on-demand webinar:

Tolken en vertalen in de ggz (on-demand webinar)

Taal is vandaag de dag niet meer weg te denken in de ggz met name vanwege de grote diversiteit van de patiëntenpopulatie en de enorme vlucht die de interculturele psychologie en psychiatrie de laatste jaren hebben genomen.

Van u als tolk of vertaler wordt verwacht dat u een adequate vertaalslag kunt maken van en naar het Nederlands waardoor kennis en achtergrondinformatie over diagnoses en behandelmethoden van wezenlijk belang zijn.

Intercultureel psychologe Naïma el Hannouche-Salmi neemt u mee in de wereld van de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ofwel ‘diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen’). Zij behandelt de meest voorkomende stoornissen, diagnoses en de bijbehorende behandelingen.

Daarnaast bespreekt zij met u de huidige stand van zaken ten aanzien van de psychische gezondheid van diverse migrantengroepen in Nederland. In dat kader wordt ook ingegaan op heersende alternatieve verklaringsmodellen vanuit deze migrantengroepen.

Programma webinaropname

1. Stemmingsstoornissen
2. Psychotische stoornissen
3. Psychiatrie of bezetenheid?
4. Angststoornissen
5. Posttraumatische stressstoornis
6. Ontwikkelingsstoornissen: ADHD en ASS (Autisme Spectrum Stoornis)

Doelgroep

Deze cursus is gericht op tolken en vertalers die tolken en vertalen voor ggz-instellingen en hun patiënten. Gedacht kan worden aan tolken die tijdens gesprekken tussen behandelaar en patiënt tolken enerzijds. Anderzijds dienen ook tolken die tolken in het kader van juridische procedures kennis te hebben van deze materie zoals in letselschadezaken, uitkeringszaken, gedwongen opnames, strafzaken etc.

Bij vertalers gaat het om vertalers die stukken dienen te vertalen afkomstig van de ggz zoals diagnoses, behandelplannen, rapporten, medische dossiers, informatiemateriaal, literatuur etc. Deze vertalingen kunnen ook worden gemaakt ten behoeve van bijvoorbeeld de advocatuur, rechterlijke macht, letselschadepraktijk etc.

Het accent van deze cursus ligt op de interactie tussen behandelaar en patiënten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MONA-regio). De cursus is ook geschikt voor tolken en vertalers die gespecialiseerd zijn in andere talen dan de MONA-talen omdat de nadruk ligt op de overdracht van kennis over de Nederlandse ggz en daarin gebezigde ziektebeelden, diagnoses, behandelmethoden en terminologie.

Doel

Het doel van deze cursus is om de deelnemer begrip te geven van de meest voorkomende psychische stoornissen, diagnoses en de bijbehorende behandelingen en inzicht te verschaffen in de psychische gezondheid en ziektebeleving van diverse migrantengroepen waarmee tolken en vertalers te maken kunnen krijgen in hun dagelijkse werk.

Werkwijze

Dit on-demand webinar bestaat uit een webinaropname van zes uur die u op elk gewenst moment kunt bekijken binnen een week nadat u deze heeft ontvangen. Ter voorbereiding op het on-demand webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal. U krijgt de presentatie voor het webinar in digitale vorm tegelijkertijd met de webinaropname toegezonden.

U ontvangt verder een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het on-demand webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Beoordelingen

Ik heb weer veel geleerd en kreeg inzicht dat me helpt in mijn werk als tolk en vertaler.
Cursist Tolken en vertalen in de ggz (live webinar) - 19 juni 2021
Tolk Nederlands-Duits
Vught
Sterke punten: overzichtelijk en leerzaam.
Cursist Tolken en vertalen in de ggz (live webinar) - 19 juni 2021
Tolk Nederlands-Arabisch (Irakees)
Nieuwegein
Sterk punt: interactie.
Cursist Tolken en vertalen in de ggz (live webinar) - 19 juni 2021
Tolk Nederlands-Arabisch (Marokkaans)
Diemen
Sterke punten: overzicht, heldere uitleg, aandacht voor het tolken.
Tolken en vertalen in de ggz (webinar) - 26 september - 3 oktober 2020
Tolk Nederlands-Engels
Leiden
Inhoudelijk vond ik de webinar heel sterk. Er wordt duidelijk uitgelegd welke ziektebeelden bij welke stoornis horen en praktische voorbeelden van waar je als tolk op moet letten als je ermee te maken krijgt (bijvoorbeeld dat iemand met psychoses of schizofrenie heel onsamenhangend praat, terwijl iemand met ADHD een soort spraakwaterval is). Hoewel het een webinar was, was er toch nog veel interactie met de groep door middel van filmpjes en het uitwisselen van ervaringen. Ook waren de filmpjes heel helder en droegen ze bij aan het inzicht in bepaalde stoornissen
Tolken en vertalen in de ggz (webinar) - 26 september - 3 oktober 2020
Tolk Nederlands-Spaans
Mechelen
Ervaren mensen.
Cursist Ggz: diagnostiek en behandeling - 14 december 2019
Tolk Nederlands-Arabisch (Syrisch-Libanees)
Hengelo
Sterke punten: inhoudelijk veel kennis bij de docent, rollenspel. Boeiende spreker.
Cursist Ggz: diagnostiek en behandeling - 14 december 2019
Tolk Nedelands-Arabisch (Marokkaans)
Nieuwerkerk aan den IJssel
Sterke punten: presentatie en kennis.
Cursist Ggz: diagnostiek en behandeling - 14 december 2019
Tolk Nedelands-Farsi (Iran)
Geldermalsen
Interessante presentatiemethode m.b.v. fimpjes, feiten en interactieve houding van de cursisten.
Cursist Ggz: diagnostiek en behandeling - 14 december 2019
Tolk Nederlands-Arabisch (Syrisch-Libanees)
Nijmegen
Heel interessant. Goed gepresenteerd.
Cursist Ggz: diagnostiek en behandeling - 14 december 2019
Tolk Nederlands-Chinees (Kantonees)
Bodegraven

Docent

Naïma el Hannouche is psycholoog en heeft ruim dertien jaar ervaring in de ggz. Zij is breed georiënteerd en dat heeft ertoe geleid dat zij in de verschillende lagen binnen de ggz ervaring heeft opgedaan: van specialistische ggz, basis-ggz en eerstelijns-ggz tot ggz-preventie.

Naast individuele behandelingen en begeleidingstrajecten heeft zij de laatste jaren veel ervaring opgedaan in het werken met groepen. Naïma begeleidde als trainer en coach diverse groepstrainingen en verzorgde daarnaast op regelmatige basis (bij)scholing voor professionals op het gebied van psychopathologie, motiverende gespreksvoering en cultuursensitief werken.

Naïma studeerde psychologie aan de Universiteit Utrecht waar zij in 2006 afstudeerde in de richting klinische psychologie en interculturele psychologie. In de jaren na haar afstuderen werkte zij voornamelijk met volwassen cliënten. De laatste vijf jaar heeft haar werkveld zich verplaatst naar de jeugd-ggz.

Momenteel werkt Naïma als kinder- en jeugdpsycholoog voor i-psy, de specialist op het gebied van interculturele psychiatrie. Vanwege de achtergrond van haar cliënten werkt Naïma geregeld samen met tolken, zowel in de rol van psycholoog als trainer.

On-demand Webinar samenvatting

1757PE
On-demand WebinarTolken en vertalen in de ggz (on-demand webinar)
Datum1 januari - 31 december 2023
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 175,- (excl. 21% btw)
PE-punten7 (6 contacturen, 4 pagina's huiswerkopdracht)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Docent8,7
Organisatie8,0
  • Deel dit bericht via: