live webinar:

Islamitisch familierecht (live webinar)

In de Nederlandse rechtspraktijk worden diverse rechtstelsels van islamitische landen toegepast zoals het Syrische, Iraakse, Egyptische of Marokkaanse recht. Als tolk of vertaler krijgt u onder meer langs die weg te maken met regels van het islamitische familierecht.

Deze cursus is bedoeld om u als tolk of vertaler kennis en inzicht te bieden in de regels van het islamitische familierecht en u een inkijk te bieden in de wijze waarop deze regels in de Nederlandse rechtspraktijk een rol spelen.

Daarnaast wordt gekeken naar de wijze waarop men omgaat met deze regels binnen de Nederlandse context. Om deze reden wordt niet alleen de theorie van het islamitische familierecht behandeld maar ook juridische adviezen (Ar.: fatâwa) van Nederlandse islamitische geleerden over verschillende onderwerpen op het gebied van het familierecht.

Inhoud

De belangrijkste aspecten van het islamitische familierecht worden door juriste Zineb Youcef behandeld tijdens het tweedaagse webinar met de nodige aandacht voor uw rol als tolk of vertaler.

Daarbij zullen de volgende onderwerpen in elk geval aan de orde komen:

 • Islamitisch huwelijk
 • Polygamie
 • Rechten en plichten van echtelieden
 • Onderhoudsverplichtingen van echtelieden
 • Huwelijksvermogen
 • Afstamming van kinderen
 • Gezag over kinderen
 • Omgang met kinderen
 • Verzorgingsrecht van kinderen
 • Onderhoudsrechten van kinderen
 • Islamitische echtscheidingsvormen

Programma Webinar I (4 september 2021)

10:00 uur Islamitisch recht
11:00 uur Pauze
11:10 uur Islamitisch huwelijk en polygamie
12:10 uur Pauze
12:20 uur Huwelijkse rechten en plichten
13:20 uur Einde

Programma Webinar II (11 september 2021)

10:00 uur Afstamming en gezag
11:00 uur Pauze
11:10 uur Omgang, verzorging en onderhoud
12:10 uur Pauze
12:20 uur Echtscheiding
13:20 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor tolken en vertalers die te maken hebben met cliënten met een islamitische achtergrond in de context van het familierecht. Te denken valt aan tolken die tolken in het kader van familierechtszaken, vertalers die documenten dienen te vertalen zoals Arabische huwelijks- of echtscheidingsaktes etc.

Doel

Het doel is om kennis over te dragen over en inzicht te geven in de wijze waarop het islamitische familierecht functioneert in theorie en in praktijk. Op deze manier kan een adequatere vertaalslag gemaakt worden van en naar doeltalen in de context van het (islamitische) familierecht. Dit gaat verder dan de talen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Denk bijvoorbeeld aan talen die gesproken worden in het overwegend islamitisch Indonesië, Maleisië, maar ook India met meer dan 170 miljoen moslims.

MONA Academy: Specialist familierecht

Deze cursus maakt deel uit van het MONA Academy-programma Specialisatie familierecht. Tolken en vertalers die de volgende cursussen hebben gevolgd, ontvangen het certificaat Specialist familierecht:

 1. De Nederlandse echtscheidingsprocedure
 2. Marokkaans familierecht voor tolken en vertalers of Syrisch familierecht voor tolken en vertalers
 3. Islamitisch familierecht of De positie van de vrouw in de islam
 4. Intervisie voor tolken: leren van andere tolken of Intervisie voor vertalers: leren van andere vertalers

Werkwijze

Dit webinar is een tweedaags webinar waarbij u van 10:00 uur tot 13:20 uur online het webinar volgt met twee pauzes van tien minuten. Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens het webinar kan behandelen. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm toegestuurd. Ook de inloggegevens en de instructies krijgt u per e-mail voor het webinar toegezonden.

Aan het eind van het tweede webinar ontvangt u een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Docent

Zineb heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam waarbij het accent lag op het internationale recht. Zij heeft vervolgens gewerkt als jurist, zelfstandig ondernemer en tot slot is zij aan de slag gegaan bij een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in het (internationale) familierecht.

Zineb houdt zich bezig met het familierecht in het algemeen en in het bijzonder het islamitische familierecht. In dat kader treedt zij op als mediator en geeft zij cursussen en trainingen.

Daarnaast adviseert en informeert zij ambtenaren van verschillende overheidsinstanties over religieuze huwelijken in de Nederlandse context in het algemeen en het islamitische huwelijk in het bijzonder.

Daarbij combineert Zineb haar eigen Arabische achtergrond, kennis van het Arabisch, de islamitische regelgeving en haar kennis van het Nederlandse recht.

Beoordeling

Klik hier voor de beoordeling van deze cursus door cursisten.

Live Webinar samenvatting

1998PE
Live WebinarIslamitisch familierecht (live webinar)
Datum4 september - 11 september 2021
Tijd10:00 – 13:20 uur
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Z. Youcef LLB
Prijs€ 199,- (excl. 21% btw)
PE-punten8 (6 contacturen, 40 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Docent9,1
Organisatie8,6
 • Deel dit bericht via: