workshop:

Vaardigheidstraining tolken op afstand (workshop)

Als tolk krijgt u mede vanwege snelle digitalisering van bijvoorbeeld de rechtspraak door de COVID-19-pandemie steeds vaker te maken met online tolken tijdens videoconferenties telefonisch tolken. Niet alleen in juridische procedures zoals bij de politie, rechter, officier van justitie of advocaat maar ook in de gezondheidszorg, het onderwijs en in andere velden komt het steeds vaker voor dat u online dient te tolken omdat het gesprek of vergadering online plaatsvindt.

Bij online tolken kunt u denken aan deelname door de tolk aan een gesprek of vergadering via een online vergaderplatform zoals Zoom, Microsoft Teams, Skype for Business, Google Meet (Hangouts), Slack, Webex, Smartschool etc. Daarbij zult u met behulp van uw computer, smartphone of tablet uw werk doen waar u normaliter fysiek of telefonisch het gesprek als tolk zou bijwonen. Bij telefonisch tolken moet u in de eerste plaats denken aan het via uw telefoon tolken terwijl u verbinding maakt met andere betrokken via welk systeem dan ook.

Dit tolken op afstand vraagt naast de traditionele tolkvaardigheden zoals traditionele notatievaardigheden en toepassing van de gedragscode ook nieuwe vaardigheden. Deze hangen samen met de online communicatiewijze. Zo zal er op een andere wijze een beroep worden gedaan op uw kundigheid als het gaat om (digitale) notatietechnieken, stemgebruik, omgang met inbreuken op de gedragscode, terugkoppeling maar ook de vertrouwelijkheid vanwege het gebruik van het online vergaderplatform of de telefoon.

In deze cursus krijgt u niet alleen theorie als het gaat om het inzetten van traditionele en nieuwe tolkvaardigheden in een digitale omgeving maar gaat u met name oefenen daarmee. Daarbij geven deelnemers elkaar opbouwende feedback aan de hand van een beoordelingsformulier onder begeleiding van de docent die niet alleen zelf de nodige ervaring heeft als tolk maar ook in de dagelijkse praktijk veel te maken heeft met tolken die online tolken of telefonisch tolken.

Programma 

12:00 uur Traditionele tolkvaardigheden in een nieuwe wereld
12:45 uur Pauze
12:55 uur Tolken op afstand: do’s and dont’s
13:45 uur Pauze
13:55 uur Oefeningen
15:20 uur Einde

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor alle tolken in het Nederlandse taalgebied, ongeacht de talencombinatie, die consecutief tolken en te maken hebben of kunnen krijgen met online of telefonisch tolken.

Doel

Het doel van deze cursus is drieledig:

  1. Opfrissen van de traditionele tolkvaardigheden en inzicht krijgen in hoe deze vaardigheden in een gedigitaliseerde wereld kunnen worden ingezet, in het bijzonder als het gaat om notatietechnieken, stemgebruik, gedragscode en terugkoppeling.
  2. Inzicht krijgen in veelvoorkomende valkuilen als het gaat om online tolken en telefonisch tolken zoals uitdagingen in het kader van de techniek, introductie, interruptie en vertrouwelijkheid.
  3. Oefenen in het ontvangen en geven van feedback over online en telefonische tolkvaardigheden en het op die wijze verkrijgen van inzicht in en reflecteren op het eigen handelen als het gaat om deze online en telefonische tolkvaardigheden.

Werkwijze

Deze workshop bestaat uit een online workshop waarbij u van 12:00 uur tot 15:20 uur online de workshop volgt met twee pauzes van tien minuten.

U krijgt de presentatie voor de workshop in digitale vorm toegestuurd na de workshop. De inloggegevens en de instructies krijgt u per e-mail voor de online workshop toegezonden.

Aan het eind van de workshop ontvangt u een evaluatieformulier waarbij u niet alleen de workshop evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens de workshop aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

Workshop samenvatting

753PE
WorkshopVaardigheidstraining tolken op afstand (workshop)
Datum9 september 2023
Tijd12:00 – 15:20 uur
AanmeldenRegistratie is gesloten
Docent
Prijs€ 75,- (excl. 21% btw)
PE-punten3 (3 contacturen)
Competentietolkcompetentie, linguïstische competentie
  • Deel dit bericht via: