live webinar:

Nederlands echtscheidingsrecht

Nog altijd eindigt een derde van de huwelijken in een echtscheiding in Nederland. Daar zijn ook vaak kinderen bij betrokken waardoor ruim een op de vijf kinderen in Nederland te maken krijgt met een scheiding. Het aantal echtscheidingen is in Nederland bovendien nog altijd relatief hoog te opzichte van andere Europese landen.

Een echtscheiding dient altijd via een advocaat ingediend te worden ook als beide partners het over alle zaken eens zijn. Gezien het aantal echtscheidingen betekent dit ook dat er in Nederland relatief veel echtscheidingsverzoeken worden ingediend en dat rechters op al die verzoeken dienen te beslissen. Daarbij heeft de rechter niet alleen te beslissen over de ontbinding van het huwelijk maar ook over de zogeheten nevenvoorzieningen.

Nevenvoorzieningen zijn verzoeken die nauw samenhangen met de echtscheiding zoals omgang, gezag, alimentatie, gebruiksrecht van de woning, verdeling van het huwelijksvermogen etc. Daarnaast kunnen ook spoedmaatregelen worden genomen in een voorlopige voorziening welke procedure voorafgaand of tijdens de echtscheidingsprocedure wordt gestart.

Een tolk of vertaler kan in al deze procedures en fasen worden betrokken. Of het nu gaat om vertaling van de huwelijksakte om überhaupt een echtscheidingsverzoek in te kunnen dienen of het tolken tijdens een gesprek met de advocaat of tijdens de zitting. In al deze fasen is het van belang om kennis te hebben van de werking van de Nederlandse echtscheidingsprocedure. Immers, zonder goede achtergrondinformatie en kennis van juridische begrippen is het maken van een nauwkeurige vertaling niet goed denkbaar.

In deze cursus neemt familierechtadvocaat Jamal el Hannouche u aan de hand en maakt hij u wegwijs in de wereld van het Nederlandse echtscheidingsrecht met aandacht voor de meest actuele ontwikkelingen zoals de introductie van de beperkte gemeenschap van goederen en de wijziging van de regels met betrekking tot de duur van de partneralimentatie. De cursus wordt praktisch ingestoken met veel voorbeelden waarbij uw rol als tolk of vertaler eveneens wordt belicht.

Programma

09:00 uur Echtscheidingsprocedure
09:45 uur Pauze
09:55 uur Voorlopige voorziening
10:45 uur Pauze
10:55 uur Gezag en omgang
11:45 uur Lunch
12:35 uur Kinderalimentatie
13:40 uur Pauze
13:50 uur Partneralimentatie
14:50 uur Pauze
15:00 uur Huwelijksvermogen
16:30 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is gericht op alle tolken en vertalers die in hun werk in aanraking komen met het Nederlandse echtscheidingsrecht ongeacht de talencombinatie waarin zij tolken of vertalen. Gedacht kan worden aan tolken die tolken voor familierechtadvocaten, familierechters, de Raad voor de Kinderbescherming etc. Daarnaast kan worden gedacht aan vertalers die familierechtelijke documenten dienen te vertalen ten behoeve van echtscheidingsprocedures zoals een huwelijksakte, geboorteakte, verklaring van ongehuwdheid, echtscheidingsbeschikking etc.

Doel

Het doel van deze cursus is om kennis over te dragen over de wijze waarop een Nederlandse echtscheidingsprocedure werkt, de verschillende verzoeken die door een rechter worden behandeld en de wijze waarop rechters daarmee omgaan en tot slot de betekenis van de verschillende juridische termen die worden gebezigd in echtscheidingen.

Werkwijze

Dit webinar volgt u live van 9:00 uur tot 16:30 uur met vier pauzes van tien minuten en een lunchpauze van 50 minuten.

Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal. U krijgt de presentatie na het webinar in digitale vorm toegestuurd. Ook de inloggegevens en de instructies krijgt u per e-mail voor het webinar toegezonden.

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

Live Webinar samenvatting

25010PE
Live WebinarNederlands echtscheidingsrecht
Datum1 oktober 2024
Tijd9:00 – 16:30 uur
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 250,- (excl. 21% btw)
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
  • Deel dit bericht via: