live webinar:

Strafprocesrecht voor tolk en vertaler

Als tolk of vertaler in het strafrecht is actuele kennis van het Nederlandse strafrecht onontbeerlijk. Het strafrecht is namelijk continu in beweging en van u als tolk of vertaler wordt verwacht dat u uw kennis op peilt houdt.

Tolken en vertalers die hun specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ willen verlengen, dienen jaarlijks gemiddeld 4 PE-punten te behalen op het gebied van het strafrecht. Deze punten kunnen ook in een jaar worden behaald. Deze cursus draagt bij aan de verdieping en actualisatie van de kennis over het Nederlandse formele strafrecht.

In deze cursus schenken wij aandacht aan de belangrijkste aspecten van het Nederlandse strafprocesrecht ook wel het formeel strafrecht genoemd. We bespreken de verschillende actoren in het strafproces, hun bevoegdheden en de verschillende strafrechtelijke procedures en regels. Daarbij heeft de cursus een praktische inslag waarbij we kijken naar actuele voorbeelden uit de strafrechtpraktijk en de betekenis daarvan voor uw tolk- en/of vertaalpraktijk.

Deze cursus leidt overigens niet tot het verkrijgen van de specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ maar kan slechts meegenomen worden bij de verlenging van die specialisaties. Voor verkrijging van de genoemde specialisaties dient men zich te wenden tot het Bureau Wbtv.

Programma Webinar I (13 november 2024)

09:00 uur Personen en instanties
10:00 uur Pauze
10:10 uur Dwangmiddelen
11:10 uur Pauze
11:20 uur Beslissingen omtrent vervolging
12:20 uur Einde

Programma Webinar II (20 november 2024)

09:00 uur Dagvaarding
10:00 uur Pauze
10:10 uur Onderzoek ter terechtzitting
11:10 uur Pauze
11:20 uur Einduitspraak
12:20 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is gericht op tolken die tolkdiensten leveren op het terrein van het strafrecht. Gedacht kan worden aan tolken die optreden tijdens strafzaken, politieverhoren, verhoren van bijzondere opsporingsdiensten, strafpiket voor advocaten etc.

Daarnaast richt de cursus zich op vertalers die vertaaldiensten leveren op het terrein van het strafrecht. Daarbij valt te denken aan vertalers die vertalingen maken van dagvaardingen, stukken uit strafdossiers, overige strafrechtelijke processtukken etc.

Doel

Het doel van de cursus is om kennis en inzicht te verschaffen in de belangrijkste aspecten van het Nederlandse strafprocesrecht zodat de tolk en vertaler beter wordt uitgerust om zijn werk te verrichten binnen het strafproces. De deelnemer heeft na de cursus een diepgaander inzicht in de rol en bevoegdheden van de verschillende actoren in het strafproces en de belangrijkste strafrechtelijke procedures en regels maar ook in de positie van de tolk en de vertaler binnen het strafproces.

Werkwijze

Dit live webinar is een tweedaags webinar waarbij u van 9:00 uur tot 12:20 uur online het webinar volgt met twee pauzes van tien minuten.

Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm toegestuurd. Ook de inloggegevens en de instructies krijgt u per e-mail voor het webinar toegezonden.

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

Live Webinar samenvatting

25010PE
Live WebinarStrafprocesrecht voor tolk en vertaler
Datum13 november - 20 november 2024
Tijd9:00 – 12:20 uur
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 250,- (excl. 21% btw)
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
  • Deel dit bericht via: