MONA Academy

MONA Academy

MONA heeft tot doel om gespecialiseerde tolken en vertalers te leveren die door middel van nascholing op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun werkdomein maar ook de talenkennis en culturele kennis op peil houden. Om dat te bereiken stellen wij zeer hoge eisen aan onze tolken en vertalers op het terrein van kennis van de bron- en doeltaal, kennis van het werkdomein en integriteit.

Specialisatiecertificaten

Al onze tolken en vertalers worden daarom klaargestoomd en permanent bijgeschoold in de MONA Academy. Binnen onze MONA Academy geven we om die reden specialisatiecertificaten af aan cursisten die een reeks cursussen hebben gevolgd in een bepaald domein in combinatie met vaardigheidstrainingen.

Onderscheidend vermogen

Met deze certificaten kunnen zij zich niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere tolken en vertalers, maar ook krijgen zij bij MONA voorrang bij tolk- of vertaalopdrachten op het betreffende terrein. Daarnaast is deze erkenning een goede aanvulling op het cv van de tolk of vertaler waarmee deze ook zijn werkterrein en klantenkring kan uitbreiden.

Specialisaties

Op dit moment geeft MONA de volgende certificaten af bij het volgen van de hierna te noemen cursussen:

1. Specialisatie strafrecht

 1. Verdieping materieel strafrecht voor tolken en vertalers
 2. Verdieping formeel strafrecht voor tolken en vertalers
 3. Islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers
 4. Intervisie voor tolken of Intervisie voor vertalers
 5. Lastige spellingkwesties of Vaardigheidstraining online tolken

2. Specialisatie familierecht

 1. De Nederlandse echtscheidingsprocedure
 2. Marokkaans familierecht voor tolken en vertalers of Syrisch familierecht voor tolken en vertalers
 3. Islamitisch familierecht
 4. Intervisie voor tolken of Intervisie voor vertalers
 5. Lastige spellingkwestie of Vaardigheidstraining online tolken

3. Specialisatie uitkeringsrecht

 1. Internationaal uitkeringsrecht
 2. Bestuursprocesrecht: van bezwaarschrift tot cassatieberoep
 3. Fraude en sancties in het uitkeringsrecht
 4. Intervisie voor tolken of Intervisie voor vertalers
 5. Lastige spellingkwesties of Vaardigheidstraining online tolken

4. Specialisatie jeugdrecht

 1. Kinderbeschermingsmaatregelen
 2. Kinderen in een scheiding
 3. Kinderrechten in het Marokkaanse familierecht
 4. Intervisie voor tolken of Intervisie voor vertalers
 5. Lastige spellingkwesties of Vaardigheidstraining online tolken
 

Trainen

Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Klik hier om de agenda te bekijken met al onze cursussen.