workshop:

Online intervisie voor vertalers (workshop)

Intervisie voor vertalers is een gestructureerde bespreking tussen vertalers geleid door een deskundige gespreksleider (intervisiecoach). In de intervisie worden op vertrouwelijke basis onderwerpen besproken die te maken hebben met de praktijk van de vertalers: dilemma’s en uitdagingen waarmee de vertaler in zijn dagelijkse werkzaamheden te maken heeft of heeft gekregen.

De deelnemers brengen om beurten een casus in over zaken zoals ethiek, vertaalvaardigheden, onderzoeksvaardigheden, technische vaardigheden, software, bedrijfsvoering, acquisitie, klachten, opleiding etc.

De gespreksleider geeft, na een introductie over de intervisiemethode, de gelegenheid om de dilemma’s, vraagstukken en andere uitdagingen van deelnemers in te brengen zodat de overige deelnemers op gestructureerde wijze daarop kunnen reageren. Dit gebeurt in vier verschillende sessies waarbij wordt afgewisseld tussen de deelnemers bij het inbrengen van de casus.

Programma

11:30 uur Introductie intervisiemethode
11:40 uur Sessie 1
12:30 uur Pauze
12:35 uur Sessie 2
13:35 uur Einde

Doelgroep

Deze intervisiebijeenkomst is gericht op alle vertalers die in Nederland werkzaam zijn. De intervisiegroep bestaat uit minimaal vijf en maximaal acht deelnemers.

Doel

Het doel van de intervisie is om de deskundigheid van de deelnemers te bevorderen door in groepsverband en periodiek met elkaar mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken onder begeleiding van een deskundige gespreksleider.

Werkwijze

Deze intervisiebijeenkomst bestaat uit een online bijeenkomst van 11:30 uur tot 13:35 uur met een pauze van 5 minuten.

De voorbereiding bestaat uit het bedenken van ten minste een dilemma of uitdaging die u wilt bespreken in de intervisiegroep. U kunt denken aan dilemma’s of vraagstukken die te maken hebben met ethiek, vertaalvaardigheden, onderzoeksvaardigheden, technische vaardigheden, bedrijfsvoering, acquisitie etc.

Beoordeling

Dit is voor mij de eerste keer dat ik deelneem aan een intervisie. Het was leerzaam om te zien hoe je een intervisie gestructureerd en methodisch (volgens het GROW-model) kunt organiseren. Verder is mijn casus ook besproken. Het heeft mij een aantal nieuwe inzichten opgeleverd. Ook ben ik voorzien van praktische informatie waar ik zeker wat mee kan. Ook vond ik het leuk om nieuwe collega’s uit het werkveld te ontmoeten. Kortom, het was leerzaam en geef mij in de toekomst graag op voor intervisies voor tolken en vertalers. Het is namelijk een goed middel om samen met elkaar en van elkaar te leren.
Deelnemer Intervisie voor vertalers: leren van andere vertalers - 30 januari 2021
Vertaler Nederlands-Arabisch (Standaard)
Amersfoort
Wij hebben twee verschillende praktische casussen van twee verschillende  collega’s behandeld. Het ging om kwesties van beginnende vertalers. Voor mij als ervaren vertaler was het interessant om na te denken over bepaalde technische en in zekere zin ethische aspecten van ons vak.
Deelnemer Intervisie voor vertalers: leren van andere vertalers - 30 januari 2021
Vertaler Italiaans-Nederlands
Amsterdam
De intervisie bestond uit een presentatie door de heer El Hannouche. Hij legde uit wat een intervisiebijeenkomst is en op basis van welke methode deze plaatsvindt. Voor mij was dit mijn eerste deelname aan een intervisiebijeenkomst voor vertalers.
Op basis van een viertal vragen werden daarna de casussen behandeld die door vertalers ingebracht werden. Elke casus betrof een dilemma uit de parakijk waarover mijn collegas vertelden, wat zij in deze situatie gedaan hebben of zouden doen indien ze daarmee geconfronteerd zouden worden.
Kortom het was een ervaringsuitwisseling op basis van een specifieke methode. De heer El Hannouche begeleidde de deelnemers en gaf extra informatie als hij dat nodig vond. Kortom het was voor mij een leerzame dag. Vertalers leerden van elkaar hoe ze met bepaalde situaties op een goede en professionele manier om kunnen gaan.
Deelnemer Intervisie voor vertalers: leren van andere vertalers - 30 januari 2021
Vertaler Nederlands-Pashto
Leiden
Er werden twee casussen besproken. Als inbrenger van de eerste casus heb ik vele en nuttige reacties gekregen van de aanwezige collega's.
Deelnemer Intervisie voor vertalers: leren van andere vertalers - 30 januari 2021
Vertaler Nederlands-Arabisch (Standaard)
Nieuwegein
Tijdens de intervisie zijn twee onderwerpen besproken. Allereerst hebben we gesproken over de declaratie van opdrachten die op elkaar lijken. Ten tweede hebben we besproken wat een beginner kan doen om opdrachten binnen te halen.
Deelnemer Intervisie voor vertalers: leren van andere vertalers - 30 januari 2021
Tolk Nederlands-Arabisch (Algerijns)
Groningen

Docent

Jamal el Hannouche is advocaat en mediator op het terrein van het familierecht en het strafrecht. Daarnaast verzorgt hij cursussen, trainingen, intervisie en peer review voor advocaten, tolken en vertalers.

Workshop samenvatting

502PE
WorkshopOnline intervisie voor vertalers (workshop)
Datum14 oktober 2023
Tijd11:30 – 13:35 uur
AanmeldenNu aanmelden
Docent
Prijs€ 50,- (excl. 21% btw)
PE-punten2
Competentieintegriteit en beroepsattitude, vertaalcompetentie
Docent8,8
Organisatie8,9
  • Deel dit bericht via: