen aan voor de komende periode. Klik op een van de cursussen voor meer informatie of om u aan te melden.

14 december 20192198PE

Taal is vandaag de dag niet meer weg te denken in de ggz met name vanwege de grote diversiteit van de patiëntenpopulatie en de enorme vlucht die de interculturele psychologie en psychiatrie de laatste jaren hebben genomen. Van u als tolk of vertaler wordt verwacht dat u een adequate vertaalslag [...]

28 december 201923910PE

Als tolk of vertaler in het strafrecht is kennis van het vreemdtalige strafrecht van onmisbare waarde. Om een adequate vertaalslag te kunnen maken naar de Nederlandse strafrechtterminologie is deze achtergrondkennis en kennis van de vreemdtalige terminologie onontbeerlijk. Deze cursus is in het bijzonder gericht op tolken en vertalers die gespecialiseerd [...]

18 januari 202019910PE

In de Nederlandse rechtspraktijk worden diverse rechtstelsels van islamitische landen toegepast zoals het Syrische, Egyptische of Marokkaanse recht. Als tolk of vertaler krijgt u onder meer langs die weg te maken met regels van het islamitische recht. Deze cursus is bedoeld om u als tolk of vertaler kennis en inzicht [...]

15 februari 202023910PE

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) is het aantal migranten explosief gegroeid de afgelopen decennia als gevolg van globalisering. Voor Nederland heeft dit ook gevolgen voor het uitgebreide sociaal zekerheidsstelsel. Deze regelgeving is namelijk complexer en internationaler geworden. Kennis van het internationaal uitkeringsrecht is dan ook onontbeerlijk wanneer u te maken [...]

14 maart 202023910PE

Als tolk of vertaler in het strafrecht is actuele kennis van het Nederlandse strafrecht van onontbeerlijk. Het strafrecht is namelijk continu in beweging en van u als tolk of vertaler wordt verwacht dat u uw kennis op peilt houdt. Tolken en vertalers die hun specialisatie ‘tolk in strafzaken’ of ‘vertaler [...]