live webinar:

Turks materieel strafrecht voor tolk en vertaler

Als tolk of vertaler in het strafrecht is kennis van het vreemdtalige strafrecht van onmisbare waarde. Om een adequate vertaalslag te kunnen maken naar de Nederlandse strafrechtterminologie is deze achtergrondkennis en kennis van de vreemdtalige terminologie onontbeerlijk.

In deze cursus staat het Turkse materiële strafrecht zoals toegepast in Turkije centraal. Deze online cursus is dan ook in het bijzonder gericht op tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in een of meerdere talen die worden gesproken in Turkije: Turks, Koerdisch Kermandji (Turkije) en Koerdisch (Zaza).

Tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in deze talen en die hun specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ willen verlengen, dienen jaarlijks gemiddeld 4 PE-punten te behalen op het gebied van het strafrecht. Deze punten kunnen ook in een jaar worden behaald. Dit webinar draagt bij aan de verwerving van de kennis over het vreemdtalige strafrecht om zo een adequate vertaalslag te kunnen maken van het culturele referentiekader van cliënten uit Turkije naar de Nederlandse rechtspraktijk en vice versa.

In deze cursus schenken wij aandacht aan de belangrijkste aspecten van het Turkse materiële strafrecht waarbij tevens wordt voortgeborduurd op de reeds opgedane kennis over dit vreemdtalige strafrecht in het kader van het verkrijgen van de specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’. Er zal tevens aandacht zijn voor de bijbehorende terminologie mede ten behoeve van tolken en vertalers die nog geen specialisatie hebben verkregen of tolken en vertalers die hun kennis op dit terrein willen opfrissen.

Deze cursus leidt overigens niet tot het verkrijgen van de specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ maar kan slechts meegenomen worden bij de verlenging van die specialisaties. Voor verkrijging van de genoemde specialisaties dient men zich te wenden tot het Bureau Wbtv.

Programma 

10:00 uur Schuld en opzet
11:00 uur Pauze
11:10 uur Strafuitsluitingsgronden
12:10 uur Pauze
12:20 uur Poging en deelneming
12:50 uur Straffen en maatregelen
13:20 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in een of meerdere talen die worden gesproken in Turkije (Turks, Koerdisch Kermandji en Zaza) en die een strafrechtspecialisatie op hun naam hebben staan of dat zouden willen.

Deze cursus is in het bijzonder gericht op tolken die tolkdiensten leveren ten behoeve van Turkse betrokkenen op het terrein van het strafrecht. Gedacht kan worden aan tolken die optreden voor Turkse betrokkenen tijdens strafzaken, politieverhoren, verhoren van bijzondere opsporingsdiensten, strafpiket voor advocaten etc.

Daarnaast richt de cursus zich in het bijzonder op vertalers die vertaaldiensten leveren ten behoeve van Turkse betrokkenen op het terrein van het strafrecht. Daarbij valt te denken aan vertalers die vertalingen maken van dagvaardingen, stukken uit strafdossiers, overige strafrechtelijke processtukken etc. van en naar het Turks, Koerdisch Kermandji en Zaza.

Deze cursus leidt niet tot het verkrijgen van de specialisatie ’tolk in strafzaken’ of ‘vertaler in strafzaken’ maar kan slechts meegenomen worden bij de verlenging van die specialisaties. Voor verkrijging van de genoemde specialisaties dient men zich te wenden tot het Bureau Wbtv.

Doel

Het doel van deze cursus is om kennis over te dragen over het Turkse materiële strafrecht om meer begrip te kunnen krijgen van de overeenkomsten en verschillen tussen het Nederlandse strafrechtsysteem enerzijds en het Turkse strafrechtstelsel anderzijds. Deze achtergrondkennis is met name van belang voor tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in het strafrecht en regelmatig te maken hebben met Turkse strafrechtelijke context en terminologie.

Het doel van de cursus is om kennis en inzicht te verschaffen in de belangrijkste regels van het Turkse materiële strafrecht zodat de tolk en vertaler beter wordt uitgerust om zijn werk te verrichten als het gaat om strafzaken waarbij een Turkse cliënt of de Turkse rechtssfeer is betrokken.

De deelnemer heeft na de cursus een helder inzicht in strafrechtelijke kernbegrippen zoals schuld en opzet (waaronder ‘kusur’ en ‘suçun manevi unsurları‘), strafuitsluiting en schulduitsluiting, poging en deelneming, straffen en maatregelen naar Turks recht. Daarnaast heeft de deelnemer begrip van de betekenis van strafrechtelijke terminologie op het terrein van het Turkse materiële strafrecht.

Werkwijze

Dit webinar is een eendaags webinar waarbij u van 10:00 uur tot 13:20 uur online het webinar volgt met twee pauzes van tien minuten. Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens het webinar kan behandelen. U krijgt de presentaties na het webinar in digitale vorm toegestuurd. De inloggegevens en de instructies krijgt u uiterlijk 24 uur voor het webinar per e-mail toegezonden.

Docent

De cursus Turks materieel strafrecht wordt verzorgd door mr. B. (Benjamin) P. den Butter. Toen Benjamin als gerechtstolk Turks-Nederlands en juridisch vertaler werkzaam was, is hij zo gefascineerd geraakt door het recht, dat hij rechtsgeleerdheid is gaan studeren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aan diezelfde universiteit rondde hij de master privaatrecht af met een rechtsvergelijkende scriptie over het Nederlandse en Franse appartementsrecht.

Inmiddels is Benjamin werkzaam als advocaat waarbij hij zich toelegt op het consumentenrecht, huurrecht, appartementsrecht en privaatrechtelijk bouwrecht. Daarnaast werk hij nog altijd als gerechtstolk Turks-Nederlands en als vertaler Turks-Nederlands en Nederlands-Turks. Tot slot doceert Benjamin Turks strafrecht aan zowel toekomstige tolken en vertalers alsook beëdigde tolken en vertalers.

Benjamin heeft het Nederlands als moedertaal, spreekt en schrijft vloeiend Engels, Duits en Turks en is een gevorderde gebruiker van de Franse taal. In zijn vrije tijd brengt Benjamin het liefst tijd door met zijn gezin en met vrienden. Daarnaast leest hij veel en zingt hij geregeld in een koor.

Live Webinar samenvatting

1255PE
Live WebinarTurks materieel strafrecht voor tolk en vertaler
Datum6 mei 2023
Tijd10:00 – 13:20 uur
AanmeldenNu aanmelden(Vol)
Docent
Prijs€ 125,- (excl. 21% btw)
PE-punten5 (3 contacturen, 40 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
  • Deel dit bericht via: