MONA Academy

MONA Academy

MONA streeft ernaar om hét tolk- en vertaalbureau te worden in Nederland in het taaldomein van het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MONA-regio). Om dat te bereiken stellen wij zeer hoge eisen aan onze tolken en vertalers op het terrein van kennis van de bron- en doeltaal, kennis van het werkdomein en integriteit.

Specialisatiecertificaten

Al onze tolken en vertalers worden daarom klaargestoomd en permanent bijgeschoold in de MONA Academy. Binnen onze MONA Academy geven we om die reden specialisatiecertificaten af aan cursisten die een reeks cursussen hebben gevolgd in een bepaald domein in combinatie met vaardigheidstrainingen.

Onderscheidend vermogen

Met deze certificaten kunnen zij zich niet alleen onderscheiden ten opzichte van andere tolken en vertalers, maar ook krijgen zij bij MONA voorrang bij tolk- of vertaalopdrachten op het betreffende terrein. Daarnaast is deze erkenning een goede aanvulling op het cv van de tolk of vertaler waarmee deze ook zijn werkterrein en klantenkring kan uitbreiden.

Specialisaties

Op dit moment geeft MONA de volgende certificaten af bij het volgen van de hierna te noemen cursussen:

1. Specialist familierecht

 1. De Nederlandse echtscheidingsprocedure
 2. Marokkaans familierecht voor tolken en vertalers of Syrisch familierecht voor tolken en vertalers
 3. Islamitisch familierecht of De positie van de vrouw in de islam
 4. Intervisie voor tolken: leren van andere tolken of Intervisie voor vertalers: leren van andere vertalers

2. Specialist jeugdrecht

 1. Kinderbeschermingsmaatregelen
 2. Kinderen in een scheiding
 3. Kinderrechten in het Marokkaanse familierecht
 4. Intervisie voor tolken: leren van andere tolken of Intervisie voor vertalers: leren van andere vertalers

3. Specialist strafrecht

 1. Verdieping materieel strafrecht voor tolken en vertalers of Strafrecht voor tolken en vertalers
 2. Verdieping formeel strafrecht voor tolken en vertalers of Strafprocesrecht voor tolken en vertalers
 3. Islamitisch strafrecht voor tolken en vertalers
 4. Intervisie voor tolken: leren van andere tolken of Intervisie voor vertalers: leren van andere vertalers

4. Specialist uitkeringsrecht

 1. Internationaal uitkeringsrecht
 2. Bestuursprocesrecht: van bezwaarschrift tot cassatieberoep
 3. Fraude en sancties in het uitkeringsrecht
 4. Intervisie voor tolken: leren van andere tolken of Intervisie voor vertalers: leren van andere vertalers
 

Tolken

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een tolkopdracht.

Direct een tolk reserveren? Bel nu: 030 - 2919940.

Vertalen

Klik hier voor het aanvragen van een offerte voor een vertaalopdracht.

Trainen

Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Klik hier om de agenda te bekijken met al onze cursussen.