workshop:

Vaardigheidstraining online tolken (workshop)

Als tolk krijgt u mede vanwege de COVID-19-pandemie steeds vaker te maken met online tolken tijdens videoconferenties. Niet alleen in juridische procedures zoals bij de politie, rechter, officier van justitie of advocaat maar ook in de gezondheidszorg, het onderwijs en in andere velden komt het steeds vaker voor dat u online dient te tolken omdat het gesprek of vergadering online plaatsvindt.

Bij online tolken kunt u denken aan deelname door de tolk aan een gesprek of vergadering via een online vergaderplatform zoals Zoom, Microsoft Teams, Skype for Business, Google Meet (Hangouts), Slack, Webex, Smartschool etc. Daarbij zult u met behulp van uw computer, smartphone of tablet uw werk doen waar u normaliter fysiek of telefonisch het gesprek als tolk zou bijwonen.

Dit vraagt naast de traditionele tolkvaardigheden zoals traditionele notatievaardigheden en toepassing van de gedragscode ook nieuwe vaardigheden. Deze hangen samen met de online communicatiewijze. Zo zal er op een andere wijze een beroep worden gedaan op uw kundigheid als het gaat om (digitale) notatietechnieken, stemgebruik, omgang met inbreuken op de gedragscode, terugkoppeling maar ook de vertrouwelijkheid vanwege het gebruik van het online vergaderplatform.

In deze cursus krijgt u niet alleen theorie als het gaat om het inzetten van traditionele en nieuwe tolkvaardigheden in een digitale omgeving maar gaat u met name oefenen daarmee. Daarbij geven deelnemers elkaar opbouwende feedback aan de hand van een beoordelingsformulier onder begeleiding van de docent die niet alleen zelf de nodige ervaring heeft als tolk maar ook in de dagelijkse praktijk veel te maken heeft met tolken die online tolken.

Programma 

10:00 uur Traditionele tolkvaardigheden in een nieuwe wereld
10:45 uur Pauze
10:55 uur Online tolken: do’s and dont’s
11:45 uur Pauze
11:55 uur Oefeningen
13:20 uur Einde

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor alle tolken in het Nederlandse taalgebied, ongeacht de talencombinatie, die consecutief tolken en te maken hebben of kunnen krijgen met online tolken.

Doel

Het doel van deze cursus is drieledig:

  1. Opfrissen van de traditionele tolkvaardigheden en inzicht krijgen in hoe deze vaardigheden in een gedigitaliseerde wereld kunnen worden ingezet, in het bijzonder als het gaat om notatietechnieken, stemgebruik, gedragscode en terugkoppeling.
  2. Inzicht krijgen in veelvoorkomende valkuilen als het gaat om online tolken zoals uitdagingen in het kader van de techniek, introductie, interruptie en vertrouwelijkheid.
  3. Oefenen in het ontvangen en geven van feedback over online tolkvaardigheden en het op die wijze verkrijgen van inzicht in en reflecteren op het eigen handelen als het gaat om deze online tolkvaardigheden.

Werkwijze

Deze workshop bestaat uit een online workshop waarbij u van 10:00 uur tot 13:20 uur online de workshop volgt met twee pauzes van tien minuten.

U krijgt de presentatie voor de workshop in digitale vorm toegestuurd na de workshop. De inloggegevens en de instructies krijgt u per e-mail voor de online workshop toegezonden.

Aan het eind van de workshop ontvangt u een evaluatieformulier waarbij u niet alleen de workshop evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens de workshop aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht inclusief het bestuurlijk sanctierecht. Jamal is daarnaast advocaat-trainer voor de Beroepsopleiding Advocaten. Verder verzorgt Jamal cursussen voor tolken, vertalers en advocaten over het familierecht en het strafrecht. Tot slot is Jamal opgeleid als gespreksleider voor intervisie waarbij hij tolken, vertalers en advocaten begeleidt.

Workshop samenvatting

593PE
WorkshopVaardigheidstraining online tolken (workshop)
Datum6 november 2021
Tijd10:00 – 13:20 uur
AanmeldenRegistratie is gesloten
Docent
Prijs€ 59,- (excl. 21% btw)
PE-punten3 (3 contacturen)
Competentietolkcompetentie, linguïstische competentie
  • Deel dit bericht via: