live webinar:

Verdieping materieel strafrecht voor tolken en vertalers (live webinar)

Als tolk of vertaler in het strafrecht is actuele kennis van het Nederlandse strafrecht onontbeerlijk. Het strafrecht is namelijk continu in beweging en van u als tolk of vertaler wordt verwacht dat u uw kennis op peilt houdt.

Tolken en vertalers die hun specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ willen verlengen, dienen jaarlijks gemiddeld 4 PE-punten te behalen op het gebied van het strafrecht. Deze punten kunnen ook in een jaar worden behaald. Deze cursus draagt bij aan de verdieping en actualisatie van de kennis over het Nederlandse materiële strafrecht.

In deze cursus schenken wij aandacht aan de belangrijkste regels van het Nederlandse materiële strafrecht. We bespreken wanneer gedrag strafbaar is en wat de betekenis is van termen als causaliteit, wederrechtelijkheid, opzet en schuld. Verder kijken we naar de straffen en maatregelen die de rechter kan opleggen en op welke wijze straf uitgesloten wordt. Tot slot kijken we naar de plaats en betekenis van de poging, voorbereiding, deelneming en samenloop in het strafrecht. Daarbij heeft de cursus een praktische inslag waarbij we kijken naar actuele voorbeelden uit de strafrechtpraktijk en de betekenis daarvan voor uw tolk- en/of vertaalpraktijk.

Deze cursus leidt overigens niet tot het verkrijgen van de specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ maar kan slechts meegenomen worden bij de verlenging van die specialisaties. Voor verkrijging van de genoemde specialisaties dient men zich te wenden tot het Bureau Wbtv.

Programma Webinar I (1 april 2023)

12:00 uur Daderschap, causaliteit en wederrechtelijkheid
13:00 uur Pauze
13:10 uur Opzet en schuld
14:10 uur Pauze
14:20 uur Straffen en maatregelen
15:20 uur Einde

Programma Webinar II (8 april 2023)

12:00 uur Strafuitsluitingsgronden
13:00 uur Pauze
13:10 uur Poging en voorbereiding
14:10 uur Pauze
14:20 uur Deelneming en samenloop
15:20 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is gericht op tolken die tolkdiensten leveren op het terrein van het strafrecht. Gedacht kan worden aan tolken die optreden tijdens strafzaken, politieverhoren, verhoren van bijzondere opsporingsdiensten, strafpiket voor advocaten etc.

Daarnaast richt de cursus zich op vertalers die vertaaldiensten leveren op het terrein van het strafrecht. Daarbij valt te denken aan vertalers die vertalingen maken van dagvaardingen, stukken uit strafdossiers, overige strafrechtelijke processtukken etc.

Doel

Het doel van de cursus is om kennis en inzicht te verschaffen in de belangrijkste regels van het Nederlandse materiële strafrecht zodat de tolk en vertaler beter wordt uitgerust om zijn werk te verrichten als het gaat om strafzaken. De deelnemer heeft na de cursus een diepgaander inzicht in strafrechtelijke aansprakelijkheid, strafbaarheid en uitsluiting daarvan. Daarnaast heeft de deelnemer begrip van de betekenis van strafrechtelijke terminologie als causaliteit, wederrechtelijkheid, opzet, schuld, poging, voorbereiding, deelneming en samenloop.

Werkwijze

Dit live webinar is een tweedaags webinar waarbij u van 12:00 uur tot 15:20 uur online het webinar volgt met twee pauzes van tien minuten. Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens het webinar kan behandelen. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm toegestuurd. Ook de inloggegevens en de instructies krijgt u per e-mail voor het webinar toegezonden.

Aan het eind van het tweede webinar ontvangt u een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Beoordelingen

De meerwaarde van de training vond ik vooral in de voorbeelden uit de praktijk. Ook de toelichting over de maatschappelijke/politieke context van bepaalde ontwikkelingen vond ik interessant. Deze kennis kost meer tijd als je die via zelfstudie wilt vergaren.
Verdieping materieel strafrecht voor tolken en vertalers (webinar) - 9 januari - 16 januari 2021
Tolk Nederlands-Arabisch (Palestijns-Jordaans)
Amsterdam
Een succesvolle “one-to-many” communicatie evenement, door goed gekanaliseerde interactie en leerzame stof.
Verdieping materieel strafrecht voor tolken en vertalers (webinar) - 9 januari - 16 januari 2021
Vertaler Arabisch (Standaard)-Nederlands
Alkmaar
Het is een inhoudelijk sterk webinar, dat uitstekend wordt gepresenteerd.
Verdieping materieel strafrecht voor tolken en vertalers (webinar) - 9 januari - 16 januari 2021
Vertaler Arabisch (Standaard)-Nederlands
Amsterdam
Sterke punten: presentatie duidelijk, kort en helder, voorbeelden maken de stof beter te begrijpen.
Verdieping materieel strafrecht voor tolken en vertalers (webinar) - 9 januari - 16 januari 2021
Tolk Nederlands-Arabisch (Palestijns-Jordaans)
Doetinchem
Zeer interessante materie en de docent is zeer goed onderlegd.
Verdieping materieel strafrecht voor tolken en vertalers (webinar) - 9 januari - 16 januari 2021
Vertaler Nederlands-Duits
Hilversum
Ik vond de didactische vaardigheden en de inhoudelijke kennis van de docent bijzonder goed. De materie is erg ingewikkeld maar de docent wist de stof erg interessant te maken door het geven van voorbeelden en bespreken van arresten. De vragen die de docent tussendoor stelde, hielden mij bij de les en maakten het leuk!
Verdieping materieel strafrecht voor tolken en vertalers (webinar) - 9 januari - 16 januari 2021
Tolk Nederland-Arabisch (Marokkaans)
Nieuwerkerk aan den IJssel
Sterke punten: de inhoud van de cursus!
Cursist Verdieping materieel strafrecht voor tolken en vertalers (webinar) - 6 juni - 13 juni 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Egyptisch)
Den Haag
De docent maakt alles zeer duidelijk ook door de genoemde voorbeelden.
Cursist Verdieping materieel strafrecht voor tolken en vertalers (webinar) - 6 juni - 13 juni 2020
Vertaler Nederlands-Frans
Hilversum
Gedetailleerd, maar toch kort en krachtig qua tempo en kennis!
Cursist Verdieping materieel strafrecht voor tolken en vertalers (webinar) - 6 juni - 13 juni 2020
Vertaler Nederlands-Arabisch (Standaard)
Amsterdam
Heel uitgebreide informatie onderbouwd met een aantal voorbeelden!
Cursist Verdieping materieel strafrecht voor tolken en vertalers (webinar) - 6 juni - 13 juni 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Syrisch-Libanees)
Westervoort
Door de vele voorbeelden werd de stof een stuk begrijpelijker.
Cursist Verdieping materieel strafrecht voor tolken en vertalers (webinar) - 6 juni - 13 juni 2020
Vertaler Engels-Nederlands
Rotterdam

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

Live Webinar samenvatting

25010PE
Live WebinarVerdieping materieel strafrecht voor tolken en vertalers (live webinar)
Datum1 april - 8 april 2023
Tijd12:00 – 15:20 uur
AanmeldenRegistratie is gesloten
Docent
Prijs€ 250,- (excl. 21% btw)
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Docent9,3
Organisatie9
  • Deel dit bericht via: