live webinar:

Verdieping formeel strafrecht voor tolken en vertalers (live webinar)

Als tolk of vertaler in het strafrecht is actuele kennis van het Nederlandse strafrecht onontbeerlijk. Het strafrecht is namelijk continu in beweging en van u als tolk of vertaler wordt verwacht dat u uw kennis op peilt houdt.

Tolken en vertalers die hun specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ willen verlengen, dienen jaarlijks gemiddeld 4 PE-punten te behalen op het gebied van het strafrecht. Deze punten kunnen ook in een jaar worden behaald. Deze cursus draagt bij aan de verdieping en actualisatie van de kennis over het Nederlandse formele strafrecht.

In deze cursus schenken wij aandacht aan de belangrijkste aspecten van het Nederlandse strafprocesrecht ook wel het formeel strafrecht genoemd. We bespreken de verschillende actoren in het strafproces, hun bevoegdheden en de verschillende strafrechtelijke procedures en regels. Daarbij heeft de cursus een praktische inslag waarbij we kijken naar actuele voorbeelden uit de strafrechtpraktijk en de betekenis daarvan voor uw tolk- en/of vertaalpraktijk.

Deze cursus leidt overigens niet tot het verkrijgen van de specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ maar kan slechts meegenomen worden bij de verlenging van die specialisaties. Voor verkrijging van de genoemde specialisaties dient men zich te wenden tot het Bureau Wbtv.

Programma Webinar I (15 april 2023)

12:00 uur Personen en instanties
13:00 uur Pauze
13:10 uur Dwangmiddelen
14:10 uur Pauze
14:20 uur Beslissingen omtrent vervolging
15:20 uur Einde

Programma Webinar II (22 april 2023)

12:00 uur Dagvaarding
13:00 uur Pauze
13:10 uur Onderzoek ter terechtzitting
14:10 uur Pauze
14:20 uur Einduitspraak
15:20 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is gericht op tolken die tolkdiensten leveren op het terrein van het strafrecht. Gedacht kan worden aan tolken die optreden tijdens strafzaken, politieverhoren, verhoren van bijzondere opsporingsdiensten, strafpiket voor advocaten etc.

Daarnaast richt de cursus zich op vertalers die vertaaldiensten leveren op het terrein van het strafrecht. Daarbij valt te denken aan vertalers die vertalingen maken van dagvaardingen, stukken uit strafdossiers, overige strafrechtelijke processtukken etc.

Doel

Het doel van de cursus is om kennis en inzicht te verschaffen in de belangrijkste aspecten van het Nederlandse strafprocesrecht zodat de tolk en vertaler beter wordt uitgerust om zijn werk te verrichten binnen het strafproces. De deelnemer heeft na de cursus een diepgaander inzicht in de rol en bevoegdheden van de verschillende actoren in het strafproces en de belangrijkste strafrechtelijke procedures en regels maar ook in de positie van de tolk en de vertaler binnen het strafproces.

Werkwijze

Dit live webinar is een tweedaags webinar waarbij u van 12:00 uur tot 15:20 uur online het webinar volgt met twee pauzes van tien minuten. Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens het webinar kan behandelen. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm toegestuurd. Ook de inloggegevens en de instructies krijgt u per e-mail voor het webinar toegezonden.

Aan het eind van het tweede webinar ontvangt u een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Beoordelingen

De structuur is top van A tot Z. Een aanrader voor een gerechtstolk in strafzaken.

Cursist Verdieping Nederlands strafprocesrecht voor tolken en vertalers (webinar) - 18 april 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Syrisch-Libanees)
Den Haag

Dankzij de zeer gemotiveerde en inspirerende docent was het geen opgave om de aandacht erbij te houden!

Cursist Verdieping Nederlands strafprocesrecht voor tolken en vertalers (webinar) - 18 april 2020
Vertaler Nederlands-Duits
Hilversum

Ik vond de besproken onderwerpen erg overzichtelijk en een goede samenvatting van de materie. Heel praktisch en to the point.

Cursist Verdieping Nederlands strafprocesrecht voor tolken en vertalers (webinar) - 18 april 2020
Tolk Nederlands-Turks
Utrecht

Het geeft een goed overzicht van het hele strafproces. Het gaat soms tamelijk diep, maar dat is natuurlijk prima. Ik tolk al meer dan 25 jaar voor justitie en het meeste wist ik al wel. Toch is het goed om het allemaal weer eens de revue te zien passeren. Vooral het stuk over de samengestelde dagvaarding was zeer goed.

Cursist Verdieping Nederlands strafprocesrecht voor tolken en vertalers (webinar) - 18 april 2020
Tolk Nederlands-Frans
Heumen

Makkelijk te volgen, strak georganiseerd.

Cursist Verdieping Nederlands strafprocesrecht voor tolken en vertalers (webinar) - 18 april 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Irakees)
Den Haag
Duidelijk uitleg van de docent en een goede presentatie. De reader is ook nuttig.
Cursist Verdieping formeel strafrecht voor tolken en vertalers (webinar) - 22 augustus - 29 augustus 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Palestijns-Jordaans)
Enschede
Een interactieve sessie met vragen aan en van deelnemers en de vragen werden ook direct beantwoord. Goede praktijkvoorbeelden. De docent heeft een brede kennis en ervaring als strafrechtadvocaat. Een ander sterk punt: de beschikbare opname van het webinar.
Cursist Verdieping formeel strafrecht voor tolken en vertalers (webinar) - 22 augustus - 29 augustus 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Irakees)
Antwerpen (België)

Duidelijke uitleg en super goed voorbereidingsmateriaal.

Cursist Verdieping Nederlands strafprocesrecht voor tolken en vertalers (webinar) - 18 april 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Golfstaten)
Wassenaar

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

Live Webinar samenvatting

25010PE
Live WebinarVerdieping formeel strafrecht voor tolken en vertalers (live webinar)
Datum15 april - 22 april 2023
Tijd12:00 – 15:20 uur
AanmeldenRegistratie is gesloten
Docent
Prijs€ 250,- (excl. 21% btw)
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Docent9,2
Organisatie8,9
  • Deel dit bericht via: