workshop:

Uitdrukkingen in het Arabisch vertalen (workshop)

Het Arabische idioom bestaat uit een grote verscheidenheid aan spreekwoorden, gezegdes en uitdrukkingen met soms heel specifieke en cultuurgebonden betekenissen die bovendien van dialect tot dialect kunnen verschillen. Niet zelden is de vertaling van deze zogeheten idiomatische uitdrukkingen vanuit het Arabisch uitdagend.

Niet alleen moet men de achtergrond van een een dergelijke uitdrukking goed begrijpen, maar ook is het van belang hoe de vertaling zo kan worden gekozen dat de doelgroep de oorspronkelijke boodschap zonder (te veel) informatieverlies ontvangt in de doeltaal.

In deze workshop maakt Arabist Jamal el Hannouche gebruik van equivalentie om spreekwoorden, gezegdes en andere idiomatische uitdrukkingen uit het Arabisch te vertalen naar het Nederlands. Bij gebruikmaking van equivalentie wordt de Arabische realiteit die het spreekwoord tot uitdrukking brengt, vertaald naar een geheel andere Nederlandse uitdrukking die een en dezelfde realiteit uitdrukt.

Bijvoorbeeld:

  • Arabische uitdrukking: ‘ibnu l-baṭṭ εawwām
  • Letterlijke vertaling: de zoon van een eend is een drijver.
  • Betekenis: kinderen lijken op hun ouders wat hun eigenschappen betreft.
  • Nederlands equivalent: de appel valt niet ver van de boom.

Lees hier ook ons blog over Arabische spreekwoorden.

Programma 

12:00 uur Uitleg theorie: equivalentie
13:00 uur Pauze
13:10 uur Arabische uitdrukkingen
14:10 uur Pauze
14:20 uur Vertaaloefeningen
15:20 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor tolken die zich bezighouden met het Arabisch (ongeacht het dialect) in Nederland of België of die zich daarin zouden willen bekwamen en de basiskennis van het Arabisch in huis hebben.

Doel

Het doel van deze cursus is tweeledig:

  1. Kennis en begrip van de equivalentie-theorie.
  2. Kennis en inzicht in de wijze waarop omgesprongen dient te worden met idiomatische uitdrukkingen in het algemeen en in het bijzonder met uitdrukkingen in het Arabisch.

Werkwijze

Deze workshop is een eendaagse cursus waarbij u van 12:00 uur tot 15:20 uur online de workshop volgt met twee pauzes van tien minuten. Ter voorbereiding op de workshop ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal. Tijdens de workshop wordt er actief geoefend met de aangeboden theorie waarbij deelnemers verschillende vertaaloefeningen behandelen.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens de workshop kan behandelen. U krijgt de presentatie na de workshop in digitale vorm toegestuurd. De inloggegevens en de instructies krijgt u uiterlijk 24 uur voor de workshop per e-mail toegezonden.

Aan het eind van de workshop ontvangt u ook een evaluatieformulier waarbij u niet alleen de workshop evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens de workshop aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

Workshop samenvatting

1004PE
WorkshopUitdrukkingen in het Arabisch vertalen (workshop)
Datum23 september 2023
Tijd12:00 – 15:20 uur
AanmeldenRegistratie is gesloten
Docent
Prijs€ 100,- (excl. 21% btw)
PE-punten4 (3 contacturen, 20 pagina's studiemateriaal)
Competentielinguïstische competentie, tekstuele competentie, culturele competentie
  • Deel dit bericht via: