Permanente educatie

Permanente educatie

MONA is als PE-aanbieder door het Bureau Wbtv erkend. Dat betekent dat tolken en vertalers kunnen voldoen aan de eisen van permanente educatie (PE) door middel van de scholingsactiviteiten die door MONA worden aangeboden. Van tolken en vertalers wordt verwacht dat zij 80 PE-punten behalen in de inschrijvingsperiode welke iedere vijf jaar verlengd dient te worden.

Kennis en vakbekwaamheid

MONA beoogt middels deskundige docenten relevante activiteiten aan te bieden aan in het Rbtv ingeschreven of op de Uitwijklijst geplaatste tolken en vertalers waarbij kennisoverdracht centraal staat. Het doel is om de kennis en vakbekwaamheid van de betreffende tolken en vertalers op peil te houden en uit te breiden.

Raad van Advies

De onderwerpen en leerdoelen van de scholingsactiviteiten van MONA zijn in samenspraak met de Raad van Advies vastgesteld en gericht op het op peil houden van tolk- en vertaalcompetenties uit het Landelijk profiel van eindcompetenties tolken hbo-opleidingen Vertalen en Tolken Nederland en het Landelijk profiel van eindcompetenties vertalen Hbo-opleidingen Vertalen en Tolken Nederland.

MONA Academy

Deze werkwijze moet leiden tot tolken en vertalers die zich met hun kennis en vaardigheden kunnen onderscheiden. Binnen onze MONA Academy geven we om die reden specialisatiecertificaten af aan cursisten die een reeks cursussen hebben gevolgd in een bepaald domein in combinatie met vaardigheidstrainingen. Klik hier voor meer informatie over de MONA Academy.

 

Trainen

Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Klik hier om de agenda te bekijken met al onze cursussen.