live webinar:

Syrisch familierecht voor tolken en vertalers (live webinar)

Sinds het uitbreken van het conflict in Syrië in maart 2011 zijn veel Syriërs naar Nederland gekomen als asielmigrant. Na aankomst en vestiging in Nederland blijkt dat veel huwelijken tussen Syriërs geen stand houden. Het aantal echtscheidingen van Syriërs in Nederland is dan ook flink toegenomen.

Zodoende krijgen Nederlandse juridische professionals, overheden en hulpverlening te maken met een groeiend aantal Syrische cliënten. In deze familierechtelijke zaken is meestal de inzet van een professionele tolk of vertaler gewenst. Daarnaast kan het Syrische familierecht ook een rol spelen in de asielprocedure, bijvoorbeeld bij gezinshereniging. Kennis van het Syrische familierecht is daarom onontbeerlijk voor de werkpraktijk van tolken en vertalers in het bijzonder voor de talen Arabisch en Koerdisch.

Jurist en onderzoeker dr. Esther van Eijk zet in deze cursus het Syrische familierecht en de daaraan verwante Syrische burgerlijke stand voor u uiteen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden die zij zowel in Nederland als Syrië heeft ervaren, zal Esther het Syrische familierecht bespreken in de context van de Nederlandse rechtspraktijk. Tijdens de cursus zal er veel ruimte zijn voor vragen en voorbeelden uit de tolk- en vertaalpraktijk.

Programma

10:00 uur Inleiding in het Syrische familierecht
11:30 uur Pauze
11:40 uur Huwelijk en echtscheiding
13:00 uur Lunch
13:30 uur Ouders en kinderen
14:40 uur Pauze
14:50 uur Huwelijksvermogensrecht
15:50 uur Pauze
16:00 uur Syrische burgerlijke stand
17:00 uur Einde

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor tolken en vertalers die beroepshalve te maken hebben of krijgen met het Syrische familierecht. Gedacht kan worden aan tolken die optreden tijdens familierechtszittingen en/of voor familierecht- of asieladvocaten werken.

De cursus richt zich ook op vertalers die vertaaldiensten op het terrein van het Syrische familierecht aanbieden. Te denken valt aan het vertalen van Syrische familierechtelijke documenten en documenten van de Syrische burgerlijke stand ten behoeve van de Nederlandse rechtspraktijk.

Doel

Het doel is om kennis over te dragen over de organisatie en werking van het Syrische familierecht en de daaraan gelieerde Syrische burgerlijke stand. Dit alles voor zover relevant voor de Nederlandse rechtspraktijk en dus voor u als tolk of vertaler.

Op deze manier verkrijgen tolken en vertalers achtergrondkennis over deze materie waarmee zij een adequatere vertaalslag kunnen maken van en naar de doeltaal (veelal Arabisch en Koerdisch).

Werkwijze

Dit webinar is een eendaags webinar waarbij u van 10:00 uur tot 17:00 uur online het webinar volgt met drie pauzes van tien minuten en een lunchpauze van 30 minuten. Ter voorbereiding op het webinar ontvangt u een digitale reader met het nodige studiemateriaal.

Vragen die bij u opkomen naar aanleiding daarvan ontvangen wij graag per e-mail zodat de docent uw specifieke vragen tijdens het webinar kan behandelen. U krijgt de presentaties na het webinar in digitale vorm toegestuurd. De inloggegevens en de instructies krijgt u uiterlijk 24 uur voor het webinar per e-mail toegezonden.

Aan het eind van het webinar ontvangt u ook een evaluatieformulier waarbij u niet alleen het webinar evalueert maar ook een aantal kennisvragen beantwoordt over de onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde zijn gekomen. Het beantwoorden van deze vragen is van belang om het certificaat van deelname te kunnen ontvangen.

Beoordelingen

De kennisuitwisseling tussen docent en deelnemers was heel prettig.
Cursist Syrisch familierecht voor tolken en vertalers (live webinar) - 5 juni 2021
Tolk Nederland-Duits
Vught
Het webinar was goed georganiseerd en mevrouw Van Eijk heeft veel veldkennis en heeft veel onderzoek verricht over het onderwerp.
Cursist Syrisch familierecht voor tolken en vertalers (live webinar) - 5 juni 2021
Tolk Nederlands-Arabisch (Syrisch-Libanees)
Amsterdam
Sterke punten: veel informatie, veel geleerd, ruimte voor interactie.
Cursist Syrisch familierecht voor tolken en vertalers (live webinar) - 5 juni 2021
Vertaler Nederlands-Arabisch (Standaard)
Doetinchem
Sterke punten: leerzaam en overzichtelijk.
Cursist Syrisch familierecht voor tolken en vertalers (live webinar) - 5 juni 2021
Tolk Nederlands-Arabisch (Irakees)
Nieuwegein
Sterk punt: de informatie die wij niet zomaar op een andere manier konden krijgen over het Syrischs familierecht.
Cursist Syrisch familierecht voor tolken en vertalers (live webinar) - 5 juni 2021
Tolk Nederlands-Arabisch (Saoedisch)
De Meern
Ik vond het een voor mij heel relevante cursus(onderwerp). Leuk dat Esther uit eigen ervaring vertelde en aangevuld werd door collega's. Het was een leuke en leerzame dag! Goed gedaan!
Cursist Syrisch familierecht voor tolken en vertalers - 21 december 2019
Tolk Nederlands-Arabisch (Standaard)
Nijmegen
Sterke punten: het goede onderzoek dat zij heeft gedaan waardoor ze het over alle details kan hebben. Het was ook een gezellige groep.
Cursist Syrisch familierecht voor tolken en vertalers - 21 december 2019
Tolk Nederlands-Arabisch (Palestijns-Jordaans)
Rotterdam
Sterke punten: reader, presentatie, super helder.
Cursist Syrisch familierecht voor tolken en vertalers - 19 september 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Irakees)
Doetinchem
Interactief, interessant, rijk aan informatie.
Cursist Syrisch familierecht voor tolken en vertalers - 19 september 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Palestijns-Jordaans)
Leiden
Fijne docent, accommodatie en catering.
Cursist Syrisch familierecht voor tolken en vertalers - 19 september 2020
Tolk Nederlands-Koerdisch Kermandji (Syrië/Irak)
Arnhem
Sterke punten: relevantie.
Cursist Syrisch familierecht voor tolken en vertalers - 19 september 2020
Vertaler Nederlands-Frans
Tilburg
Sterke punten: wetswijzigingen
Cursist Syrisch familierecht voor tolken en vertalers - 19 september 2020
Tolk Nederlands-Arabisch (Syrisch-Libanees)
Westervoort
Sterke punten: goeie accommodatie, een cursus die gebaseerd is op relevante en nodige informatie voor tolken/vertalers.
Cursist Syrisch familierecht voor tolken en vertalers - 21 december 2019
Tolk Nederlands-Arabisch (Syrisch-Libanees)
Nijmegen
Sterke punten: spreker heeft duidelijk inhoudelijke kennis m.b.t. onderwerp, quiz erg leuk en interactieve middag.
Cursist Syrisch familierecht voor tolken en vertalers - 21 december 2019
Vertaler Arabisch (Standaard)-Nederlands
Voorburg
Sterke punten: de uitstekende uitleg en duiding van haar reader.
Cursist Syrisch familierecht voor tolken en vertalers - 21 december 2019
Vertaler Arabisch (Standaard)-Nederlands
Heerlen
Goede uitleg. Relevant.
Cursist Syrisch familierecht voor tolken en vertalers - 21 december 2019
Vertaler Arabisch (Standaard)-Nederlands
Utrecht

Docent

Esther van Eijk is zelfstandig onderzoeker en adviseur (Van Eijk Research & Consultancy). Haar expertise en interesses liggen op het gebied van Syrië, familie(recht), religie, gender en mensenrechten, in het bijzonder op het kruisvlak tussen wetenschap, beleid en praktijk.

In Leiden heeft Esther een diploma rechten (doctoraal, 2000) en Arabische Talen & Culturen (BA, 2006) afgerond. In 2013 promoveerde zij op het proefschrift ‘Family Law in Syria’ aan de Universiteit Leiden. Ze is auteur van het boek Family Law in Syria: Patriarchy, Pluralism and Personal Status Laws (London: I.B. Tauris, 2016); gebaseerd op intensief, etnografisch veldwerk (2008-2009) in Damascus (Syrië), bestaande uit interviews en observaties in drie (moslim, katholiek en Grieks-orthodox) familierechtbanken.

Tot haar meest recente onderzoeks- en adviesprojecten behoren: (veldwerk)onderzoek onder Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten (in opdracht van een internationale NGO) en het verstrekken van juridisch advies en informatie betreffende Syrisch familierechtelijke kwesties (op verzoek van advocaten, overheidsinstanties en NGOs). Daarnaast geeft Esther regelmatig gastcolleges, presentaties en workshops, niet alleen over het Syrische familierecht maar ook over huwelijkse gevangenschap, informele/religieuze huwelijken in Nederland en aanverwante onderwerpen.

Live Webinar samenvatting

25010PE
Live WebinarSyrisch familierecht voor tolken en vertalers (live webinar)
Datum15 juli 2023
Tijd10:00 – 17:00 uur
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 250,- (excl. 21% btw)
PE-punten10 (6 contacturen, 80 pagina's studiemateriaal)
Competentietolkcompetentie, vertaalcompetentie, culturele competentie
Docent8,3
Organisatie8,8
  • Deel dit bericht via: